(magyar)   English   Deutsch   Támogatóink
 
Kezdőlap » Elnöki köszöntő
Elnöki köszöntő

A 900 éves múltra hivatkozó máltai eszme az 1989 előtti, az akkor lázas készülődésben élő, sorsfordító változásokat váró Magyarországon – amikor megnyilatkozott a más horizont felé tekintő politikai jószándék is –, a negyvenévi kényszerszünet után az új kihívások kellős közepébe került.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálatot küldetése a hit védelmére és a szegények megsegítésére szólítja. Az örök életbe vetett hite alapján megkérdőjelezhetetlen bizalommal hagyatkozik a gondviselő Istenre.

 
Eközben a jelen szorongattatásaiból kibontakozó szebb jövendő ígéretét a világban élő elszánt munkatársai hordozzák, akik nem csodaváró tétlenséggel hivatkoznak a gondviselésre, hanem hisznek abban, hogy minden bizonytalanságunk, minden lemaradásunk és csődünk ellenére Isten szeretete hordoz minket. Sokak szerint éppen az adott különleges jelentőséget a máltai szerepvállalásnak, hogy a „megfáradt” európai kereszténységből támadt ez az erő, amire nincs elégséges emberi magyarázat.

   Biztonságot jelent máltai elődeink szellemi öröksége és kipróbált útja. Bátorít összeadott erőink hatalma és a világ összes problémáit felülmúló szeretet ereje, valamint célkitûzéseinkkel és érőfeszítéseinkkel azonosuló nagyszámú támogatónk. Mindezek nyomán megtapasztalhattuk, hogy mekkora a sodrása a jó úton elinduló sokaságnak.

      Visszatekintve az elmúlt esztendőkre, talán elmondhatjuk magunkról, és magunknak, hogy a gyorsan folyó időt az Úr nem adta hiába. Kialakult szervezetünk országos hálózata, és sok ember számára jelent biztonságot és menedéket a Magyar Máltai Szeretetszolgálat.  

     A Magyar Máltai Szeretetszolgálat (MMSz) - a 900 éves
Szuverén Máltai Lovagrend keresztény szellemiségű magyarországi segélyszervezete - 1989. február 4-én alakult, bírósági bejegyzésének dátuma: 1989. február 10. 1998. január 1-jétől kiemelkedően közhasznú szervezet.
Jelmondata:  “Tuitio fidei et obsequium pauperum – A hit védelme és a szegények szolgálata."
Jelképe: 8 ágú máltai kereszt, mely az evangéliumi
              nyolc boldogságot jelképezi. .
 
Az MMSz a tagjai és más, önkéntes közremûködők ellenszolgáltatás nélkül felajánlott munkáját megszervezve, adományokat gyûjtve és szétosztva segíti a nélkülözőket, rászorulókat abban, hogy az alapvető emberi és a magyar jogrendben is elismert jogaikból adódóan minél nagyobb mértékben hozzájussanak a szükségleteik kielégítéséhez. Az MMSZ a rendelkezésére álló források ésszerû felhasználásával, - fajra, nemre, nemzetiségre, vallási, politikai vagy bármely más meggyőződésére való tekintet nélkül – kizárólag a rászorultság alapján és mértékéig nyújt támogatást.
 
 
Kozma Imre
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke
 

Napi evangélium Vasárnapi prédikáció Segíteni szeretnék! Hírek Hitel-S Program Hálózat a közösségért Pályázatok Hírlevél Online adományozás Betegszállítás Sajtószoba
Közlemények
Lapszemle
KiadványainkFőszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11784009-20005320 | Adószám: 19025702-2-43