(magyar)   English   Deutsch   Támogatóink
 
Kezdőlap » A Magyar Máltai Szeretetszolgálat közleményei
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat közleményei


A Szimfónia Program rengeteg gyermeket szólított meg

Sajtóközlemény 2015. 11. 30.


Hátrányos helyzetű gyerekek százai kapcsolódtak be a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Symphonia Alapítvány zenei esélyteremtő programjába. A november 30-án záruló Szimfónia program helyszínein az óriási érdeklődés miatt a tervezett létszámot többszörösen meghaladó gyerekszámmal indultak a foglalkozások. A hagyományostól eltérő hangszeres zenetanulás és a közös zenélés fejlesztő hatására a gyerekek az iskolában is sikeresebbé váltak.

2015 november 30-án zárul a TÁMOP 3.3.16 Szimfónia program. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Symphonia Alapítvány partnerségében megvalósított program célja a hátrányos helyzetű gyermekek iskolai eredményeinek javítása volt, amit sajátos módon ért el. A Szimfónia egy szociális program, ami a szegény sorban élő gyermekek képességeinek fejlesztését segíti a hangszeres zenetanulás hatásain, valamint a zenekarépítés, az együttzenélés közösségépítő erején keresztül.

Az uniós támogatással megvalósított program 2014 szeptemberében, a Dél-dunántúli és Észak-magyarországi régió 15 köznevelési intézményében indult el. A Szimfónia program a pedagógia, a zenepedagógia, a szociális és közösségfejlesztő munka területét kötötte össze. Minden iskolában szociális munkások és zenetanárok dolgoztak egymással és az iskola pedagógusaival szoros együttműködésben. A munkatársak kapcsolatot építettek a gyermekek és családjaik környezetében lévő szociális, gyermekjóléti, egészségügyi intézményrendszerrel. A program fontos eleme volt a családok bevonása és segítése, illetve a helyi közösséggel, civil szervezetekkel való kapcsolatfelvétel is.

A program végére a Szimfónia a helyi közösség részévé vált. Ezt a számtalan, kisebb-nagyobb helyi fellépés is erősítette. A tanév végére megalakultak a régiós szintű szimfonikus zenekarok, 2015 szeptemberében pedig Budapesten, a Papp László Sportarénában adott rövid koncertet a programot képviselő közel száz gyermek. A zenei foglalkozásokon kívül számos közösségfejlesztő, szabadidős lehetőség várta a gyerekeket, a programot kirándulások, koncert- és színházlátogatások, a nyári szünetben táborozás színesítette.

A Széchenyi 2020 keretében, 296,35 millió forintos támogatásból megvalósuló projekt időtartama alatt több mint 1000 gyermeket sikerült megszólítani a zene eszközeivel, és mintegy félszáz gyermek a program rendszeres résztvevője volt. A Szimfónia program által elért gyerekek kétharmada hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű családból származik.
A projektről bővebb információt a www.szimfoniaprogram.hu oldalon olvashatnak.

A sajtóközlemény pdf formátumban letölthető itt


A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány pályázatot hirdet
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gézengúz Ipolydamásdi Óvoda
óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

 

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2015. szeptember 01 -2020. augusztus 31-ig szól.

A munkavégzés helye: 2631 Ipolydamásd, Fő út 15.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Óvodavezetői feladatok.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Főiskola, óvodapedagógusi képesítés és közoktatási vezetői szakvizsga,
- óvodapedagógus munkakörben eltöltött - legalább 5 év - szakmai tapasztalat,
- magyar állampolgárság, cselekvőképesség, foglalkozástól el nem tiltás, büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Vezetői program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő, a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket,
- szakmai önéletrajz,
- szakmai gyakorlat igazolása,
- iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- hozzájáruló nyilatkozat 3. személy betekintéséhez,

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2015.09.01. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015.07.24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Érsekné Mosóczi Mária nyújt, a 30/5633199-es telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány címére történő megküldésével (1033 Budapest, Miklós u. 32.). Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás megnevezését: óvodavezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015.07.31.


Záró rendezvényéhez érkezett az Európai Uniós forrásból támogatott fiatalok foglalkoztatási pályázata


Sajtóközlemény 2015. június 30.


2015. június 30-án tartott projektzáró rendezvényén, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület projektvezetője értékelte a TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0485 azonosítószámú, „Hátrányos helyzetű fiatalok foglalkoztatása a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnál” nevű pályázatát.

Szervezetünk 29.990.141 forintnyi támogatást nyert el az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Programjának keretén belül. A projektvezető a záró rendezvényen kiemelte, hogy a pályázat adta lehetőségek révén a Szeretetszolgálat új eszközökkel tudott útra indítani pályakezdő fiatalokat.

A munkafolyamat ezen eseményén utoljára találkoztunk a fiatalokkal. Erre az alkalomra szakmai műhelyet szerveztünk, melyen megbeszélésre került a továbbfoglalkoztatásuk lehetséges útja, illetve annak módozatai.
A projekt vezetője elmondta, hogy a pályázat során a fiatalok szupervíziójára nagy hangsúlyt fektettek. Az elmúlt egy évben a kiégés veszélye nem fenyegette őket, de nehéz élethelyzetekbe keveredve különleges képességű és igényű emberekkel találkoztak. Ehhez szükséges volt egész éves lelki támogatásuk. Első munkahelyen történő munkavállalásukból adódóan nem volt még meg a képességük arra, hogy ne vonódjanak be a különösen nehéz terepen végzett munkában. A projekt vezetője, egyetértésben a mentorral úgy értékelte, hogy szükség volt a mentális és pszichoszociális felfrissítésükre.

A szakmai napon láthattuk, hogy a fiatalok találkoznak egymással a skype-os és e-mailes kapcsolattartás után, és személyesen is egyeztethették tapasztalataikat.
A megnyert pályázatnak köszönhetően a számos új program és esemény mellett a Máltai Szeretetszolgálat munkájába támogatott formában csatlakozhatott pár pályakezdő fiatal, akik színesítették a programjaink stábjait.

A sajtóközlemény pdf formátumban is letölthető itt

 


 

Véget ért a Támop-3.3.9.A-12/1-2012-0029 „Tabán Tanoda – Tanoda program megvalósítása Monor város szegregált településrészén” című projekt

Sajtóközlemény 2015. május 5.

 

Monor városában az elmúlt húsz év során egy sajátos romák lakta szegregátum jött létre, melyben napjainkban közel 2,5 hektárnyi területen több mint 450 fős lakosság él. A teljes területre jellemző, hogy a háztartások alacsony komfortfokozatúak vagy komfort nélküliek, a lakásviszonyok rendkívül rosszak, illetve a szegregátumban nem található műút. Az itt élő lakosság egésze mélyszegénységben élő, halmozottan hátrányos helyzetű ember.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 2004-ben a helyi családsegítő szolgálat és a városi önkormányzat bevonásával indította el a helyiek által „Tabánnak”nevezett szegregátumban Jelenlét Programját, mely a settlement típusú szociális munka elvein alapszik. A jelenlét nyolc éve alatt sikerült a nem lakás célú ingatlanokat felszámolnunk, mára elmondhatjuk, hogy a telepen mindenki valamilyen lakóházban lakik. A program a jelenlétből adódó folyamatos diagnosztikának köszönhetően, képes felismerni a problémák gyökerét, és feltérképezni a nehézségek természetét.

A gyermekekkel való rendszeres csoportos foglalkozást 2005-ben indítottuk el játszóház formájában, mely program 2007-ben kettévált, és megindult a szervezett tanoda jellegű foglalkozás a szegregátumban élő iskolás gyermekek számára. Az elmúlt 5 évben a tanulószoba a telepi élet szerves részévé vált, segítségével a gyermekek között csökkent a korai iskolaelhagyás, az iskolai lemorzsolódás, valamint javultak a tanulmányi eredmények.
A tanoda program küldetése, hogy a gyermekek számára mindazokat a kompetenciákat és élményeket átadja, melyek segítik őket a természetes társadalmi szocializációban, megelőzve ezzel, hogy az oktatási-nevelési intézményekben és az élet más területein társadalmi helyzetükből fakadó kudarcok érjék őket.

A Tabán Tanoda program általános célja, hogy a szegregált körülmények között, mélyszegénységben élő gyermekek számára 2007 óta működtetett tanulószoba programját professzionális tanodává fejlessze az alternatív, egyéni igényekre épülő tanulásszervezési eljárások és megfelelő szakemberek alkalmazásával.

A három pedagógus és fejlesztő pedagógus (szakmai vezetőnk) révén professzionális segítséget kaphattak tanulóink a projekt során. A programban harminc gyermeket tudtunk folyamatosan foglalkoztatni, de a nyitott programokra ennek többszörösét vonzottuk be.
A gyerekek olyan tanodán kívüli és nyitott programokon vehettek részt, amelyre eddig nem volt lehetőségünk, nagyon sok helyre jutottak el (Tropicarium, állatkert, koncertek, mozi, Mini City stb.). A projekt keretein belül lehetőségünk volt heti, illetve havi rendszerességgel különböző szakkörök, foglalkozások megtartására (pl. filmklub, kreatív műhelyek, pályaorientáció, rendszeres sportfoglalkozások és zeneoktatás).

A két év során két bentlakásos tábort és négy napközis tábort szerveztünk, a gyerekek nagy része életében először jutott el táborozni.

Az indikátorban vállalt 10 együttműködő partner helyett 20 aktív együttműködést tudunk felmutatni. Tanodák közül öt tanodával aktív az együttműködésünk és kapcsolatot tartunk a Bátonyterenyei Tanodahálózattal. Workshopot tartottunk, melyen több más együttműködő partnerünkön kívül hét tanoda is megtisztelt minket. Részt vettünk a TKKI meghívására a Tanoda Fókuszcsoport munkájában.

Azok a tanulók, akikkel foglalkozunk, nagymértékben javítottak tanulmányi eredményeiken. Csökkent a bukások száma, ugyanakkor nőtt a továbbtanuló diákok aránya. Kevesebb az iskolai lemorzsolódás és csökkent az igazolatlan hiányzások száma. Előző évben elballagott tanulóinkat utánkövetjük, szükség esetén segítséget nyújtunk számukra.


Zenei esélyteremtő program indul

Sajtóközlemény 2014. 10.12.
 

Szimfónia Program néven zenei esélyteremtő programot indít a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Symphonia Alapítvány, melynek megvalósításához használt, kinőtt, megunt hangszereket gyűjtenek rászoruló családok gyerekeinek. A Magyarországon most induló zenepedagógiai módszerhez kapcsolódó akció támogatói között ismert művészek is felbukkannak, az elsők között ajánlotta fel támogatását Demjén Ferenc, Kocsis Zoltán, Mága Zoltán és Szenthelyi Miklós.

Országos hangszergyűjtő akciót hirdet a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A karitatív szervezet a Symphonia Alapítvánnyal közösen az ország 15 általános iskolájában indított zenepedagógiai programot elsősorban rászoruló családok gyermekeinek. A Szimfónia Program célja nem a tehetséggondozás, hanem az esélyteremtés, a leszakadó közösségekben élő gyerekek felemelése, integrálása. A közös zenélés sikerélményt ad, megvalósítható célokat tűz a gyerekek elé és rendszerességre szoktatja őket.

A nyomortelepeken élő gyerekek felemelését célzó zenepedagógiai módszer El Sistema néven negyven éve Venezuelából indult útjára. Magyarországon a Máltai Szeretetszolgálat vezette be 2013 augusztusában kísérleti jelleggel a monori romatelepen. Az első koncertet két hét után tartották a telep közepén, addigra a gyerekek megtanultak egy-két hangot tisztán játszani. A zenetanárok játszották a dallamot, melybe mindenki akkor kapcsolódott be, amikor az általa ismert hang következett, a szülők, járókelők pedig hitetlenkedve hallgatták a műsort. Az első időben nem is jutott mindenkinek igazi hangszer, farost lemezből kivágott, házilagos készítésű hegedűkkel is gyakoroltak. A kísérleti időszakban hetven gyerek jelentkezett a monori telepen. A nagyobbak egy év alatt ötven dalt tanultak meg, és eközben az iskolai eredményeik is számottevően javultak.

A TÁMOP-3.3.16 pályázati konstrukció keretében elnyert 296.350.000 forint uniós támogatásnak köszönhetően 2014 szeptemberében a Máltai Szeretetszolgálat és a Symphonia Alapítvány tizenöt, hátrányos helyzetű gyerekeket tanító általános iskolában hirdette meg a Szimfónia Programot. A kistelepüléseken kiválasztott iskolákban óriási az érdeklődés, több helyen négyszer-ötször annyi diák jelentkezett, mint amennyire a szervezők előzetesen számítottak.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat az országos hangszergyűjtő akció keretében használt, megunt, kinőtt zeneszerszámokat, elsősorban vonós és fúvós hangszereket vár. A gyűjtést adományaival támogatja többek között Demjén Ferenc, Kocsis Zoltán, Mága Zoltán és Szenthelyi Miklós. A hangszereket előzetesen egyeztetett helyszínen veszik át a Szeretetszolgálat munkatársai, a felajánlásokat a hangszer@maltai.hu e-mail címen, vagy munkaidőben a (061) 391 4730-as telefonszámon fogadják.
A TÁMOP-3.3.16-13/1-2014-0001 Szimfónia program c. projekt a Széchenyi 2020 keretében, 296,35 millió forint támogatásból valósul meg.

A sajtóközlemény pdf formátumban letölthető itt


 Véget ért a Támop 5.3.3/11-1-2011-0005 „Visszamegyek valahogy a kályhához” című projekt

 

Sajtóközlemény 2014. 08. 29.

 

Hajléktalanságtól az önálló lakhatásig A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, a MaCeKo Szociális Szolgáltató, Képző és Foglalkoztató Nonprofit Kft. és az ESZI - Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye „Visszamegyek valahogy a kályhához” elnevezésű, a Társadalmi Megújulás Operatív Program „Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása” közös projektje véget ér.

 

Személyre szabott támogatás - esély egy emberhez méltó életre

Közel 120 hajléktalan ember, férfi és nő vett részt sikeresen a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a Maceko Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. és a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye közös programjában (TÁMOP TÁMOP-5.3.3-11/1-KMR-2011-0005).

Többen tartós utcán, közterületen élés után szállókra kerülve, mások hajléktalanellátó intézményekben meglelt kis nyugalom után már támogatott, önálló lakhatást vállalva kapcsolódtak be a projektbe, amelyben a segítők és az ügyfelek szerződésben, fejlesztési tervben rögzítették feladataikat és az egyénenként eltérő, elérendő célokat.

A lakhatás biztosítása csak egy, bár alapvető lépés a „kályha” felé. Többek közt családi traumák, egzisztenciális, munkahelyi katasztrófák, bedőlt hitelek, feldolgozatlan mély lelki fájdalmak feldolgozásán, az önbizalom, önértékelés illetve a másokban, a segítőkben való bizalom igen nehéz visszaszerzésén át vezethet csak vissza az út igazi értékes önmagunkhoz, céljainkhoz, egy emberhez méltó élethez.

A konzorciumi partnerek szakemberei komplex, egyénre szabott, feltárt szükségletekre épülő támogatási csomagokat dolgoztak ki a résztvevőkkel részben közösen: az intenzív szociális munka mellett külsős szakemberek, így többek között pszichológus, addiktológiai konzultáns, munkatanácsadó, gyermekfelügyelő, valamint a Szeretetszolgálat önkéntesei tudására is számíthattak a részvevők. Jelen programban az önkéntesek eredeti hivatását hívták segítségül: egyrészt szakterületük témáinak előadásaival, interaktív beszélgetéseivel (egészségügy, munkaerőpiaci fejlesztés, kommunikáció és viselkedés, álláskeresés, pénzügyi tanácsadás, belső erőforrásaink előhívása és kiaknázása, stb.), másrészt az OKJ képzésben résztvevők számára tantárgyi korrepetálással, felkészítéssel támogatták az ügyfeleket.

Nem mindenkinek sikerült maradéktalanul terveit megvalósítania. A program zárása után nem csak a továbbra is támogatásra szorulók, de a sikeresen továbblépők kezét sem engedik el a szakemberek, a további gondozás, a kapcsolat megmarad.

A megvalósítók igyekeznek a pályázati munka részletes elemzésével, a különböző ellátási területen dolgozó kollégák szaktudásának, tapasztalatainak összegyűjtésével, a kialakult jó módszerek felhasználásával, továbbfejlesztésével még hatékonyabban orvosolni a hajléktalan emberek problémáit.


 

Álláshirdetés (2013.07.25.)
MUNKAERŐPIACI TANÁCSADÓ

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület pályázatot hirdet az alábbi munkakörre:

Munkakör megnevezése: Munkaerőpiaci tanácsadó
Alkalmazás módja: főállás
Alkalmazás ideje: 24 hónap
Munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye

Képesítési feltételek:
A tanácsadási tevékenységet ellátók végzettségére a 30/2000 (IX.15.) GM rendeletben meghatározott feltételek az irányadók, és alkalmazandók. A szolgáltatást egyetemi vagy főiskolai szintű végzettséggel, illetve az új, többciklusú képzési rendszernek megfelelően alapfokozattal vagy mesterfokozattal rendelkezők nyújthatnak, ha a következőkben meghatározott szakképzettség valamelyikével rendelkeznek:
1. munkavállalási tanácsadó végzettség, vagy
2. szociálpedagógiai végzettség, vagy
3. szociális munkás végzettség, vagy
4. munka- és pályatanácsadó végzettség, vagy
5. felsőoktatási diáktanácsadó posztgraduális végzettség, vagy
6. tanulási és pályatanácsadó pedagógus végzettség, vagy
7. felsőfokú mentálhigiénés végzettség, vagy
8. pályaorientációs tanár, vagy
9. pszichológus végzettség, vagy
10. tanácsadó szakpszichológus végzettség, munka- és pályatanácsadó specializációval, vagy
11. munka- és szervezetpszichológiai szakpszichológus végzettség, vagy
12. szociális menedzser, vagy
13. szociológus, vagy
14. szociális szervező, vagy
15. jogász, vagy
16. andragógus, vagy
17. személyügyi szervező, vagy
18. szociálpolitikus, vagy
19. gyógypedagógus, vagy
20. bármilyen szakos tanár, vagy
21. igazgatásszervező;
Előny:
- a munkatanácsadás,
- a pályatanácsadás,
- az álláskeresési tanácsadás,
- a rehabilitációs tanácsadás során szerzett releváns gyakorlat

A pályázatokat (önéletrajz, motivációs levél, végzettséget igazoló dokumentumok) a remusz@maltai. hu e-mail címre várjuk.
Jelentkezési határidő: 2013.07.29.

 


  

Elindult a Támop-3.3.9.A-12/1-2012-0029 „Tabán Tanoda – Tanoda program megvalósítása Monor város szegregált településrészén” című projekt

Sajtóközlemény 2013. május 5.

 

Monor városában az elmúlt húsz év során egy sajátos romák lakta szegregátum jött létre, melyben napjainkban közel 2,5 hektárnyi területen több mint 450 fős lakosság él. A teljes területre jellemző, hogy a háztartások alacsony komfortfokozatúak vagy komfort nélküliek, a lakásviszonyok rendkívül rosszak, illetve a szegregátumban nem található műút. Az itt élő lakosság egésze mélyszegénységben élő, halmozottan hátrányos helyzetű ember.
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 2004-ben a helyi családsegítő szolgálat és a városi önkormányzat bevonásával indította el a helyiek által „Tabánnak”nevezett szegregátumban Jelenlét Programját, mely a settlement típusú szociális munka elvein alapszik. A jelenlét nyolc éve alatt sikerült a nem lakás célú ingatlanokat felszámolnunk, mára elmondhatjuk, hogy a telepen mindenki valamilyen lakóházban lakik. A program a jelenlétből adódó folyamatos diagnosztikának köszönhetően, képes felismerni a problémák gyökerét, és feltérképezni a nehézségek természetét.

A gyermekekkel való rendszeres csoportos foglalkozást 2005-ben indítottuk el játszóház formájában, mely program 2007-ben kettévált, és megindult a szervezett tanoda jellegű foglalkozás a szegregátumban élő iskolás gyermekek számára. Az elmúlt 5 évben a tanulószoba a telepi élet szerves részévé vált, segítségével a gyermekek között csökkent a korai iskolaelhagyás, az iskolai lemorzsolódás, valamint javultak a tanulmányi eredmények.
Napjainkban a tanulószobán havonta átlagosan 70-80 gyermek fordul meg, a napi rendszerességgel pedig 30-40 gyermek jár általános iskolás és középiskolás korosztályokból egyaránt.

Az eddigi program pedagógusok nélkül, szociális munkások segítségével működött, éppen ezért a gyermekek elsősorban a házi feladatok elkészítéséhez és az iskolai feladatok intézéséhez kaptak segítséget, elsősorban a szociális segítségnyújtáson volt a hangsúly.
A tanoda program küldetése, hogy a gyermekek számára mindazokat a kompetenciákat és élményeket átadja, melyek segítik őket a természetes társadalmi szocializációban, megelőzve ezzel, hogy az oktatási-nevelési intézményekben és az élet más területein társadalmi helyzetükből fakadó kudarcok érjék őket.

A Tabán Tanoda program általános célja, hogy a szegregált körülmények között, mélyszegénységben élő gyermekek számára 2007 óta működtetett tanulószoba programját professzionális tanodává fejlessze az alternatív, egyéni igényekre épülő tanulásszervezési eljárások és megfelelő szakemberek alkalmazásával. A program fő célkitűzései ezek alapján a következők:

1. A gyermekek társadalmi felzárkózási esélyeinek növelése.
2. Az oktatási esélykülönbségek és az iskolai lemorzsolódás csökkentése.
3. A gyermekek identitástudatának megerősítése, személyiségfejlődésük támogatása.
4. A mélyszegénységből fakadó hétköznapi élethez szükséges kompetenciák hiányának pótlása.
5. A gyermekek támogatása a helyes jövőkép kialakításában, formálásában és megalapozásában.
6. A helyi közösség fejlesztése, építése.

 


A tél végén már nem az utcára mentek „haza”

Sajtóközlemény 2013.03.13.

A leghidegebb időszakban két helyszínen is ideiglenes hajléktalanszállót nyitott a Máltai Szeretetszolgálat. Az önkéntesek által üzemeltetett két menedékhelyen több mint háromszáz ember fordult meg, és sokan közülük már nem is az utcára mentek vissza.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat hosszú ideje rendszeresen megnyitja a hajléktalan emberek előtt az országos központjának helyiségeit. A legnagyobb hidegben a tanácskozások, rendezvények helyszíneként szolgáló épületben éjjelenként húsz hajléktalan ember kapott menedéket. Az ideiglenes menedék zárását követően a hajléktalan emberek többsége a szociális szakemberek segítségével magasabb szintű intézményes ellátásba került. Hárman saját albérletbe, négyen munkásszállóra, tízen pedig hajléktalanszállóba költöztek, és csupán hárman döntöttek úgy, hogy visszamennek az utcára.
Az Etele téri krízisszállón 300 ember kapott menedéket. A Volánbusz Zrt. a téli krízisidőszakban idén is felajánlotta az Etele téri oktatási központját a Máltai Szeretetszolgálatnak. Az időszakos téli menedékhely 79 napon át tartott nyitva.
A leghidegebb téli éjszakán több mint hetvenen aludtak az Etele téri épületben, legtöbbjük eddig csak az utcán élt. A legidősebb ott alvó hajléktalan ember betöltötte a 70. életévét. A menedékhelyen alvó emberek közül negyvenketten a Szeretetszolgálat segítségével valamelyik hajléktalanszállón kaptak elhelyezést, sokan pedig saját önerejükből léptek tovább, és költöztek be valamelyik hajléktalan embereket fogadó intézménybe.
A krízisszállókon dolgozó szociális szakemberek tapasztalati is megerősítik: személyre szabott segítségnyújtással elérhető, hogy a hajléktalan emberek feladják utcai életmódjukat.


 

Összefog az E.ON és a Máltai Szeretetszolgálat a veszprémi „Pokoli toronyért”

Sajtóközlemény 2013. 03. 04.

Az E.ON és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2012 óta tartó együttműködésének köszönhetően a szolgáltató 6 166 846 forint gázdíj tartozást elengedett az évek óta fizetési gondokkal küzdő, „Pokoli toronyként” elhíresült veszprémi társasháznak. A fennmaradó 6 836 291 forintos tőketartozásra 5 éves kamatmentes részletfizetési lehetőséget nyújt. Az előrefizetős mérőórák elterjesztése és a részleges hátralékamnesztia megoldást jelenthet a házban lakók számára.
Az egykor munkásszállóból átalakított társasház eladósodása a 2000-es években kezdődött. A számlatartozások felhalmozásának megelőzésére egyre elterjedtebb az előrefizetős mérőóra, amelynek segítségével a szolgáltatás - a feltöltőkártyás telefonokhoz hasonlóan - kizárólag a feltöltött keret erejéig vehető igénybe. A korábban már átadott 30 db után az E.ON most újabb 25 db mérőórát szerelt fel ingyenesen a lakásokba. További fejlesztés, hogy a házgyári úti épületnek saját terminálja lesz, így a lakók helyben megvásárolhatják a kívánt árammenyiséget.
„A tetemes hátralékok miatt az E.ON korábban felbontotta egyetemes gázszolgáltatási szerződését a házzal, ezt követően a Máltai Szeretetszolgálat kötött versenypiaci szerződést, és számlázott a lakóknak. Most a javuló fizetési morálnak köszönhetően – az erősödő bizalom jeleként – az E.ON kezdeményezi az újraszerződés lehetőségét.”- mondta el Kiss Attila az E.ON Ügyfélszolgálati Kft. ügyvezető igazgatója a házgyári úti lakóházban tartott sajtótájékoztatón.
„Az előrefizetős fogyasztásmérők bevezetését követően nem képződik újabb tartozás, lehetőség nyílik az adósságspirálból való kitörésre, ami nagyobb biztonságot egyúttal tervezhetőbb jövőt jelent az itt élő embereknek” - mondta Vecsei Miklós, az épületben negyedik éve tevékenykedő Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke.

Porga Gyula Veszprém polgármestere a rehabilitációs program eddig elért eredményeit méltatta.


ÓCSAI LAKÓPARK: LEZÁRULT A PÁLYÁZAT ELSŐ FORDULÓJA

A Belügyminisztérium, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat közleménye


2013. február 16.

 

A jogszabályban meghatározott február 15-i határidő lejártáig 588 pályázó jelentkezett az ócsai lakóparkban épült szociális lakások bérleti jogára. A pályázat most kezdődő, második szakaszában az adatok feldolgozása és kiértékelése zajlik.

A 431/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. pályázatot hirdetett az otthonukat elveszített, vagy kényszerértékesítésre kijelölt devizahiteles családoknak az ócsai szociális lakóparkban épült házak bérleti jogára. A pályázat lebonyolítására a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kapott felkérést. A pályázatot elektronikus úton a www.ocsalakaspalyazat.hu honlapon és postai úton is be kell nyújtani. A február 15-én postára adott adatlapokat a pályázat kezelője még elfogadja.

A pályázatok benyújtására szolgáló honlapon összesen 701 érdeklődő regisztrált, közülük azonban 113 felhasználó nem aktiválta regisztrációját, az ő jelentkezésüket a rendszer inaktív kategóriába sorolta.

Az előzetes bírálatra és a javaslattételre március 20-ig adott időt a kormány rendelete. Az előírások szerint a végső döntést meghozó ötfős bizottságot március 14-ig kell megalakítani. A nyertesek kiválasztásának határideje március 25.


JANUÁR 15-TŐL JELENTKEZHETNEK AZ ÓCSAI LAKÓPARKBA KÖLTÖZŐ CSALÁDOK

Sajtóanyag
Január 15-től nyújthatják be pályázatukat az érdeklődők az ócsai szociális lakópark házainak bérleti jogára. A jelentkezésre harminc nap áll rendelkezésre, a majdani bérlőket március 25-ig egy bizottság választja ki.
Az Ócsán felépülő nyolcvan családi ház bérlőinek kiválasztására pályázatot hirdetett a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. A pályázatokat a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak címezve elektronikus úton és papíron is be kell nyújtani. Elektronikus úton a www.ocsalakaspalyazat.hu honlapon található adatlap kitöltésével lehet jelentkezni, a kinyomtatott pályázatokat pedig a pályázó által aláírva, postai úton ajánlott küldeményként feladva a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak kell elküldeni a 1255 Budapest, Pf.: 1 címre. A pályázatok beérkezési határideje 2013. február 15.
A beérkezett pályázatokat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kezeli. A pályázat lebonyolításával kapcsolatos felvilágosítás kizárólag e-mailen, vagy telefonon kérhető, a Szeretetszolgálat munkatársai az ocsa@maltai.hu e-mail címen, vagy munkaidőben az 1/391-4710-es telefonon állnak az érdeklődők rendelkezésére. A jogosultság feltételeiről részletes információk a www.ocsalakaspalyazat.hu honlapon találhatók.
A jelentkezőket rangsorolják, a pályázókról környezettanulmány készül, amelyben feltárják a jövedelmi-vagyoni viszonyait, képzettségét, de arra is kitérnek, hogy hajlandó-e közfoglalkoztatásban részt venni.
A pályázók közül egy bizottság választja ki az ócsai szociális lakóparkba beköltözőket, a bizottság tagjait a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter jelöli ki március 14-ig. A bizottság március 25-ig 50 négytagú, 20 öttagú és 10 hattagú háztartást jelöl ki bérlőnek.Álláshirdetés

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 2 főállású, 12 órás váltóműszakot vállaló ápolót keres hajléktalanokat ellátó intézményébe az alábbi
munkakörökbe:

1.felnőtt szakápoló a hajléktalanokat ellátó háziorvosi rendelőbe
Feltételek:
- regisztrált, EEKH engedéllyel rendelkező felnőtt szakápolói vagy HÍD végzettség,
- számítógépes felhasználói ismeret

2. szociális gondozó és ápoló vagy általános ápoló a 16 ágyas Hajléktalanok Otthonába(lábadozó)
Feltételek:
- szociális ápoló és gondozó vagy általános ápolói végzettség
- szociális érzékenység
- jó szervezői és kreatív képesség

Munkavégzés pontos címe mindkét esetben:
1011 Budapest, I. kerület Bem rkp. 28.

Jelentkezni lehet személyesen: 061/225-8280-as Tóth Lilla főnővérnél, Kicsi István intézményvezetőnél illetve dr. Berta Izabella főorvosnál a 0630/633-0564-es telefonszámon vagy/és a berta.izabella@maltai.hu e-mail címen.
 


 

A Máltai Szeretszolgálat levele az országgyűlési képviselőknek

 

Tisztelt Képviselő Asszony! Tisztelt Képviselő Úr!

 

 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat huszonhárom éve gondoskodik a legelesettebbekről, köztük a hajléktalan emberekről. Ez idő alatt évről évre minden télen hatalmas vitát kavart az utcán megfagyó (és a fűtetlen otthonokban kihűlő) emberek tragédiája. A rendszerváltás óta egy kisváros lakosságát, több mint ötezer társunkat veszítettük el ily módon.


A nyomor világában dolgozó szakemberek életében a siker mértékegysége más, mint az üzleti életben, az oktatásban vagy akár az közigazgatásban. A hajléktalanság súlyos társadalmi betegség, amelynek tünetei rémisztőek, a hétköznapi emberek inkább elfordítják tőle az arcukat. Mi azonban nem a hajléktalant látjuk az aluljáróban kuporgó kortalan férfiakban és asszonyokban, hanem a jövőkép nélküli embert, a segítségre szoruló pszichiátriai beteget, a kapcsolatait veszített társunkat. A teljes gyógyulás sokaknak soha nem adódik meg, de mindig vannak, akik visszatérnek a társadalomba, és a közösség befogadja őket. Ezt nevezzük valódi rehabilitációnak.


Támogatunk minden olyan gondolatot, amely összeegyeztethetetlennek tartja az utcai létezést az emberi méltósággal, és minden olyan kezdeményezésben partnerek leszünk, amely az emberi élet szolgálatában áll. Az elmúlt napokban hangossá vált viták sajnos nem hoztak igazi párbeszédet, nem a megoldást ke-resték. Megértjük az indulatokat, amelyeket a tehetetlenség szül, a tehetetlenség érzését mi is jól ismer-jük.

 

 

Ugyanakkor vannak olyan felelősségteljes döntések, amelyeket csak hozzáértők bevonásával lehet meghozni. Veszélyes útnak tartjuk, ha a társadalommal konzultálunk arról, mi legyen a sorból kilógó emberekkel.
Úgy gondoljuk, a Kormány által megszabott irány jó. Meg kell szüntetni a hajléktalanságot! Meg kell erősíteni a lakhatás biztonságát, meg kell védeni a családokat! A döntéshozóktól azt kérjük, vegyék figyelembe, hogy a társadalmi üzenetekbe foglalt kérdések csak a megfelelő eszközökkel válaszolhatók meg. A fővárosi hajléktalan ellátás elmúlt éveinek tapasztalatai azt mutatják, hogy elszánt akarattal, türelmes együttműködéssel a korábban kilátástalannak tűnő problémák is megoldhatók.
Az emberi élet mentésében közreműködők jól tudják, hogy gyakran a legapróbb sikerért is hatalmas utat kell bejárni. Ahogyan mindenki természetesnek tekinti, ha egy súlyos beteg kezelése során az orvosok személyre szabott gyógymódot keresnek, úgy egyéni megoldásokat kell keresnünk a legsúlyosabb társadalmi betegségre, a hajléktalanságra is.


Ehhez ajánljuk fel segítségünket.


Üdvözlettel:


                Vecsei Miklós                                                                             Kozma Imre
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat                           a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
                  alelnöke                                                                                               enöke

 


Budapest, 2012. december 15.

 

 


 

Extrém sportparkot épít Orosházán a Máltai Szeretetszolgálat

Sajtóanyag 2012. 11. 16.

 

 

Kerékpárral, gördeszkával, vagy akár rollerrel is használható extrém sportpálya épül Orosházán. A Hűtőház u. 3. sz. alatt található területen az Új Széchenyi Terv Dél-Alföldi Operatív Program által támogatott beruházás valósul meg, a DAOP 5.1.3 – 11 – 2011 - 0032 azonosító számú projekt ked-vezményezettje a Magyar Máltai Szeretetszolgálat.

Új, extrém sportpályával gazdagodik a közeljövőben Orosháza. A kerékpárral, gördeszkával, rollerrel közlekedők egy erre a célra kialakított pályán, különböző nehézségű akadályokon tesztelhetik ügyességüket, fejleszthetik tudásukat. Az extrém sportpályát az önkormányzat felkérése alapján a Magyar Máltai Szeretetszolgálat építi meg. A beruházás tervezett összköltsége 31.196.890 forint, amelyhez 90 százalékos támogatást nyújt az Új Széchenyi Terv Dél-Alföldi Operatív Program.

Az önkormányzat korábban felmérést végzett arról, milyen új sportlétesítményt használnának a legtöbben a város lakói közül, ennek eredménye alapján született a kerékpáros és gördeszkás fiatalok igényei alapján tervezett extrém pálya. A létesítmény azonban nemcsak nekik készül, az akadályokon túl futópálya is várja majd a mozogni vágyókat, és a terület tömegsport rendezvények megtartására is alkalmas lesz.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2010-ben nyitotta meg játszóterét Orosházán, amelyet az elmúlt időszakban nemcsak az intézmény közelében élő kisgyermekes családok szerettek meg, hanem a város távolabbi pontjairól is többen látogatnak. A karitatív szervezet és az önkormányzat együttmű-ködésében új fejezet kezdődött a fiataloknak szóló extrém sportpálya építésével. A tervek szerint a kivitelezési munkálatok már a jövő héten megkezdődnek, és a számítások alapján az új létesítményt akár jövő áprilisban birtokba vehetik az orosháziak.
 

A program letölthető sajtóközleménye


Pályázat külföldi önkéntes szolgálatra

(Felhívás - 2012 október 22.)

Vállalkozó kedvű 18-29 év közötti fiatalokat keresünk „Egy év az életemből neked” c. programunkon történő részvételre, Németországban és Franciaországban főleg fogyatékkal élők otthonaiban teljesítendő egy éves önkéntes munkára.

Időpontok:
• 2013. március 1. - 2014. február 29.
• 2013. szeptember 1. - 2014. augusztus 31.

Pályázati feltételek:
• 18-29 év közötti életkor
• középfokú végzettség
• pályázati dokumentáció határidőben történő megküldése
• személyes megjelenés a később meghirdetésre kerülő tájékoztató napon
• alkalmasság
• nem szükséges szakmai ismeret és nyelvtudás

Résztvevők kiválasztása:
Az egyéves önkéntes szociális szolgálatra alkalmas fiatalokat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársaiból és önkénteseiből álló bizottság választja ki. A kiválasztás az alábbi szempontok alapján történik:
• szociális érzékenység: érdeklődés, segítőkészség és érdeklődés a szociális munka iránt
• nyitottság más kultúrák befogadására
• Magyarország kultúrájának, történelmének, társadalmi berendezkedésének ismerete
A kiválasztásnál előnyt jelent:
• nyelvtudás
• korábbiakban szerzett önkéntes tapasztalat

Felkészítés:
A felvételt nyert önkéntesek intenzív szakmai és nyelvi felkészítésen vesznek részt, majd kiutaznak külföldi szolgálati helyükre. Önkéntes szolgálatuk alatt szállást, ellátást, zsebpénzt kapnak, gondoskodunk betegségbiztosításukról, egyszeri hazautazásuk költségeiről. A külföldi tartózkodás időtartama 13 hónap. Önkénteseink külföldön helyi partnerszervezeteinktől kapnak folyamatos támogatást.

Beadási határidő:
• 2012. december 12. (2013. március 1. - 2014. február 29. időszakra)
• 2013. január 2. (2013. szeptember 1. - 2014. augusztus 31. időszakra)

Pályázathoz csatolandó dokumentumok magyar és a választott célország nyelvén (német vagy francia):
• önéletrajz egy A/4 oldal terjedelemben
• pályázó pontos címe, telefonszáma, e-mail elérhetősége szerepeljen az önéletrajzban
• motivációs levél egy A/4 oldal terjedelemben
• ajánló levél (MMSz vezetőtől, plébánostól, egyházközségtől, iskolától, egyetemtől)
• 2 db igazolványkép (papír alapon)

A pályázatot papír és elektronikus alapon kell megküldeni.
Papír alapon a következő címre:
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
1125 Budapest Szarvas Gábor út 58-60.
postacím: 1255 Budapest postafiók 20
További információ: Kapuvári Zsófia program koordinátor
Elektronikus formában a következő címre:
e-mail: kapuvari.zsofia@maltai.hu

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat részt vesz az Európai Önkéntes Szolgálat (EVS) programjában.

 


 

Álláshirdetés (2012. 10. 16.)
FELNŐTT SZAKÁPOLÓ

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület főállású, 12 órás váltóműszakot vállaló ápolót keres hajléktalanokat ellátó háziorvosi rendelőjébe.
 

Munkavégzés pontos címe:
1011 Budapest, I. kerület Bem rkp. 28.

Feltételek:
- felnőtt szakápolói vagy HÍD végzettség
- számítógépes felhasználói ismeret

Jelentkezni lehet személyesen: 061/225-8280-as telefonszámon Schiffer Márta főnővérnél vagy 0630/633-0564-es telefonszámon dr. Berta Izabella főorvosnál vagy a  berta.izabella@maltai.hu e-mail címen.
 


Viharkárokat állított helyre a Máltai Szeretetszolgálat-2012.10.09.

Sajtóközlemény

Október 9-én Tiszacsegén átadták az utolsó olyan viharkárok után helyreállított házat, amelynek kivitelezési munkálatait a Magyar Máltai Szeretetszolgálat végeztette el. A nyári szélsőséges időjárás számos településen okozott súlyos károkat a háztetőkben. A Szeretetszolgálat három településen 11 segítségre szoruló család otthonát állította helyre.

Az erős nyári viharok, a jégverés és a forgószél több településen is épületek tucatjait rongálta meg, számos helyszínen családi házak tetőszerkezete rongálódott meg, de arra is volt példa, hogy a háztetőt egész egyszerűen elvitte a vihar. Tipikus kár volt a palatetők sérülése, és a tetőszerkezet rongálódása.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat három helyszínen, Nyíracsádon, Abádszalókon és Tiszacsegén nyújtott segítséget a rászoruló lakosok otthonainak helyreállításában. A támogatásban részesülő családokat az önkormányzatokkal közösen, a helyszínen végzett felmérés alapján választották ki. Az érintettek jellemzően többgyermekes vagy egyedül élő elhagyatott idős emberek voltak. A Szeretetszolgálat egy hajdúszoboszlói vállalkozással kötött megállapodást, amely a megsérült tetőszerkezetek szakszerű javítását vállalta. A bontások során a használható anyagokat újra felhasználták, így a rendelkezésre álló forrásokat sikerült megsokszorozni.

A három településen 11 család számára összesen 6,5 millió forint értékben nyújtott segítséget a Máltai Szeretetszolgálat. Az utolsó épület átadására 2012. október 9-én, Tiszacsegén került sor. Itt volt szükség a legnagyobb segítségre, egy kétgyermekes család vályogházának teljes tetőszerkezete megsemmisült a viharban.

 


Útravaló

 
EURÓPA UNIÓS TÁMOGATÁS AZ UTCÁN ÉLŐ HAJLÉKTALAN EMBEREK LAKHATÁSÁNAK, FOGLALKOZTATHATÓSÁGÁNAK ELŐSEGÍTÉSÉÉRT

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Huszonhat Veszprémben élő hajléktalan vesz részt, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat- Befogadás Háza által indított programban.

2012. augusztus 1-én útjára indítottuk a TÁMOP- 5.3.3-11/2-2011-0012-es kódszámú „Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása” című kiírás keretében nyertes pályázati programunkat Veszprémben.

A pályázati programidőszak – 2012. augusztus 1 – 2014. január 31. – alatt komplex programot valósíthatunk meg a Veszprém városában élő hajléktalan emberek számára.
26 fő fog részt venni a programban, akik előzetes fizikális-pszichés állapotfelmérésen vesznek részt. Az állapotfelmérések már 2012. augusztusában elkezdődtek Nappali Centrumunkban.
A pályázati program két alappillére a képzés, valamint a lakhatás támogatása.
600 órás takarítói képzést indítunk, a képzésben részt vevők számára pedig képzési támogatást valamint élelmezést is biztosítunk.

A lakhatást elsősorban albérleti támogatás formájában támogatjuk, de a program keretében a Befogadás Háza összes intézményrészében kialakítunk helyeket, melyek alkalmasak a jelenleg utcán élő hajléktalan személyek intézményes ellátására.

A program keretei között ügyfélfogadó iroda kerül kialakítására, ahol heti, havi rendszerességgel folyamatos információt biztosítunk az aktuális munkalehetőségekről, a program keretei között igénybe vehető szolgáltatásokról.

A program sikerességének érdekében, a szociális munkások mellett szükség esetén pszichológus, és pszichiáter-addiktológus szakemberek is foglalkoznak majd a programban részt vevő hajléktalan emberekkel.

A program egyes elemei kitérnek a szabadidő hasznos eltöltésével kapcsolatos tevékenységek támogatására is, kulturális, sportrendezvényekre szóló belépők formájában.

A pályázaton elnyert támogatás összege: 36 687 325 Ft.

A programról rendszeresen frissülő információk, a www.maltai.hu honlapon a Befogadás Háza intézményének felületén érhetők el.
 

A program hivatalos sajtóközleménye innen tölthető le

 


 

Szuverén Máltai Lovagrend -  Magyar Máltai Lovagok Szövetsége - Magyar Máltai Szeretetszolgálat

NEMZETKÖZI IFJÚSÁGI MOZGÁSSÉRÜLT TÁBOR

 

Balatonföldvár 2012. 08. 04. – 2012. 08. 11.


Sajtóanyag

 


Huszonkilencedik alkalommal szervezi meg 2012. augusztus 4. és 11. között Nemzetközi Ifjúsági Mozgássérült Táborát a Szuverén Máltai Lovagrend. A kerekesszékhez kötött vendégek ezúttal Balatonföldváron találkozhatnak négy kontinens huszonkét országából érkező sorstársaikkal és a hetet velük töltő fiatal önkéntesekkel.

Idén 170 mozgássérült, vagy fogyatékkal élő vendég érkezik velük együtt 420 résztvevő regisztrálta magát előzetesen. A kerekesszékben élő emberek életében nagyon kevés olyan eseménydús időszak van, mint az egyhetes tábor. A résztvevők emlékezetes élményekkel töltődnek fel, más országokból érkező, más körülmények között élő társakkal ismerkednek meg, igazi vakáción vesznek részt, és közben néhány napra kiszakadhatnak abból a világból, ahol a szembejövők sajnálattal, távolságtartással tekintenek rájuk. A Szuverén Máltai Lovagrend rendezvényének eddig 12 ország adott helyet. Csaknem három évtized alatt az ifjúsági találkozóknak összesen 13 ezer résztvevője volt.

A tábort harmadik alkalommal rendezik meg Magyarországon, idén a házigazda szerepét a Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat tölti be. A balatonföldvári találkozó vendégeit számos esemény várja majd, a résztvevők kedvük és lehetőségeik szerint választhatnak a kínálatból. Az aktívabbak vitorlázni mehetnek, íjazáson, lovagláson tereprally bemutatón vehetnek részt, a táborban maradókat pedig magyaros jellegzetességekkel kiegészített kézműves foglalkozások várják. Lesznek közös kirándulások, szentmisék és lelkigyakorlatok is, a napi programokat pedig nemzetközi estek, koncertek zárják.

A balatonföldvári tábor szervezésében és lebonyolításában a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Magyar Máltai Lovagok Szövetségének számos munkatársa és önkéntese vesz részt. A Szeretetszolgálat intézményei és önkéntes csoportjai a mindennapok során több száz fogyatékkal élő emberről gondoskodnak, és mindent megtesznek azért, hogy az érintettek teljes és aktív életet élhessenek.

 


HELPS: ÚTKERESŐ KÍSÉRLET A „SÉRÜLÉKENY LAKOSSÁGÉRT” 

Idős emberek, mozgásukban korlátozott és fogyatékkal élő emberek önálló életvitelét segítő új megoldásokat keres egy nemzetközi program keretében a Magyar Máltai Szeretetszolgálat.

 

Az idősödő nemzedék életminőségének megőrzése, a fogyatékkal élő és mozgássérült emberekről való gondoskodás Európa-szerte egyre súlyosabb társadalmi problémát jelent. A kontinens lakossága öregszik, a korábban kialakult szociális ellátórendszerek egyre nehezebben birkóznak meg feladataikkal, miközben a demográfiai változások, a generációk közötti elidegenedés, a gondoskodásra szoruló népesség marginalizálódása egyre nagyobb kihívásokat jelentenek. Európa számos országában „sérülékeny lakosságnak” nevezik az olyan csoportokat, mint a fogyatékkal élők vagy a mozgásukban korlátozott emberek. Fontos cél, hogy közülük minél többen minél élhessenek megszokott környezetükben, saját igényeik szerint a lehető legkisebb mértékben mások gondoskodására szorulva.
Az idős nemzedék és a „sérülékeny lakosság” ellátásának megújítására hároméves projektet indított az Európai Unió Közép-Európai Transznacionális Program. Ennek keretében olasz, német, cseh, szlovén, szlovák és magyar szervezetek közösen keresnek új megoldásokat a társadalmi kihívásokra. A résztvevő partnerek között akadémiai intézetek, civil és állami szervezetek, szociális ellátók és érdekvédelmi szervezetek is megtalálhatók, Magyarországot a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és Debrecen Város Önkormányzata képviseli. A Máltai Szeretetszolgálat az elmúlt két évtizedben számos újítást vezetett be, a karitatív szervezet hozta létre a jelzőrendszeres idősgondozást, nyitotta meg az ország első gyógyászati segédeszköz kölcsönzőjét és tolókocsi műhelyét, az utóbbi években pedig az ugyancsak egyedülálló Idősbarát lakásprogramját hirdetette meg. A nemzetközi program keretében lehetőség nyílik arra, hogy a bevált módszereket más országokban is kipróbálhassák, a mások jó gyakorlatait pedig Magyarországon is meghonosítsuk.
A HELPS program elnevezése (Housing and Home-care for Elderly and Vulnerable People and Local Parnership Strategies in Central European Cities - Lakhatási és gondozási megoldások az idős és sérülékeny lakosság számára, valamint helyi partnerségi stratégiák közép-európai városokban) a kitűzött célokat is egyértelművé teszi: az idős és „sérülékeny” lakosság társadalmi integrálása, leszakadásuk megakadályozása
, magasabb színvonalú életminőség megtartása.
A munka kutatással kezdődik, a résztvevő országok egységes módszertani alapokon nyugvó felmérést készítenek a jelenlegi helyzetről, összesítik az elmúlt időszak demográfiai változásait, elemzik az érintettek lakhatásával és gondozásával kapcsolatos politikai szándékot, a jogszabályi és finanszírozási hátteret, és a helyi jó gyakorlatok összegyűjtésével országonként helyzetfeltáró jelentést készítenek. A következő szakaszban új, innovatív megoldásokat dolgoznak ki, amelyeket kísérleti program során tesztelnek. A tapasztalatok összesítése után a projekt ajánlásokat fogalmaz meg a tagországok és az Európai Unió döntéshozói számára
.
A hároméves projekt költségvetése több mint 2,6 millió euró. A költségek 95 százalékát uniós támo-gatás és tagállami társfinanszírozás fedezi. A projekt az Európai Unió – Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, a Central-Europe Program társfinanszírozásával valósul meg (www.central2013.eu). A HELPS program 2014. szeptember 30-án zárul.


Nyíracsádon megkezdődött a tornádó utáni helyreállítás

(2012. 06. 26.)

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat részvételével kedden (június 26-án) megkezdődött Nyíracsádon a tornádó által megrongált lakóépületek helyreállítása. A Hajdú-Bihar megyei településen június 1-jén nagyerejű forgószél söpört végig, a vihar 31 ház tetejét letépte, vagy súlyosan megrongálta. A megsérült házakat akkor a tűzoltóság fóliával fedte be, az önkormányzat pedig segítséget kért a helyreállításhoz.

A tornádó pusztítása utáni negyedik héten a legtöbb házat még mindig az ideiglenes fóliaborítás fedi, a hibákat csak ott javították ki, ahol az épületek tulajdonosai ezt meg tudták oldani. Június 25-én a Máltai Szeretetszolgálat katasztrófavédelmi szolgálata tetőfedő anyagot szállított a helyszínre, 26-án pedig tetőfedő szakembereket vitt a településre, akik megkezdték a rászoruló családok otthonainak helyreállítását.

Adányi László, a Máltai Szeretetszolgálatának katasztrófavédelmi szolgálatának vezetője arról számolt be, hogy bár előzetesen három család otthonának helyreállítását vállalták, a munka befejezését követően a fel nem használt, vagy mások által adományozott tetőfedő anyagokat újra számba veszik, és megvizsgálják annak lehetőségét, hogy további családok otthonait is megjavítják.

 


Hajléktalan embereket képzett ki új szakmára a Máltai Szeretetszolgálat (2012. 04. 23.)

Hatvan hajléktalan ember kapott esélyt az újrakezdésre a Magyar Máltai Szeretetszolgálat most lezárult, pályázati forrásból finanszírozott programjában.

A TÁMOP 5.3.3-08/1-KMR-2009-0008 számú projektje során fővárosi és Pest megyei hajléktalanok a program ideje alatt megfelelő körülmények közé kerülve tanulhattak új, piacképes szakmát, majd a sikeres vizsgát követően munkalehetőséghez is jutottak. A végső cél az volt, hogy közülük minél többen a pályázati időszak lejárta után is dolgozzanak, képesek legyenek önálló álláskeresésre, albérlet, vagy megfelelő színvonalú szállás fenntartására – azaz kilépjenek a hajléktalan életformából.

A program előkészítése 2010 februárjában indult, az első hajléktalan emberek beiskolázására decemberben került sor. Huszan OKJ-s elektronikai hulladékválogató – feldolgozó, huszan takarító és takarítógép-kezelő, huszan pedig betanított kőműves és akkreditált festő képzésen vettek részt. A takarítók közül tizenkilencen, az elektronikai bontók közül tizenheten, a kőművesek és festők közül tizennégyen tettek sikeres záróvizsgát. A résztvevők a program ideje alatt lakhatási támogatást, BKV-bérletet és pénzbeli támogatást kaptak, az új szakma elsajátítása mellett pedig tanulástechnikai, álláskereső és önismereti tréningen is részt vettek.

A 2012. január 31-én zárult program egyértelműen sikeresnek bizonyult, hisz a támogatott időszak végén csupán tizenheten kerültek vissza a hajléktalan ellátás intézményeibe. A résztvevők fele újonnan tanult ismereteit hasznosítva piaci körülmények között is tovább dolgozik, huszonhatan bejelentett munkával rendelkeznek, négyen pedig alkalmi munkát végeznek.
 


Az elbocsátott szociális munkásról (2012.03.29.)

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat huszonhárom éve teljesíti küldetését Magyarországon, és ez idő alatt semmilyen politikai tevékenységet nem folytatott. A Szeretetszolgálatot most politikai szerepvállalással vádolják, amiért március 28-án elbocsátotta egy magát LMP-s aktivistaként meghatározó szociális munkását.

Bálint Gergelyt március 1-jén próbaidővel vette fel a segélyszervezet utcai gondozószolgálata. A próbaidő alatt bekövetkező elbocsátást a munkáltatónak nem kell indokolnia, az érintettnek azonban megvolt róla a maga véleménye, amit az interneten közzétett első bejegyzésében szó szerint így fogalmazott meg: „Tegnap tüntettem, ma kirúgtak. 20 hónap munkanélküli lét után próbaidőn voltam a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Utcai Gondozó Szolgálatánál. A mai napon szolgálatvezetőm közölte velem a visszavonhatatlan döntést, miszerint megszüntetik a munkaviszonyomat. Szakmai indokokat nem mondtak, de kifogásolták, hogy munkaidőben LMPs telefonokat intéztem. Üdv: Bálint Gergely”

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat valamennyi dolgozójától elvárja, hogy munkaidejét feladatai ellátására, a rászoruló emberek és gondozottai támogatására, ellátására fordítsa.

 


 

Sok száz civil segítette a hajléktalan ellátókat a télen (2012.03.20.)

A hajléktalan ellátásban közreműködő szervezeteknek, civil segítőknek, támogató cégeknek, valamint a rendőrség és a közterület-felügyelet budapesti szervezeteinek köszönte meg az utcán élő emberek mentésében való közreműködésüket Vecsei Miklós, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke.

Soha ekkora figyelem nem irányult még a hajléktalan emberekre, mint a most véget ért télen - mondta március 19-én az esti órákban rendezett tanácskozáson Vecsei Miklós. Soha ennyien nem dolgoztak még otthonukat veszített társainkért, mint eddig, hivatalok, társaságok civilek és önkéntesek serege, több száz új ember kapcsolódott be az ellátó szervezetek munkájába. Más kérdés, hogy a politikai döntések és a kilátásba helyezett hatósági eljárások mellett szinte észrevétlen maradt, mekkora áldozatvállalással jár az utcára kényszerült emberek ellátása. Miközben a mögöttünk maradt hónapokban a média és az emberek figyelme is az utcán élőkre irányult, alig esett szó arról, hogy a télen egy új korszak kezdődött a hajléktalan ellátásban.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Menhely Alapítvány együttműködésével létrejött budapesti Hajléktalanügyi Konzorcium egy teljesen új szakmai koncepció alapján kezdte meg az ellátórendszer újjászervezését. Korábban az volt a cél, hogy lehetőség szerint senki ne fagyjon meg az utcákon. Most az, hogy lehetőség szerint senki ne maradjon ott az utcán. Az új rendszer már nem elégszik meg azzal, hogy a fagypont alatti éjszakákon mindenkinek jusson egy matrac valamelyik szállón. Ezen a télen első alkalommal készült szociális diagnózis a hajléktalan emberekről, hogy mindenki olyan intézménybe kerüljön, ami számára a legjobb megoldást jelenti. Az intézmények külön figyelmet fordítottak a nehezebben kommunikáló emberekre, a párokra, vagy akár a kutyával érkezőkre is. Az ellátás új minőségét jelzi, hogy új feladatként jelentkezett az esélyteremtés, a hajléktalanságból kivezető utak keresése.

Intenzív, eseményekkel zsúfolt telet hagytunk magunk mögött. Félelmeink nem igazolódtak be, a társadalom továbbra is segítségre, támaszra szoruló embereket látott a hajléktalanokban, és így viszonyult hozzánk is. Felsorolni is nehéz, hányan segítették munkánkat, amiért a szállókra került emberek és az utcán élők nevében egyaránt köszönettel tartozunk. Olyan nehéz időszakban álltak az ügyünk mellé, amikor minden támogatás önmagán túlmutató üzenetet is hordoz, amiből erőt meríthetnek a szociális szféra szereplői - hangsúlyozta a Máltai Szeretetszolgálat alelnöke.


Rászorulók szemüvegeire gyűjtenek az üzletekben (2012.03.12.)

Nyomortelepeken élő gyermekek és nincstelen emberek támogatására hirdetett gyűjtést a SPAR-csoport 111 kijelölt üzletében a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A Látás ajándékba! akció során csökkent látással élő iskolásoknak és rászoruló embereknek készít szemüvegeket a segélyszervezet.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat önkéntes orvoscsoportja két év alatt kétezer embert vizsgált meg az ország különböző nyomortelepein. Kiderült, hogy a szemüvegre szoruló gyerekek közül minden ötödiknek mindjárt ötdioptriás korrekcióra volt szüksége. Másként mondva ez azt jelenti, hogy a legszegényebb családok gyermekei közül tízből ketten csak homályos foltként látták az iskolában a táblát. Az elmúlt időszakban a Máltai Szeretetszolgálat mintegy ezer szemüveget készíttetett a nyomorban élő családok gyermekeinek. De nemcsak a gyerekek szorulnak rá a karitatív szervezettől kapott segítségre. Öt évvel ezelőtt a Szeretetszolgálat hirdette meg az első ingyenes szemészeti szűrést hajléktalan embereknek, akik közül több százan így jutottak új szemüveghez.

A Látás ajándékba akció idén a SPAR vásárlóinak támogatásával folytatódik. A SPAR-csoport a Máltai Szeretetszolgálat kiemelt támogatójaként 111 üzletben hirdet gyűjtőakciót. A pénztáraknál kihelyezett tartókban 200 és 500 forintos címletű adománykártyákat helyeztek el. Ezek megvásárlásával a Máltai Szeretetszolgálat orvosai által felírt szemüvegek előállítási költségeihez járulnak hozzá a vásárlók. A segélyszervezet és a kereskedelmi hálózat együttműködése tizenhat éves múltra tekint vissza, ennyi ideje tart az Adni öröm! akció, melynek során a SPAR vásárlóinak adományait a Máltai Szeretetszolgálat juttatja el a rászorulóknak. Legutóbb százhatvan tonna tartós élelmiszert sikerült gyűjteni, amiből 35.600 család kapott ajándékot.

 


 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület hirdetménye

„Képzési feladatok ellátása” tárgyú Kbt. VI. fejezete szerinti Kbt. 252. §(2) bekezdése alapján indított hirdetmény nélküli egyszerű közbeszerzési eljárás kapcsán, a Kbt. 31. § f) pontja alapján

 TÁMOP 5.3.3. - 08/1 KMR – 2009-0008 kódjelű „Esély egy jobb életért” elnevezésű pályázathoz

  •  A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény: az Ajánlattételi felhívás közvetlenül került megküldésre az Ajánlattevők részére 2010. október 11. napján.

  • „Képzési feladatok ellátása” 1 db „Elektronikai hulladékválogató-, feldolgozó” OKJ képzés, 1 db „Takarító, takarítógép kezelő” OKJ képzés, 1 db „Betanított kőműves és festő” akkreditált képzés lebonyolítása

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület a nyertes Ajánlattevővel, a Csúcs ’91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft-vel kötött szerződést fenti feladatok elvégzésére.


- Szerződő felek:
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
1125, Budapest, Szarvas Gábor út 58-60.

Csúcs ’91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft
1212, Budapest, Erdőalja u. 12.

 

  • A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület igazolja, hogy a teljesítés végig szerződésszerű volt.

  • A szerződés teljesítésének Felhívás szerinti időpontja: 2011. július 30. A szerződés teljesítésének Ajánlatkérő által elismert időpontja: 2011. július 13.

 

Ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja:


I. 2011.05.13.
 

II. 2011.09.15.
 

III. 2011.10.10.
 

A kifizetett ellenszolgáltatás értéke 24.980.000 Ft

 

 


 


Napi evangélium Vasárnapi prédikáció Segíteni szeretnék! Hírek Hitel-S Program Hálózat a közösségért Pályázatok Hírlevél Online adományozás Betegszállítás Sajtószoba
Közlemények
Lapszemle
Kiadványaink
Címkék
Főszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11784009-20005320 | Adószám: 19025702-2-43