(magyar)   English   Deutsch   Támogatóink
 
Kezdőlap » Pályázatok
Pályázatok

Megvalósult, lezárult projektjeink

 

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében (irányító hatóság: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség) Európai Úniós támogatásból a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület (1125 Budapest, Szarvas Gábor út 58-60.) a következő projekteket valósítja meg:
 
 
"Jelenlét" Ifjúsági Információs és Tanácsadó Pont kialakítása a monori szegény/cigány telepen
A projekt célja, hogy a monori "Tabán" szegény/cigány telepen, valamint a város területén élő hátrányos helyzetű 12-29 éves korosztály hozzáférjen olyan szolgáltatásokhoz, amelyek segítik iskolai szereplésüket, pályaválasztásukat, munkavállalásukat, családi és közösségi életüket.További cél, hogy képzett szakemberek és önkéntesek közreműködésével közösségek és hosszútávon fenntartható szolgáltatások jöjjenek létre.
A projekt a TÁMOP 5.2.5-08/1 Gyermekek és fiatalok intergációs programja keretében 14.339.400,- Ft támogatásban részesült.
A projekt tervezett befejezése: 2010. április 15.
A fejlesztés az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., mint közreműködő szervezet segítségével valósulhat meg.
 

Segítőké(S)z Gondviselés Háza, Keszthely
A projekt keretében a fogyatékosok nappali ellátását biztosító keszthelyi Gondviselés Háza intézményünk épülete kerül felújításra, mely 2008 júniusa óta működik az önkormányzat korábbi óvodaépületében. Az infrastrukturális fejlesztés a fűtési- és hűtési rendszer fenntartható, környezetbarát korszerűsítését jelenti (napkollektor, kondenzációs kazán), megtörténik az épület külső hőszigetelése, nyílászárók cseréje és a teljes körű komplex akadálymentesítés.
A projekt a NYDOP 5.1.1./A Szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének fejlesztése program keretében 41.498.366 Ft támogatásban részesült.
A projekt tervezett befejezése: 2009. december 31.
A fejlesztés az Új Magyarország Fejlesztési Terv Nyugat-dunántúli Operatív Program keretében és a VÁTI Nonprofit Kft. (1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.), mint közreműködő szervezet segítségével valósulhat meg.
Kapcsolódó anyagok:
 

Korszerűsítés a hatékonyabb családgondozásért
A projekt célja a családok munkaerőpiaci és társadalmi integrációt elősegítő programjainak megvalósításához, a megfelelő életkörülmények biztosítása érdekében  a Szatmár utcai intézményünk korszerűsitése. A kiszolgáló épület és a mögötte elhelyezkedő lakóépület külső és belső felújítása és akadálymentesítése, a nyújtott szolgáltatások minőségének javítása.
A projekt a KMOP 4.4.1/B Bentlakásos intézmények korszerűsítése program keretében 116.925.912,- Ft támogatásban részesült.
A projekt tervezett befejezése: 2011. február 28.
A fejlesztés az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-magyarországi Operatív Program keretében és az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület) mint közreműködő szervezet segítségével valósulhat meg.
Kapcsolódó anyagok:
 

Népkonyha és étkező rekonstrukciója, Miskolc
A projekt keretében között sor kerül a Népkonyha étkezőjének korszerűsítésére és akadálymentesítésére, az üzemeltetéshez kapcsolódó eszközök és bútorok beszerzésére, a használaton kívüli helyiségek szociális célra történő hasznosításának előkészítésére.
A projekt az ÉMOP 4.2.1/A Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastruktúrális fejlesztése program keretében 49.746.038,- Ft támogatásban részesült.
A projekt tervezett befejezése: 2010. május 31.
A fejlesztés az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-magyarországi Operatív Program keretében és a VÁTI Nonprofit Kft. (1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.), mint közreműködő szervezet segítségével valósulhat meg.
 

"Jelenlét" - a monori kistérségben mélyszegénységben, telepszerű környezetben élők foglalkoztatási esélyeinek javítása
A projket átfogó célja a monori kistérség hét településén (Monor, Monorierdő, Pilis, Nyáregyháza, Csévharaszt, Gomba, Péteri) elsősorban szegregált lakókörnyezetben, külterületen élő inaktív személyek munkaerő-piaci reintegrációjának előkészítése, megkezdése. A résztvevők nem rendelkeznek munkatapasztalattal vagy öt éve nem voltak foglalkoztatva, foglalkoztatáspolitikai nyilvántartásokban nem minden esetben szerepelnek, részben szenvedély- és/vagy pszichés betegséggekkel küzdenek, részben roma származásúak. Konkrét cél a szociális munka és más kompetens szakterületek eszközrendszerével a célcsoport részére az önálló életvitel, a foglalkoztathatóság javítása, a társadalmi integráció elősegítése, a munkavállaláshoz kapcsolódó kulcskompetenciák megerősítése, szoros családsegítési tevélenység biztosítása. Konkrét cél továbbá a közreműködő szervezetek szakmai kompetenciájának fejlesztése, a szociális és foglalkoztatás politikai szervek együttműködések javítása, formálissá tétele.
A projekt a TÁMOP 5.3.1-0/1 "Első lépés" - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programja keretében 33.750.964,- Ft támogatásban részesült.
A projekt tervezett befejezése: 2011. április 30.
A fejlesztés az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., mint közreműködő szervezet segítségével valósulhat meg.
 

Fiatalokkal a közös jövőért Tarnabodtól Erkig
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület által alapított Magyar Máltai Szeretetszolgálat "Befogadás" Nonprofit Kft. projektjében a Hevesi kistérség Erk és Tarnabod településein a jelenleg kihasználatlanul álló Könyvtár és a Népház épületeinek teljes belső felújításával hoznak létre a tarnamenti mikrotérség mind a hét településének szolgáltató közösségi tereket. A felújított épületekben működnek - a projekt keretében 3 évig - a Biztos kezdet Gyermekházak, melyek a 0-5 éves gyermekek fejlesztését, valamint a szülői képességek megerősítését szolgálják, továbbá itt kapnak helyet a 6-29 éves gyerekek, fiatalok látókörét, ismereteit bővítő, közösségfejlesztő, a felzárkóztatást és tehetséggondozást, illetve a kulturált szabadidő-eltöltést szolgáló - a program keretében 2 évig működtetett - Ifjúsági Információs és Tanácsadó Pontok.
A projekt a 5.1.1-09/2 LHH Kistérségek projektjei közül a Gyermek- és ifjúságvédelem program keretében a 2010.05.01-2013.04.30. közti időszakban megvalósuló programokra 265.851.058,- Ft támogatásban részesült.
A fejlesztés az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., mint közreműködő szervezet segítségével valósulhat meg.
 
Kapcsolódó anyagok:
 

Álláskereső szolgáltatások Tarnabodtól Erkig
A projekt célja a hevesi - Tarna menti mikrotérség hátrányos helyzetű – többségében roma, alacsony iskolai végzettségű, elavult szakképzettségű vagy szakképzettség nélküli, tartós munkanélküli - lakosainak munkaerő-piaci integrációjában való aktív közreműködés.
Az Erken és Tarnabodon létrehozott Álláskereső Iroda segítségével történik a foglalkoztathatóság javítása, munkavállalásra történő felkészítés, tranzitfoglalkoztatási programok megvalósítása, munkaerő-piaci integrációt segítő humán szolgáltatások nyújtása, koordinálása.
A projekt során a leendő munkaadók részére foglalkoztatást elősegítő információs szolgáltatásokat nyújtunk; szakmai műhelyek, szemléletformáló találkozók létrehozásával pedig a helyi döntéshozók, a szociális és foglalkoztatási szakemberek munkáját támogatjuk.
A projekt az 5.1.1-09/7 LHH Kistérségek projektjei közül a Képzés-foglalkoztatás hátrányos helyzetűeknek program keretében a 2010.09.01-2012.08.31. közti időszakban megvalósuló programokra 54.000.000 Ft támogatásban részesült.
A fejlesztés az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. mint közreműködő szervezet segítségével valósulhat meg.
 


Kapacitásfejlesztés Norvég Alapból
 
 
Az Európai Gazdasági Térség és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus pályázatán mobil tüdőszűrő állomás beszerzésére nyertunk 484.079,- EUR
támogatást.
 
Közép-Magyarországi Régiónk mozgó tüdőszűrő szolgálatának fejlesztésére új járművet és eszközöket szerzünk be.
 
Egy öreg, harmincéves Ikarus autóbusszal járjuk az országot, hogy az újra terjedő TBC által különösen veszélyeztetett csoportok tüdőszűrését elvégezzük. A röntgengészülék életkora az autóbuszét is meghaladja. A Norvég Alap támogatásával egy új, erre a feladatra átalakított korszerű autóbuszt vásárolunk, amelybe a kor követelményeinek megfelelő digitális röntgenkészüléket és további kiszolgáló berendezéseket építünk be. Az új technika növeli Mozgó Tüdőszűrő Szolgálatunk kapacitását. Több helyre el tudunk jutni: országszerte a hajléktalanokhoz, a szociális és egyéni gondoskodást nyújtó intézményekben élőkhöz és a büntetés-végrehajtási intézetekhez.
 
 
A projekt referenciaszáma: 0106/NA/2008-3/ÖP-5
 
További információ:
Lázár Alpár programvezető
 

Kapcsolódó információk (PDF-ben):
 
 
 
 
 

Szakmai konferencia és átadás:
 
 
 
 

 

 


Napi evangélium Vasárnapi prédikáció Segíteni szeretnék! Hírek Hitel-S Program Hálózat a közösségért Pályázatok Hírlevél Online adományozás Betegszállítás Sajtószoba
Közlemények
Lapszemle
KiadványainkFőszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11784009-20005320 | Adószám: 19025702-2-43