(magyar)   English   Deutsch   Támogatóink
 
Kezdőlap » Segíteni szeretnék
Segíteni szeretnék

 

Lelki programok, önkéntesek

"Éljetek méltón ahhoz a hivatáshoz, amelyet kaptatok, Teljes alázatban, szelídségben és türelemben. Viseljétek el egymást szeretettel." /Ef 4,1-2/
A keresztény közösség Isten kegyelmi ajándéka. Ezt Isten kinek-kinek más mértékben, formában ajándékozza. A "mi" közösségi életünk alapja a szolgálat, a szegények segítése.

Szükséges azonban, hogy ehhez a munkához szellemi-lelki dimenziót is adjunk, ellenkezõ esetben csak szociális intézmények halmazává válunk. Lélek nélkül tevékenységünk csak jócselekedetek sora, s "a tömérdek jócselekedettõl nem marad idõnk arra, hogy jók legyünk" /Tagore/. Ezért meglévõ struktúránkba, s minden cselekedetünkbe lelket kell lehelnünk. Egyre sûrûsödõ, növekvõ feladataink mellett néha bizony megfeledkezünk arról, hogy nem mindegy, hogyan tesszük a jót. Szolgálatunknak csak úgy van értelme, ha közben egymásra türelemmel, szeretettel figyelünk, s minél gyakrabban idõt is szakítunk egymásra. Ezt segítik, szolgálják évek óta lelki programjaink, közös együttléteink.

Évente ismétlõdõ lelki-közösségi programjaink:

-  Hagyományosan minden hónap elsõ péntekén Jakus Ottó atya tart szentmisét Miklós utcai kápolnánkban. Ugyanitt minden utolsó pénteken szentségimádás folyik. Heti, havi rendszerességgel több intézményünkben is van szentmise (Szatmár utcai Családos Otthon, Pestszentlõrinci Szociális Otthon). Nagyobb ünnepekkor szintén sor kerül egy-egy ünnepélyes szentmisére (Vonat Szálló, Moszkva téri Melegedõ).

-  Pünkösdhétfõn a máriaremetei kegytemplomnál hagyományosan minden évben bemutatják életüket, tevékenységüket a különbözõ katolikus egyházi és civil szervezetek, közösségek. Ezen a "seregszemlén" 2004-tõl Szeretetszolgálatunk is bemutatja tevékenységét.

-  Augusztus 20-án a Pest megyei csoportokkal együtt veszünk részt a Szent István napi ünnepi szentmisén és körmeneten.

-  Továbbra is fontosnak tartjuk, hogy munkatársaink, önkénteseink mellett azoknak is tudjunk lelki támaszt, vigaszt nyújtani, akiket nap mint nap intézményeinkben segítünk. Hitoktatást, filmvetítéseket tartunk heti rendszerességgel felnõtt gondozottjainknak a Moszkva téri melegedõben, gyerekek számára pedig családos szállóinkon. Rendszeresen szervezünk hajléktalan testvéreink számára zarándoklatokat, kirándulásokat (makkosmáriai, gercsei kirándulások és lelkinapok).

-  Lelkigyakorlatainkon lehetõség van a "hosszabb," tartalmas kikapcsolódásra, feltöltõdésre. Általában évente két lelkigyakorlatra kerül sor: az egyik kifejezetten a máltai vezetõk számára, a másikon minden érdeklõdõ máltai munkatársat és önkéntest szeretettel látunk.

-  Negyedévente kerül megrendezésre a "máltai nap", amely a munkatársak, önkéntesek illetve családtagjaik baráti találkozója. Lehetõséget nyújt a kötetlen találkozásra és a tartalmas együttlétre egy hétvégi napon.

-  Minden délben közösen mondjuk el Miklós utcai és Szatmár utcai kápolnánkban az Úrangyala imádságot és meghallgatjuk a napi evangéliumot. Bárki bekapcsolódhat ebbe az imádságba ott, ahol éppen van, és elmondhat egy röpke fohászt a többiekért, közösségünkért. Ez erõsíti lelki egységünket, összetartozásunkat.

-  Igyekszünk felvenni a kapcsolatot a környékbeli plébániákkal, mûködõ közösségekkel, és megismerkedésünk után közös szolgálatra is vállakozunk (Kövi Szûz Mária Plébánia, Szt. Benedek Általános Iskola).

Önkéntesség, az önkéntesekkel végzett munka

A Szeretetszolgálat egyik fontos alapelve az önkéntesség. Bár a szakmai elvárások, a törvényi szabályozások miatt egyre több fizetett alkalmazott dolgozik a szolgálatban, önkéntes segítõink jelenléte, elkötelezett munkája ma is nélkülözhetetlen a Szeretetszolgálat számára. Ezért is oda kell figyelni a megfelelõ arányra, mert egy-egy fölöslegesen alkalmazott munkatárs több önkéntes munkáját teheti feleslegessé. A Szeretetszolgálat budapesti intézményeiben ma 350-400 fõ között van azoknak a száma, akik tevékenyen részt vesznek a szolgálat napi életében. A hajléktalan emberek segítésétõl az idõsek, betegek gondozásán át a családokkal, gyerekekkel való foglalkozásig szinte mindenhol találkozhatunk önkéntes segítõinkkel.

Az újonnan - levélben, telefonon - jelentkezõk számára egy személyes beszélgetés után keresünk személyre szabott feladatot. Plébániák, közösségek is jelentkeznek a Szeretetszolgálatnál, felajánlva segítségüket. Találkozókon, beszélgetéseken bemutatjuk szolgálatunkat, s a kölcsönös megismerkedés után lehetõségük van a munkánkba való bekapcsolódásra.

Hangsúlyt fektetünk önkénteseink folyamatos felkészítésére, képzésére is, ezért minden õsszel meghirdetjük (pl. plébániákon, az Új Ember újságban) leendõ önkénteseinknek felkészítõ tanfolyamunkat. Ezeken a találkozásokon a Lovagrend és a Szeretetszolgálat rövid története mellett megismerkedhetnek intézményeink mûködésével, programjainkkal és a munkába való bekapcsolódás feltételeivel.

Fontos feladat önkénteseinknek a Szeretetszolgálatba való "integrálása". Ez egyrészt jelenti olyan munkafeltételek megteremtését számukra, amelyek között valóban hasznosnak érzik az itt töltött idõt, s közben megtapasztalhatják a segítõ munka örömét is; másrészt nemcsak feladatainkból vállalnak részt, hanem közösségi programjainkon, a "máltai napokon", lelkigyakorlatokon és ünnepeinken is együtt vannak velünk.

Önkénteseink ellenszolgáltatás nélkül végzik feladataikat, ezért is fontos a Szeretetszolgálat részérõl munkájuk elismerése. Ez a köszönetnyilvánítás minden nap történik, költséget alig vagy keveset igényel, csupán odafigyelést. Ez lehet egy születésnap- vagy névnap közös megünneplése, de sokszor egy egyszerû "köszönöm" is megteszi.

Fontos az elõre tervezett és szervezett eseményen való elismerés is. Önkénteseink megmaradását, számuknak a gyarapodását fõként munkafeltételeik biztosításával, illetve munkájuk megbecsülésével érhetjük el, ezért a továbbiakban is, egyre inkább törekszünk ezek megvalósítására.
 
Cím: 1033 Budapest, Miklós u. 32.
Telefon: 1/388-89-20
 
 

 

 


Napi evangélium Vasárnapi prédikáció Segíteni szeretnék! Hírek Hitel-S Program Hálózat a közösségért Pályázatok Hírlevél Online adományozás Betegszállítás Sajtószoba
Közlemények
Lapszemle
KiadványainkFőszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11784009-20005320 | Adószám: 19025702-2-43