(magyar)   English   Deutsch   Támogatóink
 
Kezdőlap » Nemzetközi programok
Nemzetközi programok
 
Állandó programok
 
 
 
 
 
 
Folyamatban lévő projektek:
 
 
 

 

Általános informácók, arhív projektek

 
 

Nemzetközi fejlesztés (NEFE) fogalma

A szegénység leküzdésére, a fejlődő országok felzárkóztatására együttműködnek az államok (hivatalos szereplők) és a nem kormányzati szervezetek (NGO). A fejlett országok adóbevételeikből különböző forrásokat biztosítanak nemzetközi fejlesztési politikájukban megfogalmazott céljaik elérésére a fejlődő világ országai számára (pénzt, technológiát, tudást, árut, stb.). A nem kormányzati szervezetek nemzetközi hálózataikon keresztül, vagy kétoldalú civil együttműködés alapján vesznek részt a nemzetközi fejlesztésben.
 

Az állami szektor

Magyarországon az ezredfordulót követően alakultak ki a nemzetközi fejlesztés (NEFE) keretei. A 2319/1999. (XII.7.) Kormányhatározat alapján a külügy-, a gazdasági- és a pénzügyminiszter kidolgozta a Magyar Köztársaság nemzetközi fejlesztési együttműködési (NEFE) koncepcióját, amely korábbi segélypolitikánk átfogó újragondolását jelentette, és amelyet a Kormány 2001. július 24-i ülésén elfogadott.
 
A Koncepció célul tűzte ki, hogy a korábbi ad hoc és decentralizált támogatási politikát váltsa fel az ENSZ, a DAC és az EU normáihoz igazodó fejlesztési együttműködés. A Koncepció szerint a NEFE politika kidolgozója, a tervezés és végrehajtás tárcaközi koordinátora a Külügyminisztérium. A NEFE tevékenység végrehajtására az intézményfejlesztés keretében 2002 novemberében a Külügyminisztériumban létrejött a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési Főosztály. 2003 a Magyar Köztársaság OECD és EU-konform donor tevékenységének kezdő éve volt. A Főosztály tevékenységét és elnevezését 2006-ban megváltoztatták, a nemzetközi fejlesztéssel ma a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési, Gazdasági- és Tudománydiplomáciai Főosztály foglalkozik a Külügyminisztériumban.
 
A Magyar Köztársaság NEFE politikája itt olvasható. A magyar NEFE tevékenység elsősorban azokban az országokban folyik, amelyeket a Nemzetközi Fejlesztési Kormánybizottság partnerországnak választott. A NEFE KB ülésén elfogadott határozat értelmében Magyarország NEFE partnerországi körén belül a jövőben középtávú országstratégia (a linkkel ellátott országnevekre klikkelve letölthetők az elkészült országstratégiák) alapján kiemelten kezeli
Egyedi fejlesztési projekteket hajt végre:
  • Afrikának a Szaharától délre eső régiójában,
  • Jemenben,
  • Kambodzsában,
  • Kirgizisztánban,
  • Koszovóban,
  • Laoszban,
  • Macedóniában,
  • Mongóliában,
  • Montenegróban
  • Ukrajnában.
A magyar NEFE Afganisztánban és Irakban változatlanul nemzetközi kötelezettségvállalás alapján fejt ki fejlesztési aktivitást, a nemzetközi fejlesztést és az exportösztönzést egyaránt szolgáló kötött segélyhitelezés esetében pedig mindazon országok számára lehetővé teszi ennek igénybevételét, amelyeket az OECD besorolása erre jogosult fejlődő országként tart nyilván.
 

A civil szektor

Magyarország Európai Uniós és OECD tagsága sürgetővé tette azoknak az intézményeknek és működési mechanizmusoknak a kialakítását, amelyek egy hatékonyabb magyar részvételt biztosítanak a nemzetközi fejlesztési együttműködés területén. Mialatt a magyar Külügyminisztérium kormányzati jóváhagyással kidolgozta a nemzetközi fejlesztési együttműködés magyar koncepcióját, fejlesztési és humanitárius területen dolgozó magyar nonprofit szervezetek szükségesnek ítélték egy magyar NGDO-kat (Non-governmental Development Organisation) tömörítő szervezet létrehozását.
2002 szeptembere óta zajló rendszeres találkozóik során a szervezetek kialakították közös álláspontjukat a nemzetközi fejlesztést és humanitárius segélyezést érintő kérdésekben, meghatározták a közös irányelveket, elfogadtak egy közös etikai kódexet és megteremtették a hivatalosan is megalakítandó Platform működési feltételeit. A Platform létrejöttét kezdetektől a Canadian International Development Agency (CIDA) Közép- és Kelet-Európára koncentráló (ODACE) programja támogatta és segítette.
 
A több hónapos előkészítő munka után 2003 június 24-én alakult meg a Platform HAND Nemzetközi Fejlesztési és Humanitárius Civil Szövetség néven.
A szövetség egyesületi formában működik, nyitott bármely magyar, a nemzetközi segélyezés és fejlesztés területén aktív nonprofit, nem kormányzati szervezet előtt, mely csatlakozni kíván, és egyetért az általa megfogalmazott célokkal és elvekkel. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 2008-ban lett a HAND Szövetség tagja. 2009-ben a Magyar Máltai Szeretetszolgálat képviseletében Adányi László programvezetőt a HAND Szövetség elnökségi tagjának megválasztották.
 
A hazai civil összefogás mellett nemzetközi téren a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a humanitárius segélyezéssel és nemzetközi fejlesztéssel foglalkozó Malteser International tagszervezete.
 
A civil szervezetek tevékenysége nemcsak konkrét fejlesztési programok megvalósítására terjed ki. Az adóbevételekből finanszírozott nemzetközi fejlesztési programok hatékonyságának növelése érdekében időről időre jelentést adnak ki. Az Aid Watch (segélyfigyelési) jelentést a HAND Szövetség munkacsoportja készíti el és publikálja. Az Európai Unióban a nemzetközi fejlesztés területén tevékenykedő civil szervezetek a CONCORD Szövetségben tömörülnek. Ez a platform összegző Ad Watch jelentést állít össze.
 
A képre kattintva letölthető a magyar és az európai Aid Watch jelentés.
 
 
 
 

Az MMSz küldetése a szakterületen

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat elsősorban Magyarországon és a Kárpát medencében tevékenykedik. Húszéves történetünk során a szociális és egészségügyi szakterületen felmerülő problémákra több modellértékű megoldást kezdeményeztünk, amelyek ma már az ellátó rendszer elismert, szerves részét képezik (pl. a jelzőrendszeres házi gondozás, a hajléktalanok ellátásának egyes intézményei, stb.). Humanitárius szakterületen is számtalan tapasztalatot gyűjtöttünk össze (kelet-német menekültek befogadása, a romániai és a jugoszláviai segélyakciók, az árvízkárosultak megsegítése, stb.). Tapasztalataink továbbadása olyanok számára, akik erre igényt tartanak, kötelességünk. Mi is sok segítséget kaptunk külföldi barátainktól, különösen megalakulásunkat követő években. Ez is megerősít bennünket abban, hogy részt vegyünk a nemzetközi fejlesztési tevékenységben annak ellenére, hogy nem ezt tekintjük fő feladatunknak.
 

Projektek

 

Hírek

 
 

 

 

 


  Gyógyszersegély Vietnamnak:
2009. január 10-én Győri-Dani Lajos ügyvezető alelnök másfél millió forint értékű gyógyszerekből és vitanimokból álló humanitárius segélyszállítmányt adott át Da Nang kórházának Vietnamban Vizi László nagykövet társaságában.
Tovább
   
"Hidat építünk Európában egy éves szociális szolgálattal" c. programunk keretében pályázatot hirdetünk 18-29 év közötti fiatalok számára
   
Mentőautót adományoztunk a Romániai Máltai Segélyszolgálat Nagybányai Szervezetének, ami nagyobb rendezvényeken teljesít majd szolgálatot.
Tovább
   
Több mint egy tonna ajándékot gyűjtöttek katolikus egyetemisták kárpátaljai és felvidéki magyar iskolások, óvodások számára.
Tovább
   
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Mentőszolgálata 2008-ban felkérést kapott, hogy vegyen részt a Meðugorjeban működő Máltai Ambulancia munkájában. Szeptember 13-tól 27-ig egy hetes turnusokban két-két máltai önkéntesünk dolgozott Boszniában. Tovább
   
Speciális orvoscsoportunk 2008. szeptember 26-28-ig a székelyudvarhelyi Budovar romatelepen élők körében végzett egészségügyi szűrővizsgálatot. Tovább
   
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat – a Malteser International tagszervezeteként – a segélyszállítmányok célbajuttatásában helyzeti elõnnyel rendelkezik a katasztrófasújtotta területeken. Tovább
   

 

 

 

 
 

 

 

 

 


Napi evangélium Vasárnapi prédikáció Segíteni szeretnék! Hírek Hitel-S Program Hálózat a közösségért Pályázatok Hírlevél Online adományozás Betegszállítás Sajtószoba
Közlemények
Lapszemle
Kiadványaink
Címkék
Főszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11784009-20005320 | Adószám: 19025702-2-43