(magyar)   English   Deutsch   Támogatóink
 
Kezdőlap » A beteg aranyórája - oktatási program Ukrajnában
A beteg aranyórája - oktatási program Ukrajnában

Amennyiben a sürgősségi ellátásról rendszerben gondolkozunk, az az elsősegélynyújtásnál kezdődik. Statisztikai adatok szerint a betegek 20-30 %-a nyilvános helyen lesz rosszul, túlélési esélyeik ez esetben nem túl kecsegtetőek, hisz újraélesztésükre az első tíz percben van a legnagyobb esély. A laikus által megkezdett szakszerű újraélesztés helyszínére érkező mentő veszi át a feladatot, ez a második láncszem, amely a kórházi intenzív osztályon fejeződik be harmadik lépcsőként. Ez a rendszer akkor a legeredményesebb, ha egységes szemléletben működik és nagy számú, beavatkozni képes laikus elsősegélynyújtóra támaszkodik. A laikus elsősegélynyújtók képzése tehát stratégiai feladat, amelynek megvalósításában komoly szerepe van a civil szervezeteknek és a középfokú oktatási intézményeknek, ahol elvben általában tanítják az elsősegélynyújtást, de annak a gyakorlatban történő alkalmazásához szüskéges készséget nem szerzik meg a tanulók.

A Máltai Mentőszolgálat képzési csoportja által kidolgozott program alapján Ukrajnában egy modell program keretében elkezdjük a szakszerű újraélesztés és a félautomata defibrillátor használatának oktatását, együttműködve a Magyar Resustitatios Társasággal. A program megvalósítását Magyarország Külügyminisztériuma támogatja. 

 

A program szakmai előkészítése

2012. május 9-12. között Lviv-be utazott Adányi László programvezető kíséretében dr. Fritúz Gábor aneszteziológia-intenzív terápiás szakorvos, aki a Máltai Mentőszolgálat önkéntes mentőorvosa, egyben a Magyar Resustitatios Társaság BLS/AED tanfolya-mokért felelős munkatársa. A nyugat-ukrajnai városban alakult meg az Ukrán Resustitatios Társaság, amelynek képviselőivel, Svjatoszlav Sztyepanshinnel és Zenovij Guzárral megállapodást kötöttünk a BLS/AED tanfolyamok megszervezésének és lebonyolításának orvos szakmai részleteiről, az ehhez szükséges ukrán nyelvű tananyagról és oktatási segédeszközök biztosításáról. A megállapodás lehetővé teszi, hogy 2012. őszén kezdődő tanfolyamokat az európai szakmai irányelvek alapján tartsuk meg Ukrajnában.

 

A kiképzésre kerülő ukrajnai oktatók kiválasztása

2012. szeptember 5-7. között a kárpátaljai Beregszászon a Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével ülést tartott a projektet irányító munkacsoport.  Dr. Nagy Ágnes mentőorvos, a Magyar Resustitatios Társaság alelnöke részletes tájékoztatást adott a BLS/AED tanfolyam megtartásával kapcsolatos tudnivalókról. A Beregszászi Magyar Gimnázum és a 4. sz. Kossuth Lajos Középiskola tanárai közül kiválasztásra kerültek azok, akik a projekt keretében felkészítést kapnak BLS/AED tanfolyamok megtartására. A munkacsoport tagjai több alkalmas helyszínt jelöltek ki, ahol 2012. október 12-16. között 60 középiskolás diák fogja elvégezni a tanfolyamot, egyidejűleg négy oktató kap képzői jogosítványt. Az oktatáshoz szükséges eszközök is megérkeztek a helyszínre. Az okatás kezdetéig hátralévő időben megtörténik a tanfolyam hallgatóinak kiválasztása.

 

Oktatók és elsősegélynyújtók képzése

2012. október 12-16. között tartottuk meg Beregszászon a program legfontosabb részét, a helyi oktatók kiképzését, akik a felkészítést követően közreműködtek két középiskola diákjainak megtartott BLS/AED képzésben. A Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat önkénteseiből, a Magyar Gimnázium és a 4. sz. Kossuth Lajos Középiskola tanáraiból választottuk ki azokat, akik az oktatás első napján megszerezték az instruktori minősítést. Az oklevél feljogosítja őket az európai irányelveknek megfelelő BLS/AED tanfolyamok megtartására.

Ezeknek a tanfolyamoknak a fő célja az, hogy szükség esetén a hallgató legyen képes az eredményes újraélesztés végrehajtására. Az ehhez szükséges készség megszerzését speciális eszközön végzett gyakorlás útján érjük el. Minden hallgatónak elegendő időt kell biztosítani ahhoz, hogy egy babán gyakorolhassa a mellkas kompressziókat. Az első napon kiképzett instruktorok négy egymást követő tanfolyamon a Máltai Mentőszolgálat oktatóival együtt tartották meg a képzéseket 60 diáknak, ezáltal az oktatásban is gyakorlatot szereztek.

Az instruktorok felkészítését és az oktatás elméleti részét Dr. Fritúz Gábor (jobbra a képen), a Magyar Resuscitatiós Társaság CPR-AED-segélynyújtói tanfolyamokért felelős munkatársa tartotta meg, a gyakorlati képzéseknél a Dr. Kállai András, Dr. Kovács Enikő, Dr. Orosz Gábor és Gál Andrea összeállítású csapat volt segítségére – valamennyien a Máltai Mentőszolgálat tagjai.

A képzések jó hangulatban a Magyar Gimnáziumban és a 4. sz. Kossuth Lajos Középiskolában három napon keresztül egyszerre két helyszínen zajlottak le, a diákok nagy lelkesedéssel vettek részt azokon. Ott volt Svjatoszlav Sztyepanshin, az Ukrán Resuscitatios Társaság képviselője és látogatást tett a projektet támogató Külügyminisztérium képviseletében Dr. Nagy Ignác konzul (jobbra a képen), Magyarország beregszászi Konzulátusának munkatársa.

A képzés befejezését követően négy oktató babát kapott a programban részt vevő három intézmény, így a további tanfolyamok megtartásának megteremtettük a tárgyi feltételeit.

A képzés során a félautomata defibrillátor (AED) használatát is oktattuk a Med Rent Kft. támogatásával, ők kölcsönözték térítésmentesen az oktató készülékeket. A program zárásakor mindkét iskola AED készüléket kapott ajándékba, amelyet szükség esetén a diákok és tanáraik is tudnak használni. Ezek az első ilyen életmentő készülékek Kárpátalján.

A program egyik legnagyobb sikerének tekintjük Szabó Árpád igazgató (balra a képen) szavait , aki a Magyar Gimnáziumban az AED készülék átadásakor azt mondta: „Szeretnénk elérni, hogy csak olyanok érettségizzenek, akik sikeresen elvégezték ezt az újraélesztési tanfolyamot. Mi ezért mindent megteszünk.”

 

 

 

 

 

A program lezárása

A programban együttműködők 2012. november 23-25. között Beregszászban találkoztak, hogy értékeljék az eredményeket, és megbeszéljék a folytatás lehetőségét. A kiképzett helyi instruktorok számára tartottunk rövid továbbképzést, majd Munkácsra látogattunk, ahol a Szent István Líceumban az eredeti terven felül két BLS/AED képzést tartottak a helyi instruktorok: Bundás Péter és Jakab Géza.

A program egy terven felüli képzéssel zárult le. 11 helyi instruktort képeztünk ki és a futamidő alatt három iskolában 95 elsősegélynyújtót képeztünk ki. A program 3.649.696,- Ft ráfordítással valósult meg, amelyből 80% a Külügyminisztériumtól elnyert pályázati támogatás.

 

A projekt második üteme (2013. június - 2014. október)

Az ukrajnai szakemberek nagy érdeklődést mutattak a program folytatása iránt. A Külügyminisztérium kedvezően fogadta kérésünket és lehetőséget biztosított arra, hogy az eddig elért eredményeket megerősítsük egy újabb projekt időszakkal. Arra törekedtünk, hogy a kiképzett instruktorok minél több önálló képzést vezessenek, ezáltal gyakorlatot szerezzenek. Munkájukat szakmailag támogattuk, néhány képzésükön jelen voltunk és nyomon követtük, segítettük munkájukat. Célul tűztük ki, hogy ne csak a kárpátaljai régióban induljanak meg a képzések, legyen a módszernek aktív alkalmazója a magyar határtól távolabbi területeken is.

A második ütem ezért ismét egy Lviv-ben tett látogatással kezdődött 2013. júniusában. A városban működő sürgősségi kórház mentőszolgálata kínálkozott a módszer elterjesztéséhez a legjobb partnernak, hiszen ilyen egészségügyi intézmények a többi megyében is működnek, így a széles körű megismertetés előtt megnyílt az út.

2014. január 20-25. között nagyobb létszámú csapattal utaztunk Lviv-be, ahol a sürgősségi kórházban 10 instruktort képeztünk ki, majd sorozatban tartottunk BLS/AED képzéseket. Ezeket 124-en végezték el: orvosok, egészségügyi dolgozók és laikusok. A képzésben fontos szerepet játszottak a projekt első ütemében Kárpátalján kiképzett magyar nemzetiségű instruktorok, akik Lviv-ben ukrán nyelven folytatták az oktatást.

 

 

Ők a projekt futamideje alatt több alkalommal vezettek BLS/AED tanfolyamokat magyarországi szakemberek felügyelete alatt (Beregszász, Mezővári, Nagybereg, Nagydobrony), ezeket összesen 96-an végezték el.

A projekt során négyen (Bundás Péter, Gogola István, Jakab Géza, Szabó Éva) megszerezték az European Resuscitation Council okevelét korábban felkészített oktatóink közül.

A második ütemet szakmai konferenciával zártuk Lviv-ben, amelyre 2014. október 7-én került sor. A rendezvényen 10 előadás hangzott el elsősorban ukrán partnereink részéről. Beszámoltak az átadott módszer alkalmazásával kapcsolatosan szerzett tapasztalataikról, amelynek sajnálatosan aktualitást adnak az ország keleti határainál zajló háborús események. Megfogalmazták, hogy minél szélesebb körben szükséges a lakosság felkészítése a hirtelen szívmegállás esetén szükséges gyakorlati tennivalók alkalmazására. A módszer elterjesztéséhez további megyékben is szükség lenne tanfolyamok indítására és az ehhez szüskéges eszközök biztosítására.

 

 

További információ:

Adányi László

programvezető


Napi evangélium Vasárnapi prédikáció Segíteni szeretnék! Hírek Hitel-S Program Hálózat a közösségért Pályázatok Hírlevél Online adományozás Betegszállítás Sajtószoba
Közlemények
Lapszemle
Kiadványaink
Címkék
Főszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11784009-20005320 | Adószám: 19025702-2-43