(magyar)   English   Deutsch   Támogatóink
 
Kezdőlap » Elérhetőségeink » Hajléktalanok Nappali Melegedője - Hatvan
Hajléktalanok Nappali Melegedője - Hatvan
                                                                                                                                                            Mikor elhagytak,
                                                                                                                                                            Mikor a lelkem roskadozva vittem,
                                                                                                                                                            Csöndesen és váratlanul
                                                                                                                                                            Átölelt az Isten. (Ady)

Nyitva tartás
május 1. – október 31. között:
munkanapokon kedden szerdán és pénteken: 09:00 – 15:00
hétfőn és csütörtökön: 13:00 – 19:00
november 1. – április 30. között:
folyamatos nyitva tartás: 0 – 24

Hajléktalan ellátás Hatvanban
2005 novemberében Hatvan Város Önkormányzata és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület ellátási szerződést kötött a város és vonzáskörzetének hajléktalan ellátására.
Az intézmény 2005 decemberében nyitotta meg kapuját Hatvan város szélén.
2006 áprilisától 40 férőhelyes nappali melegedőre, 2007. november 1-jétől krízis időszakban 25, illetve 2009 júniusától 30 férőhelyes éjjeli menedékhelyre van működési engedélyünk.
Az ellátás igénybevétele önkéntes és térítésmentes.
Személyi feltételek
Az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet szerint a Nappali melegedő 2,5 fő alkalmazott foglalkoztatását írja elő. A dolgozók a munkakörükhöz előírt képesítéssel rendelkeznek.
A november 1. és április 30. közötti időszakban a 24 órás nyitva tartáshoz a dolgozói létszám növekedése is szükségszerű.
Munkatársak iskolai végzettsége:
1 fő főállású szociális munkás, intézményvezető
1 fő főállású szociális munkás
1 fő főállású felsőfokú addiktológiai végzettséggel rendelkező szakember
Krízis időszakban a csoport kiegészül:
1 fő részállású szociális munkás
2 fő szociális segítő

Nappali melegedő
Célja: az intézmény szakszerű segítséget kíván nyújtani a városban és vonzáskörzetében élő hajléktalan embereknek, hogy napközben kulturált környezetben tudják eltölteni idejüket, és alapvető fizikai szükségleteiket ki tudják elégíteni.
Éjjeli menedékhely
Célja: a közterületen, vagy lakhatásra alkalmatlan helyiségben életszerűen tartózkodó hajléktalan személyek téli időszakban történő ellátása. Az éjszakai nyugodt pihenés biztosításával, szociális munkával támogatva a munkavállalás elősegítése.
A szolgáltatást igénybevevők köre, jellemzői
Az intézményt működésünk óta 200 fő kereste fel. 2010-ben 110 fő igényelte szolgáltatásainkat.
 

Az intézményünkbe jelentkező új ügyfelek száma az elmúlt három évben növekvő tendenciát mutat. A nők száma az összeshez mérten drasztikusabban emelkedett: 2010.-ben az új ügyfelek 25%-a nő!

 

Ügyfeleink 87%-a aktív korú. Jövedelmi viszonyaik szerint 42%-uk rendelkezik rendszeres jövedelemmel (munkajövedelem 7%, nyugdíj, rokkantsági nyugdíj, rendszeres szociális segély, álláskeresési támogatás).
15%-uk alkalmi munkát végez, 43%-uk eseti segélyből, kukázásból, stb tartja fenn magát.
A hajléktalanná válás leggyakoribb okai az igénybevevők körében
 családi konfliktus, a család hiánya
 szenvedélybetegség
 munkanélküliség
 börtönből való szabadulás utáni lakhatási probléma
 intézeti nevelésből kikerülés
Társadalmi kapcsolatok
Az intézmény munkatársai kapcsolatot tartanak:
 egészségügyi intézményekkel: Albert Schweitzer Kórház és Rendelőintézet, háziorvosok,
 Munkaügyi Központtal,
 személyes gondoskodást nyújtó intézményekkel: környékben lévő idősek otthonaival, Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézménnyel
 Hatvan város Polgármesteri Hivatal szociális irodájával, Okmányiroda
 civil szervezetekkel: Vöröskereszt, Hatvan város polgárőrségével
 Hatvan város Rendőrkapitányságával
Önkéntesség
Munkatársaink önkéntes tevékenységei:
 Felsőzsolca, árvízkárosultak segítése
 Devecser, ipari katasztrófa károsultjainak segítése
 „Adni öröm” adománygyűjtő program
Lakossági önkéntes részvétel munkánk eredményesebb végzéséhez:
 Az Evangélikus Egyház Aszódi Petőfi Gimnázium négy érettségiző osztályából önkéntes diákok
 A vanyarci gyülekezet asszonyai
 Tóth Ferenc diakónus
 Egy hatvani vállalkozó karácsonyi vacsora adomány
 „Pékmester Sütödéje” pékség rendszeres adományai.
 LEONI KFT pénzadománya
 Rendszeres ruhaadomány a lakosságtól
 


Irányítószám: 3000
Város: Hatvan
Cím: Nagyteleki út 1/a.
Telefonszám: 37/344-250
Intézményvezető: Abonyi Tünde
Fax: 37/340-515
E-mail: nappalimelegedo.hatvan (kukac) maltai.hu

Napi evangélium Vasárnapi prédikáció Segíteni szeretnék! Hírek Hitel-S Program Hálózat a közösségért Pályázatok Hírlevél Online adományozás Betegszállítás Sajtószoba
Közlemények
Lapszemle
Kiadványaink
Címkék
Főszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11784009-20005320 | Adószám: 19025702-2-43