(magyar)   English   Deutsch   Támogatóink
 
Kezdőlap » Elérhetőségeink » Gondviselés Háza - Mezőkövesd
Gondviselés Háza - Mezőkövesd
Matyó minta 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Gondviselés Háza
Mezőkövesd
 
  
  
Elérhetőségeink:
 
Cím: 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 121.
Tel/fax.: 06-49/411-706
 
Máltai épülete
 
Tevékenységünk: Hajléktalanok ellátása
Ezen belül hajléktalanok nappali melegedője, engedélyezett létszám: 40-45 fő
Hajléktalanok éjjeli menedékhely: engedélyezett férőhely: 30 fő
   
 Intézményvezető: Radványiné Sánduly Emese
 
  
 
Nappali melegedő
 
Nappali melegedő
 
A szolgáltatás célja, feladata, ellátottak köre:
 
 Intézményünk szakszerű segítséget kíván nyújtani a hajléktalan embereknek, hogy napközben kulturált körülmények között tudják eltölteni idejüket, és hozzájussanak alapvető fizikai szükségleteikhez.
 Célunk, hogy a hajléktalan embereket napközben is kivonjuk a város utcáiról, tereiről, és olyan közösségben tartózkodjanak, ahol nincsenek kitéve a város többi lakójának rosszalló pillantásának.
Biztosítjuk számukra a fűtött, barátságos közösségi együttlétre alkalmas helyiséget, az étkezést, étel melegítést, fürdést, mosást, mentális és szociális segítséget.
Azoknak az embereknek is segítséget kívánunk nyújtani, akiknek van ugyan lakásuk, de anyagi helyzetük nem teszi lehetővé számukra a fűtést, a mosást és a tisztálkodást.
Arra törekszünk, hogy kialakuljanak és mélyüljenek társas kapcsolataik, szabadidejüket emberhez méltó körülmények között töltsék, problémáikat meg tudják beszélni szakembereinkkel, és a közösen szervezett kulturális programjainkon örömmel vegyenek részt.
Hivatali ügyeik intézésére a Szociális Információs Irodánk munkatársaitól kaphatnak útmutatást, mely a nappali melegedő nyitva tartásának ideje alatt működik.
Minden hozzánk fordulónak segítünk egészségügyi alap illetve szakellátáshoz jutáshoz, munkahelyet keresni.
Közösségi helyiségünkben igénybe vehetik az alábbiakat: TV, videó, rádió, könyvtár, sakk, különféle társasjátékok.
 
A szolgáltatás igénybevételének módja, nyitva tartás:
 
A nappali melegedő minden munkanapon reggel 8,00 órától délután 4,00 óráig tart nyitva, illetve a téli krízis időszakban minden naptári napon nyitva tartunk (november 1-től április 30-ig). 
Szakképzett dolgozók fogadják a hozzánk betérőket. Aki először keresi fel intézményünket, szociális munkásunk tájékoztatja szolgáltatásainkról és megismerteti vele házirendünket, melyet aláírásával vesz tudomásul. (Házirendünk ki van függesztve a közösségi helyiség falára. ) Házirendünkben vannak szabályozva a bekerülési feltételek, melyek a következők:
Egy évnél nem régebbi negatív tüdőszűrő eredmény
Háziorvosi igazolás arról, hogy fertőző betegségben nem szenved, közösségben tartózkodhat. (fertőzőnek számít az élősködő is, melynek kezelésére nem áll rendelkezésünkre fertőtlenítő állomás).
Szolgáltatásainkról a törvényben meghatározott módon nyilvántartást vezetünk.
 
Udvari kép
 
Éjjeli menedékhely
 
A szolgáltatás célja, feladata, ellátottak köre:
  
Célunk, hogy az országban élő hajléktalan férfiaknak segítséget nyújtsunk átmeneti krízishelyzetükben, és biztosítsuk számukra az éjszakai nyugodt pihenésüket (5, 6, 7 és 12 ágyas szobák állnak rendelkezésre). Lehetőséget nyújtunk számukra hogy tisztálkodjanak, ruháikat kimossák, és szabadidejüket hasznosan töltsék el. Szociális munkások segítenek szociális és egyéb hivatalos ügyeik intézésében.
 Foglalkoznunk kell mentális állapotukkal is, mert ezek az emberek többszörösen depriváltak, mely állapotukat sokszor deviáns viselkedésükkel próbálják ellensúlyozni.
Sok közöttük az alkoholbeteg, a depressziós és egyéb pszichés problémával küszködő. őket segítő beszélgetésekkel, esetleg szakorvoshoz juttatással lehet kezelni. Mindezek a feladatok a szakembereinktől maximális empátiát és szaktudást követelnek.
Arra törekszünk, hogy az intézményi ellátásunkat igénybevevő hajléktalan nyugodt pihenéssel tudja lehajtani fejét éjszakára a tiszta vetett ágyba (ágyneműt biztosítunk mindenki számára).
Ételüket tiszta és kulturált helyiségben tudják elfogyasztani, igény szerint megmelegíteni.
Közösségi helyiségünkben este 10 óráig tv-t nézhetnek, olvashatnak, beszélgethetnek. Mivel dolgozóink folyamatos rendben dolgoznak, a nap minden órájában rendelkezésre áll egy ápoló-gondozó és egy szociális munkás.
 
Lakószoba
 
A szolgáltatás igénybevételének módja:
 
Az éjjeli menedékhelyet minden olyan hajlék nélküli férfi igénybe veheti, akinek nincs hol lehajtania éjszakára a fejét, aki rendelkezik egy évnél nem régebbi negatív tüdőszűrő igazolással és háziorvosától olyan igazolást hoz, melyben kizárt a fertőző betegsége.
 Első jelentkezéskor felveszi a szociális munkás a kliens személyi adatait, tájékozódik iratai meglétéről, illetve a pótolni valókról, megismerteti intézményünk házirendjét, melyet aláírásával igazol, hogy tudomásul vette. A továbbiakban gondozási lapján vezetjük mindazokat az eseményeket, melyek segítik munkánkat, és melyek alapján megtervezhetjük a gondozás folyamatát. Mindenkire egyéni gondozási tervet dolgozunk ki.
  
 
 Intézményeink integrált működése
 
Mezőkövesd városában felméréseink és tapasztalataink alapján 35-40 fő hajléktalan ember él. Ebből éjszakai pihenésre minimum 30 főnek van igénye, nappali melegedőnket pedig átlagosan 40 fő keresi fel naponta. Ennek egy része az éjjeli menedékünk „lakója”, de a többség az előző évek tapasztalata alapján a városban szegény sorban élők, a szívességi lakók és az ágyrajárók.
 Intézményünk tárgyi feltételei lehetővé teszik, hogy a nappali melegedő közösségi helyisége 17 órától az éjjeli menedékesek közösségi helyiségeként működjön. Hasonlóképpen működhetnek az étkezésre és a tisztálkodásra kialakított helyiségek is. Szociális Információs Szolgálatunk úgy az éjjeli menedékesek, mint a nappali melegedőt igénybe vevőknek a nap 8 órájában rendelkezésre áll.
Kulturális programjainkat úgy alakítjuk ki, hogy abba mindkét intézmény ellátottjai részt tudjanak venni, egymást jobban megismerhessék, és közös ünnepségeken, kirándulásokon, előadásokon tudjanak részt venni.
A két hajléktalan ellátási forma teljes körűen ellátja a város hajléktalanokkal kapcsolatos problémáit, mellyel kapcsolatban ellátási szerződést kötöttünk Mezőkövesd Város Önkormányzatával, akik szakmai munkánkat úgy erkölcsileg, mint anyagilag is támogatják.
 
 
 
 
 
Eseményeink, híreink:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


Irányítószám: 3400
Város: Mezőkövesd
Cím: Mátyás király u. 121.
Telefonszám: 49/411-706
Intézményvezető: Radványiné Sánduly Emese
E-mail: mezokovesd (kukac) maltai.hu

Napi evangélium Vasárnapi prédikáció Segíteni szeretnék! Hírek Hitel-S Program Hálózat a közösségért Pályázatok Hírlevél Online adományozás Betegszállítás Sajtószoba
Közlemények
Lapszemle
Kiadványaink
Címkék
Főszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11784009-20005320 | Adószám: 19025702-2-43