(magyar)   English   Deutsch   Támogatóink
 
Kezdőlap » Elérhetőségeink » Fogyatékosok Támogató Szolgálata - Miskolc
Fogyatékosok Támogató Szolgálata - Miskolc

Intézményvezető: Kocsenga Anton
- Elérhetőségeink: 3535 Miskolc, Árpád u. 126.
- Tel.: 06-46-530-497
- E-mail: tamasz.malta (kukac) chello.hu

Az intézmény dolgozói és a lakók kapcsolattartásának rendje a következő:
- Szociális és mentálhigiénés munkatársak (beosztás szerint a szociális
munkás 7 órától 19 óráig megtalálható, az irodában)
munkanapokon : 8 órától 16 óráig
- Szociális gondozók: hétköznap 19 órától 7 óráig

- Orvos: rendelési időben, de szükség szerint minden nap elérhető.
Kedd-csütörtök - 11,30 - 13,30 óráig
- Jogász: minden héten szerdán, 13 és l5 óra között.

Támogató Szolgálat szakmai vezetője (intézményvezető h.)

 

Hajléktalan Átmeneti Szálló

Az intézmény célja:

a társadalomba való visszakerülés előmozdítása (reintegráció, reszocializáció).

Feladata:

a hajléktalan emberek befogadása, gondozása, segítése a szociális munka eszközrendszerével.

Ellátottak köre:

A Hajléktalan Átmeneti Szálló azoknak a hajléktalan személyeknek az elhelyezését biztosítja, akik - elsősorban Miskolcról és környékéről, de az ország más területéről is - az intézményhez fordulnak segítségért lakhatási gondjuk megoldásában, és az életvitelszerű szálláshasználat, valamint a szociális munka segítségével képesek az önellátásra.

2005 évben az épület teljes akadálymentesítése és felújítása megtörtént. Az átalakítás során végbement a helyiségek festése, világító testek, vezetékek cseréje, szobák berendezésének (ágy, szekrény) teljes kicserélése.
A tizenöt éve működő intézmény 2005. november 30.-án kapta meg korlátozás nélkül határozatlan időre 50 fő ellátására szóló engedélyt.

Az Intézmény által biztosított szolgáltatások

 • Az éjszakai pihenésre
 • A személyi tisztálkodásra,
 • Az étel melegítésére, étkezésre,
 • A betegek elkülönítésére
 • A közösségi együttlétre szolgáló helyiségeket.
 • Ágyneműt, tisztálkodáshoz szükséges textíliát, a személyes ruházat tisztításához szükséges feltételeket, személyes használati tárgyainak biztonságos megőrzését (zárható szekrények), az elsősegélyhez szükséges felszerelést.
 

Szociális munka. Célunk nemcsak a lakhatási, étkeztetési megoldások biztosítása, hanem fő szempont a társadalomba való integráció minél teljesebb megvalósulása. Mentálhigiénés, egészségügyi, szociális munkával, pályaorientációs, álláskeresési segítségadással igyekszünk az ellátottakat képessé tenni a feladatokkal való megbirkózásra.

A testi - lelki regenerálódás után - melynek időtartama kliensenként változik - megkezdődik a szociális munka lényegi része: a kliens rehabilitációja.
A rehabilitáció mindig egyénre szabott, de lényege a foglalkoztatás megvalósítása, ami elsősorban az aktív korosztályba tartozó ellátottakra vonatkozik, de a jó egészségi állapotú idősebb lakóknak is részt kell vállalniuk a feladatellátásban. Kezdeti lépésként az intézményen belüli munkalehetőségek kihasználása: karbantartás, kerti munka, takarítás, személyi és környezeti higiéniára való szoktatás, stb.
Intézményünk az aktív korú, egészséges és a megváltozott munkaképességű gondozottak részére kiemelt feladatként kezeli a rehabilitációs tevékenységen belül a mentálhigiénés és képzési programok lebonyolítását, melyek klienseink számára felgyorsítják a reszocializációs folyamatot

A szociális és mentálhigiénés gondozás keretén belül: egyéni esetkezelés, intézményen belüli közösségi élet, családi és társadalmi kapcsolatok ápolásának segítése, hivatalos ügyek intézése.

A bekerülést kizáró okok:

Önálló életvitelre való képtelenség
Fertőző betegség

Az ellátás igénybe vételének módja:

 • Az intézményben délután 15 órától másnap reggel 8 óráig tartózkodhatnak az ellátottak.
 • Az intézményi jogviszony maximum két évig tartható fenn.
 • A szolgáltatás térítési díj ellenében vehető igénybe. (Első 30 nap ingyenes, a továbbiakban a jövedelem 30%-a)

Egyéb szolgáltatások, melyek ingyenesen vehetők igénybe:
Orvosi rendelés hetente kétszer, de azon kívül is elérhető a doktornő probléma esetén.
Jogi tanácsadás hetente egyszer.
Szociális tanácsadás hivatalos időben.

A Hajléktalanokért Közalapítványtól és az Önkormányzat Szociális Alapjából nyert pályázat keretében 10 lakót sikerült külső férőhelyekre (albérletekbe) helyezni, megalapozva ezzel az önálló életvitel kialakítását, az intézményi függőség csökkentését, és a reintegrációt. Az ellátottakkal még 14 hónapig utógondozói munkát végzünk.

Terveink és lehetőségeink:

A megkezdett programokat szeretnénk tovább folytatni, köztük a Lakhatási Támogatási pályázatban külső férőhelyre kihelyezett 8 lakó, valamint Önkormányzati pályázatból finanszírozott 2 lakó utógondozása is. A Hajléktalan Átmeneti Szálló épületében, a 24 órás Egészségügyi Centrum keretében kialakított, 12 főt ellátó Lábadozó részleg beindítása és üzemeltetése is 2006 feladatai közé tartozik. Tervezzük továbbá pszichológus, addiktológus bevonásával a szenvedélybetegségek kezelését az ellátotti körben. A munkatársak védelmében szupervízió tartását.

 

Támogató Szolgálat

Igénybevétel:
Az ellátások igénybevétele önkéntes, az igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére történik.
Akadálymentes környezetben várjuk a hozzánk fordulókat.
Szolgáltatásaink, illetve a Miskolc területén belül végzett szállítások ingyenesen vehetők igénybe.

Elérhetőségeink:
Miskolc, Árpád u. 126. sz. alatt található a székhelyünk a Máltai Szeretetszolgálat épületében.

Hétköznap 8-16 óráig

Telefonszámunk: 46/370-319

Vezető: Zs. Kaló Edit

2005 januárban kezdte meg működését a Magyar Máltai szeretet-szolgálat Támogató Szolgálata.

Területileg munkánkat Miskolc város közigazgatási területén látjuk el.
Az itt élő siketek és nagyothallók, vakok és gyengénlátók, mozgásszervi-, értelmi fogyatékkal élők, valamint halmozottan sérült személyek és családtagjaik részére nyújtunk szolgáltatásokat.

Célunk elősegíteni számukra a társadalomban való egyenlő részvételt, támogatást adni abban, hogy lehetőségeikhez képest önálló és független életet élhessenek. Életvitelük segítése lakókörnyezetükben. A magányosság érzésének csökkentése.

Szolgáltatásaink
információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás

Gyűjtjük a fogyatékos üggyel kapcsolatos információkat. A hivatalok, intézmények és civil szervezetek működéséről, szolgáltatásairól, a sérülteket érintő jogszabályokról, a különböző segélyek, járadékok rendszeréről tájékoztatjuk a személyesen vagy telefonon hozzánk fordulókat.

Szállító szolgálat

(segítünk eljutni orvoshoz, szolgáltatókhoz, barátaikhoz) Tömegközlekedési eszközöket használni nem képes fogyatékos személyek részére szeretnénk hozzáférhetővé tenni azokat a szolgáltatásokat, melyeket csak speciális szállítójármű segítségével érhetnek el. Szolgálatunk egy Citroen típusú 9 személyes mikrobusszal rendelkezik.


Személyi segítő szolgáltatás

A hétköznapok során felmerülő problémák megoldását hivatott elősegíteni, pl.:

 • segítségnyújtás otthoni teendőkben,
 • bevásárlás, gyógyszerkiváltás,
 • felolvasás,
 • intézménybe, kulturális, sportprogramra kísérés,
 • elügyelet biztosítása
 • Bioptron lámpás kezelések
 • kirándulások szervezése
 • egyedi kéréseket is teljesítünk
 • igény szerint önsegítő csoportok kialakítása (ahol azonos problémával küzdő személyek átadhatják egymásnak tapasztalataikat)

 

 


Irányítószám: 3535
Város: Miskolc
Cím: Árpád u. 126.
Telefonszám: 46/530-497
Intézményvezető: Kocsenga Anton
E-mail: tamogato.miskolc (kukac) maltai.hu

Napi evangélium Vasárnapi prédikáció Segíteni szeretnék! Hírek Hitel-S Program Hálózat a közösségért Pályázatok Hírlevél Online adományozás Betegszállítás Sajtószoba
Közlemények
Lapszemle
Kiadványaink
Címkék
Főszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11784009-20005320 | Adószám: 19025702-2-43