(magyar)   English   Deutsch   Támogatóink
 
Kezdőlap » Elérhetőségeink » Nyírségi Támogató Szolgálat - Nyíregyháza
Nyírségi Támogató Szolgálat – Nyíregyháza

 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület az általa működtetett Magyar Máltai Szeretetszolgálat Nyírségi Támogató Szolgálat segítségével biztosítja a szolgáltatói nyilvántartásban meghatározott szociális alapszolgáltatást (támogató szolgáltatás).
A Támogató Szolgálat a Szabolcs – Szatmár – Bereg Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal által kiadott szolgáltatói nyilvántartás alapján, valamint a tevékenységére vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint működik.
A Támogató Szolgálat 2004. május 01-vel kezdte meg működését, működési területe Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területe.
A Támogató Szolgálat szolgáltatásait az ellátási területén élő valamennyi fogyatékos személy igénybe veheti.

A szolgálat igénybevételének lehetősége, jogosultsági feltétele:
Az ellátás igénybevétele önkéntes, az igénylő vagy törvényes képviselője kérelmére történik. Az igénybejelentés történhet személyen a Támogató Szolgálat irodájában (Nyíregyháza, Ungvár Sétány 35./a), vagy telefonon (06/30 517 – 03 – 90), munkanapokon 8:00 - 16:00 – ig.

A szolgálat jogosultsági feltétele:
A Támogató Szolgálat szolgáltatásait igénybe vevő személy súlyosan fogyatékos legyen, továbbá, hogy a fogyatékos személy vagy családtagja a szolgáltatásért fizetendő térítési díjat megfizesse.
Súlyos fogyatékosnak minősül, aki fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, illetve magasabb összegű családi pótlékban részesül.
Súlyos fogyatékosságot igazolni lehet:
- Az ellátás megállapítását illetve folyósítását igazoló határozattal vagy más okirattal (Magyar
Államkincstári határozat).
- Az ellátás megállapításának alapjául szolgáló, a fogyatékosság fennállását igazoló szakvéleménnyel (OOSZI).

A Támogató Szolgálat célja:
A szolgálat működése rendkívül fontos annak érdekében, hogy:
- elősegítse a fogyatékos személyek integrációját,
- a saját lakókörnyezetében történő segítését,
- önálló életvitelének megkönnyítését,
- alapvető szükségleteiknek kielégítését.

Elsődleges cél olyan formák kialakítása, amelyek magukban foglalják a szociális gondozást, kísérést, ügyintézést, szállítás feladatainak ellátását, illetve hozzájutását annak érdekében, hogy a sérült személy életviteléhez szükséges feltételek biztosíthatóak legyenek.

A támogató szolgálat alapvető szerepe, hogy a működési területén élő fogyatékos személyek részére szükségleteinek és igényeiknek megfelelő speciális szolgáltatásokat biztosítson.
A támogató szolgálat a fogyatékos személyek lakókörnyezetében, az irodában és a sérültek lakásán lát el komplex segítő feladatokat, ellátásokat közvetít, és szervezési tevékenységet végez.

Szolgáltatásaink:
- személyi segítés
- személyszállítás


Személyi segítés:
A segítségnyújtás mindig személyre szabottan, tervszerűen és a fejleszteni kívánt területre fókuszálva történik. Segítséget nyújtunk abban, hogy az ellátást igénybevevő fizikai, mentális és szociális szükségleteik biztosítva legyenek. A személyi segítés egy holisztikus ellátás, amely segíti az egyén testi, lelki, szellemi fejlődését, ellátja a személy körüli teendőket, de a művelődési, a sportolási, szórakozási igények kielégítésében is segít.

Elsődleges feladat:
- Személyi higiénés szükségletek biztosítása (fürdetés, pelenkázás, testápolás)
- Gyógyszeradagolás, az ellátott egészségügyi állapotának figyelemmel kisérése,
- Veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzése, annak elhárítása
- Gyógyszerek felíratása, kiváltása
- Otthoni felügyelet ellátása
- Segítségnyújtás a házimunkában, bevásárlásban, postai küldemények intézésében
- Önálló életvitel gyakorlásának segítése
- Az önellátás segítése
- Mentális felkészítés az új élethelyzetre
- Háziorvoshoz, szakrendelésekre kísérés
- Szociális segélyek intézése
- Közgyógyellátási igazolvány készítése, meghosszabbítása
- Mozgáskorlátozottak parkolási igazolványának igénylésében, cseréjében,
- Közlekedési támogatás igénylésében
- Valamint egyéb hivatalos ügyek intézése.

Szállító szolgálat:
A szállító szolgálat a fogyatékos személyek számára nyújtott „taxisszolgáltatás”.
Célja: A közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi, szociális, kulturális és egyéb szolgáltatásokhoz való hozzáférés segítése.

Ennek érdekében a szállítás történhet:
A közszolgáltatást nyújtó intézményekbe:
- Polgármesteri hivatal
- Gyámhivatal
- Munkaügyi Központ
- NAV
- Társadalombiztosítási szervek
- Bíróságok, rendvédelmi és más hatóságok

Az egészségügyi és szociális szolgáltatókhoz:
- Háziorvoshoz, szakrendelésre
- Munkaképesség csökkenést véleményező és egyéb felülvizsgáló szakorvosi bizottságokhoz
- Gyógytornára, gyógy masszázsra
- Fizikoterápiára, uszodába
- Fodrászhoz, kozmetikushoz
- Nappali ellátást nyújtó intézménybe
- Családsegítő és gyermekjóléti szolgálathoz

Kulturális és egyéb szolgáltatókhoz:
- Alsó- közép vagy felsőfokú oktatási intézménybe
- Átképzést biztosító intézménybe
- Könyvtárba, Múzeumba
- Kulturális, szabadidős és sport rendezvényekre (kirándulás)
- Érdekképviseleti szervekhez
- Leendő vagy már meglévő munkahelyre
- Postára, bankba
- Bevásárló központokba és önkiszolgáló boltokba
- Egyéb a fogyatékossággal kapcsolatos helyekre (pl. látszerész, segédeszköz szakboltokba, stb.)

Egy 9 személyes mikrobusz segítségével tudjuk megvalósítani a szállítást. Rakterében egy rámpa segítségével, a kerekesszékkel közlekedő kliensünk számára könnyedén és egyszerűen tudjuk biztosítani a be, ill. kiszállást valamint a szállítást. Kerekesszék is rendelkezésünkre áll, így azon gondozottunk számára is biztosítani tudjuk a könnyű közlekedést, akik nagyon nehezen vagy járókerettel közlekednek. Mindez akár napi segítséget jelenthet gondozottaink számára.


Térítési díj:
Személyi segítés
A személyi segítés során a lakáson belüli speciális segítségnyújtás (mosás, főzés, takarítás) igénybevételekor személyi térítési díjat kell fizetni.

A személyi segítés térítési díj mértéke:
A lakáson belüli speciális segítségnyújtás személyi térítési díja 300 Ft /óra.

Térítési díj fizetésének módja:
A személyi segítés befejezésével a személyi segítőnek bevételi pénztárbizonylat ellenében.
Szállító szolgálat
A szállító szolgálat igénybevételekor térítési díjat kell fizetni.
A szállító szolgálat térítési díj mértéke:
A személyszállítás személyi térítési díja 50 Ft/ km.

Térítési díj fizetésének módja:
A szállítás befejezésével a gépjárművezetőnek készpénzfizetési számla, illetve bevételi pénztárbizonylat ellenében.

       
Mátraverebély - Szentkút            A szolgálat dolgozói                  Támogató Szolgálat irodája

      
Támogató Szolgálat irodája   Kirándulás - Tropicarium      Kirándulás - Budapest   

      

Kirándulás - Gellért-hegy    Kirándulás - Kékestető                       Szolgálati autó

                              


Irányítószám: 4400
Város: Nyíregyháza
Cím: Ungvár Sétány 35/a
Telefonszám: 06/30 517 – 03 - 90
Intézményvezető: Réthegyi Beáta
E-mail: rethegyi.beata (kukac) maltai.hu
Nyitvatartás: Nyitvatartás: Hétfőtől – Péntekig 08:00 -16:00 óráig.

Napi evangélium Vasárnapi prédikáció Segíteni szeretnék! Hírek Hitel-S Program Hálózat a közösségért Pályázatok Hírlevél Online adományozás Betegszállítás Sajtószoba
Közlemények
Lapszemle
Kiadványaink
Címkék
Főszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11784009-20005320 | Adószám: 19025702-2-43