(magyar)   English   Deutsch   Támogatóink
 
Kezdőlap » Elérhetőségeink » Gondviselés Háza - Szociális Szolgáltatásokat Nyújtó Integrált Intézmény, Budaörs
Gondviselés Háza-Szociális Szolgáltatásokat Nyújtó Integrált Intézmény, Budaörs

 

Az intézmény

 

Neve: Gondviselés Háza Szociális Szolgáltatásokat Nyújtó Integrált Intézmény

 

 

Címe: 2040 Budaörs Clementis L. u. 20.

 

Nyitva tartása: Hétfőtől péntekig 8-16.30 

 

Elérhetősége:

 

                        Az intézményvezető neve: Molnárné Szűcs Zsuzsanna

                        Telefon: 06 23 415-20806 23 415-208

                        email cím: molnarne.zsuzsanna@maltai.hu

Ellátások/szolgáltatások

 

1.         Megnevezése: Szociális Étkeztetés

 

             A működés kezdete: 2010.10.01.

            Ellátási kapacitás/ engedélyezett férőhelyek száma: -

            Ellátási területe: Budaörs

Rövid leírás: Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodunk, akik azt önmaguk részére nem képesek biztosítani idős koruk, egészségi állapotuk vagy hajléktalanságuk miatt.
Az ételt háromféleképpen szolgájuk ki: elvitellel, kiszállítással vagy helyben fogyasztással. A térítési díj összege: max. 695-Ft/nap, amely a nyugdíj függvényében változik.

 

2.         Megnevezése: Idősek Nappali Ellátása

 

A működés kezdete: 2010.10.01.

            Ellátási kapacitás/ engedélyezett férőhelyek száma: 25

Ellátási területe: Budaörs
Rövid leírása: Programjaink, foglalkozásaink azt a célt tűzik ki, hogy az idős ellátottak minél   tovább megőrizzék az önálló életvitelhez elengedhetetlen képességeket. Demens ellátottjainkkal személyre szabott gondozási terv alapján foglalkozunk. A szolgáltatás térítésmentes.

 

 

3.         Megnevezése: Házi Segítségnyújtás

 

 

            A működés kezdete: 2010.10.01.

            Ellátási kapacitás/engedélyezett férőhelyek száma: 63

 

            Ellátási területe: Budaörs

Rövid leírása: A házi segítségnyújtás feladata az alapvető gondozási, ápolási feladatok      biztosítása fizikai, mentális és szociális területen. Célunk, hogy a gondozott minél tovább        képes legyen otthonában az önálló életvitelre. Gondozottainkat    személyre szabottan,   állapotuknak megfelelően látjuk el. Az ellátás térítésmentes.

 

4.         Megnevezése: Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás 

A működés kezdete: 2010.10.01.

 

            Ellátási kapacitás/engedélyezett férőhelyek száma: 60

            Ellátási területe: Budaörs

 

Rövid leírása: 24 órás gondozói ügyeletünk lehetővé teszi, hogy időseink bármikor kapcsolatot kezdeményezzenek a maguknál hordott nyomógomb megnyomásával a diszpécserközponttal. Ügyeletes munkatársunk a gondozotthoz sietve segít a felmerült probléma megoldásában, illetve szükség esetén további intézkedéseket kezdeményez. A szolgáltatás térítésmentes.

 

Az intézmény külön székhelyen működő szolgáltatása

 

Címe: 2040 Budaörs Farkasréti u. 55.

 

Nyitva tartása: Hétfő - Péntek, 7-16h 

 

Elérhetősége:

 

                        Az intézményvezető neve: Bíró Valéria

                     Telefon: 06-30/455-58-92

                     email cím: biro.valeria@maltai.hu     

  

Ellátások/szolgáltatások      

 

            Megnevezése: fogyatékos személyek nappali ellátása

 

            A működés kezdete: 2010.10.05.

            Ellátási kapacitás/ engedélyezett férőhelyek száma: 10 fő

            Ellátási területe: Budaörsi kistérség, Pilisvörösvári kistérség, Érdi kistérség

Rövid leírása: Nappali intézményünk napközbeni tartózkodásra biztosít lehetőséget a harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek részére. A felnőtt fogyatékkal élő személyek szociális ellátását a városban intézményünk végzi, folytatva az iskolák és a fejlesztő központok gyógypedagógiai munkáját. Feladatunk, hogy ellátottjaink képességeit, készségeit fejlesszük, illetve állapotromlásukat megakadályozzuk. Az ellátás során olyan fejlesztő foglalkozásokat szervezünk, amelyek elősegítik a közösségi beilleszkedést, a lehetőség szerinti önálló életvitelt, a munkához való viszony pozitív attitűdjét. Célkitűzésünk, hogy munkánkkal hozzájáruljunk a fogyatékkal élő emberek fizikai, mentális, szellemi állapotából származó társadalmi hátrányaik csökkentéséhez, hogy önállóbb, teljesebb életet élhessenek.

Intézményünkben étkezési térítési díjat kérünk ellátottjainktól, melynek összegéről az intézményvezető ad felvilágosítást.

 

 


Napi evangélium Vasárnapi prédikáció Segíteni szeretnék! Hírek Hitel-S Program Hálózat a közösségért Pályázatok Hírlevél Online adományozás Betegszállítás Sajtószoba
Közlemények
Lapszemle
Kiadványaink
Címkék
Főszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11784009-20005320 | Adószám: 19025702-2-43