(magyar)   English   Deutsch   Támogatóink
 
Kezdőlap » Elérhetőségeink » Befogadás Háza - Veszprém
Befogadás Háza - Veszprém

 TÁMOP 5.3.3-13/1-2014-0015-ös számon
nyertes pályázati programunkról az intézmény bemutatását
követően a Máltai Blogban rendszeresen frissülő híreket olvashatnak

 

A legfőbb kincs az ember,
aki felbecsülhetetlen érték,
egyszeri és megismételhetetlen,
egyéniség, senkihez nem hasonlítható.
Minden bajba jutott ember méltó arra, hogy segítsünk rajta,
amennyiben igényli azt.
 
 
 
  
A Máltai Szeretetszolgálat Befogadás Háza az otthontalanná vált, krízishelyzetbe került személyek alap és szakosított ellátását biztosítja, elősegítve a társadalomba való visszailleszkedés folyamatát.
Intézményünk három telephelyünkön végzi a Veszprém városában élő hajléktalan személyek segítését, szociális gondozását.
 
Telephelyeink:
- Magyar Máltai Szeretetszolgálat Befogadás Háza 8200 Veszprém Jutasi út 24-26.
- Magyar Máltai Szeretetszolgálat Befogadás Háza- Nappali Centrum 8200 Veszprém Jutasi út 32.
- Magyar Máltai Szeretetszolgálat Befogadás Háza Rehabilitációs Célú Átmeneti Szállás 8200 Veszprém Házgyári út 1. 3. emelet
 
 
A Befogadás Háza szolgáltatásai:
Népkonyha
Nappali Melegedő
Utcai Szolgálat
Éjjeli Menedékhely
Átmeneti Szállás
Hajléktalanok Otthona
Rehabilitációs Célú Átmeneti Szállás
24 Órás Egészségügyi Centrum

 
 
 

 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Befogadás Háza
 
Éjjeli Menedékhely
 
A feladatellátás elsődleges célja a hajléktalanság tényéből fakadóközvetlen életveszély elhárítása, az időjárás viszontagságai előli éjjeli menedék, biztonságos éjszakai szállás, pihenési lehetőség nyújtása.
Szolgáltatásai: éjszakai szállás, tisztálkodási, főzési lehetőség és szükség esetén krízis étkezés biztosítása.
Igénybe veheti minden önmagát hajléktalannak valló személy, önkéntes jelentkezés alapján.

              Az ellátás térítésmentes.

Nyitvatartási napok száma:365 nap.
Engedélyezett férőhelyek száma: 42 
 
Téli krízisidőszakban további 20 fő, krízisférőhelyen történő elhelyezésére nyílik lehetőségünk.

 

Nyitva tartási idő: 18.00 órától - másnap 08.00 óráig.  


 
Átmeneti Szállás 
 
Az Átmeneti Szállás célja az otthontalanná vált hajléktalan emberek társadalmi beilleszkedésének segítése.
Feladata, hogy a személyes gondoskodást igénylő hajléktalan személyek részére biztosítson életvitelszerű lakhatási lehetőséget és felkészítse őket az önálló életvitel folytatására.
Az intézmény dolgozói személyes, mentális, szociális gondozással, ügyintézéssel, csoportfoglalkozások szervezésével segítik az ügyfelek társadalmi visszailleszkedését.
Az igénybevétel önkéntes, szerződéskötéssel maximum két év időtartamig hosszabbítható.
A szolgáltatásért jövedelemtől függően térítési díjat kell fizetni.
 
Éves nyitvatartási napok száma: 365 nap
Nyitva tartási ideje: folyamatos 
 

 
Hajléktalanok Otthona

Célja olyan hajléktalan személyek gondozásának biztosítása, akik ellátása átmeneti szálláshelyen, rehabilitációs intézményben nem megoldható, és koruk, egészségi állapotuk miatt ápolást, gondozást igényelnek.
Az ellátott speciális mentálhigiénés ellátást kap, különös tekintettel a hajléktalan életmódból fakadó sajátosságokra.
Az egészségügyi szolgáltatás kiterjed az igénybevevő rendszeres gyógyító, megelőző és higiénés felügyeletére.
Az ellátás igénybevétele az igénylő kérelmére történik. A kérelmet az intézményvezetőhöz kell benyújatani, aki az elhelyezésről dönt.
Az ellátásért - jövedelemtől függően - térítési díjat kell fizetni.
 
Az intézmény ellátottainak biztosítja a napi háromszori étkezést, saját ruházat hiányában ennek pótlását, textíliával történő ellátást, tisztálkodási szereket, ápolási és gyógyászati segédeszközöket, szakszerű gyógyszerelést, érték megőrzést, folyamatos egészségügyi szociális és mentálhigiénés gondozását.
 
Éves nyitvatartási napok száma: 365 nap.
Férőhelyeinek száma: 17 fő
Nyitva tartási ideje: folyamatos

 

  
24 Órás Egészségügyi Centrum
 
Kórházban, illetve a hajléktalanellátó intézmények keretei között nem ellátható, az úgynevezett házi betegápolás keretei közé egészségügyi intézményből, otthonukba emittált hajléktalan személyek egészségügyi és szociális ellátása lábadozó szobákban.
Szolgáltatások:
24 órás háziorvosi ellátás.
Területi ellátási kötelezettség nélküli háziorvosi ellátás folyamatosan biztosított a Jutasi út 24-26. szám alatt található háziorvosi rendelőben.
 
Éves nyitvatartási napok száma: 365 nap
Nyitvatartási ideje: folyamatos
 
A lábadozó szobák a nap 24 órájában biztosítanak átmeneti elhelyezést a háziorvosi ellátás és a szociális munka által meghatározott ideig. Szakápolási feladatokat nem tudunk ellátni, kizárólag a házi betegápolás keretei között tudjuk biztosítani a szociális, egészségügyi ellátást.
A lábadozó szobákban ápolási-gondozási, és szociális munka, napi háromszori étkezés, ágynemű és annak cseréje, szükség szerint ruházat, textília, tisztálkodó felszerelés biztosított.
Férőhelyek száma: 10 ágy.
 
Mozgó orvosi szolgálat heti 3 alkalommal, hétfőn, szerdán, csütörtökön a Közép-dunántúli Régióban jelenleg Veszprém, Balatonalmádi, Balatonfüred, Pápa, Ajka városában háziorvosi ellátást biztosít helyben.
 
 

 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Befogadás Háza Nappali Centrum
 
Nappali Melegedő
 
Nappali Melegedőnk feladata, hogy biztosítsa ügyfelei számára a közösségi együttlét, a biztonságos pihenés, személyes tisztálkodás, ruházat tisztítás, /mosoda/ ételmelegítés, információhoz való jutás lehetőségét.
További szolgáltatások szociális ügyintézések, képzési, foglalkoztatási programok.
 
A Nappali Melegedő igénybe vétele önkéntes, és térítésmentes.
 
Éves nyitva tartási napok száma: 365 nap
Engedélyezett férőhelyek száma: 100 fő
Nyitva tartási ideje:
- nyáron: 10.00-tól 18.00-ig
- télen: 08.30-tól 18.00-ig

 
 
 

Népkonyha

Célja és feladata a rendszertelenül vagy hiányosan étkező személyek egészségkárosodásának, életveszélyének elhárítása, a táplálkozás okozta hiánybetegségek kialakulásának megelőzése.

A népkonyha alkalmi jelleggel és helyben fogyasztással, napi egyszeri, egy tál meleg ételt biztosít.
Az étkezés 25 fős csoportokban történik.
Az ellátás térítésmentes.

 


Éves nyitvatartási napok száma: 365 nap
Nyitva tartási ideje: minden nap 12-14 óráig 

 Utcai Szociális Szolgálat

Elsődleges célja és feladata a közvetlen életveszély megelőzése, a segítséget kérők megsegítése, megfelelő ellátóhelyre való elirányítása, illetve a tartósan utcán élő hajléktalan személyek szociális ellátórendszerbe való bekapcsolódásának elősegítése.További szolgáltatások: szociális ügyintézések, mentálhigiénés gondozás, orvosi ellátás.
A szolgálat dolgozói a téli időszakban a hajléktalanok fokozott veszélyeztetettsége miatt rendszeres „teajáratokkal” krízisellátást folytatnak. Ruhát, takarót, paplant adományoznak, forró tea, hideg, és meleg étel biztosításával segítenek.
 
 
A szolgálat folyamatosan az év minden napján elérhető.
Az Utcai Szociális Munka Szolgálat téli krízisidőszakban a Regionális Diszpécser-szolgálaton keresztül is felkereshető a 06-34-511-028-as telefonszámon.
Utcai Szociális Szolgálatunk közvetlen elérhetősége, mely téli krízisidőszakban /november 1- december 31-ig, valamint január 1-április 1-ig/ 24 órás készenléti ügyeletben, téli krízisidőszakon kívül /április 1- október 31-ig/ reggel 8-16:00-ig érhető el:
06-30-237-6695
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Befogadás Háza Rehabilitációs Célú Átmeneti Szállás
 
A szálló célja az aktív korú, munkaképes személyek társadalmi visszailleszkedésének elősegítése, személyre szabott, komplex segítségnyújtás által. Azon személyes gondoskodást igénylő és elfogadó hajléktalan személyek részére biztosít életvitelszerű lakhatási lehetőséget, akik önként vállalják a rehabilitációs segítő programban való részvételt, és tevékenyen részt vesznek a számukra szervezett rehabilitációs programban.
A Rehabilitációs Célú Átmeneti Szállásra azok a Veszprém közigazgatási területén élő hajléktalan személyek adhatják be jelentkezésüket, akik munkaképes korúak, 18. életévüket betöltötték, egészségi, pszichés és szociális állapotukban visszafordíthatóan károsodtak.
Az igénybevétel önkéntes - a rehabilitációs cél megvalósításában való aktív részvételt is tartalmazó - szerződéskötéssel lehetséges.
A szolgáltatásért jövedelemtől függően térítési díjat kell fizetni. 
 
Éves nyitvatartási napok száma: 365 nap
Nyitva tartási ideje: folyamatos 

 


Máltai Blog II.

az "ÚTVONALAK" című Támop 5.3.3-13/1-2014-0015-ös kódszámú pályázati programunkról

2015. július augusztus, szeptember

Az elsődleges célcsoport részére biztosított lakhatási támogatások továbbra is rendszeresen kiutalásra kerültek a program utolsó hónapjaiban.Új személyek beléptetésére természetesen már nem került sor.

 A program keretében a zárásig rendszeresen folytak pszichológus szakember által tartott egyéni foglalkozások, a csoportfoglalkozásokat a szakember kérésére az utolsó hónapokban egyéniekre váltottuk. A megvalósító munkatársak részére tartott szupervíziós foglalkozások továbbra is havi rendszerességgel kerültek megszervezésre, az utolsó hónapban egy két napos külső helyszínre szervezett 12 órás foglalkozássorozat is megtartásra került. Havonta működő Team megbeszélések során folyamatos egyeztetésre kerülnek a program során felmerülő nehézségek, problémák. A program keretében foglalkoztatott jogász szakember rendszeresen segítette tanácsadásával a szerződések, együttműködési megállapodások megkötését.

Programunk utolsó hónapjaiban 2 fő kiesett a támogatott emberek közül, Ők mindketten az intézményi ellátásba kerültek beléptetésre. Programunk teljes időszaka alatt így számszerűen az alábbi eredményeket értük el:

A projektben 26 fő számára készítettünk egyéni fejlesztési tervet. A programban összesen 12 fő vett részt Kertészeti növénytermesztő szakmunkás, valamint Életvezetési alapismeretek felnőtteknek képzéseken, és 11 fő kapott a képzések végeztével tanúsítványt. Összesen 18 fő részesült albérleti támogatásban. Az albérletek támogatása mellett, az új háztartásokba bútorok, eszközök beszerzését egyaránt segítettük. Közvetlenül utcáról: összesen 12 főt segítettünk albérletbe, 8 főt pedig intézményi férőhelyekre. Intézményeinkből 6 fő került ki támogatott albérletbe. A programba bekerült ellátottaink közül 1 fő a képzés időszakában kiesett a programból, intézményi befogadó helyeinkre kerülők közül pedig ketten a támogatás lejártát követő utolsó hónapokban léptek ki a projektből. A 26 megírt gondozási terv közül 23 esetben sikeresen megvalósítottuk a tervezett gondozási folyamatokat a bevont személyek aktív részvételével. Pályázati programunkat eredményesen zártuk, amennyiben további lehetőség lesz hasonló felépítésű pályázati anyag benyújtására terveink szerint újra pályázni fogunk.

2015. április, május, június

2015. április hónapban 2 főt léptettünk intézményi befogadó helyekre. Mindketten az intézmény Éjjeli menedékhelyén kaptak elhelyezést. Beléptetésükkel a tervezett 22 főhöz képest összesen 26 főt tudunk segíteni a pályázati támogatásból. A program végéig további beléptetés nem fog történni.
Április 21-én lezárultak a képzési programelemek. A képzéseken elinduló 12 főből összesen 11 fő kapott tanúsítványokat. A képzés időszaka alatt a résztvevők folyamatos étkezési útiköltség támogatásban részesültek. A részvételért járó képzési támogatás visszatartott, egymás között csak jutalomnak nevezett záró két részletét, 2015. június 10-ig minden résztvevő megkapta.
Az elsődleges célcsoport részére biztosított lakhatási támogatásokból a tervezetthez képest továbbra is 3 fővel többet tudunk segíteni a támogatások teljes összegének megbontásával. A program eddigi időszakáig lakhatási támogatásban az elsődleges célcsoportból összesen 12 főt részesítettünk, közülük 1 fő kiesett, jelenleg 11 főt támogatunk. A másodlagos célcsoportból összesen 6 főt léptettünk be programunkba, közülük 3 fő támogatása lezárult, és 3 fő részesül jelenleg is támogatásban.
Sikeres gondozási tervet jelenleg 5 fő esetében valósítottunk meg. Közülük 3 fő másodlagos, 2 fő pedig befogadó helyes elsődleges célcsoporttag.
Az elfoglalt albérleteket a beköltözők kérései szerint próbáljuk bútorzattal, háztartási eszközökkel felszerelni. A bútorokat elsősorban a raktárunkból kivett adományokból szerezzük be elsődlegesen, de a projekt keretében is vásárolunk bútorokat, eszközöket. Új bútorokra továbbra is kisebb igény mutatkozik a támogatott személyek részéről. A program keretében továbbra is rendszeresen folynak pszichológus szakember által tartott egyéni, valamint csoportfoglalkozások. A befogadó helyekre kerülők az első hónapban a szociális munkásokkal való rendszeres kapcsolattartás mellett rendszeresen egyéni foglalkozásokon vesznek részt pszichológus szakember koordinálásával. A megvalósító munkatársak részére tartott szupervíziós foglalkozásokat továbbra is havi rendszerességgel kerültek megszervezésre. Havonta működő Team megbeszélések során folyamatos egyeztetésre kerülnek a program során felmerülő nehézségek, problémák. A program keretében foglalkoztatott jogász szakember rendszeresen segítette tanácsadásával a szerződések, együttműködési megállapodások megkötését. A vásárolt színház és kézilabda bérletek lejártak, helyettük változás bejelentés keretében kérelmeztük mozi és színházjegyek vásárlását a későbbiekben.

2015. január, február, március

2015. januárban az utcán élő hajléktalan emberek közül egy fő került közvetlenül albérletbe.
2015. februárban az utcán élők közül és az intézményi ellátásban segített hajléktalan emberek közül egyaránt egy-egy fő került beléptetésre programunkba.
2015. márciusban az utcán élő hajléktalan emberek közül 1 fő került befogadó helyre az intézmény Átmeneti szállására, az intézményi ellátásban segített hajléktalan emberek közül pedig 2 fő került albérletbe.
A még 2014-ben indult képzéseink március végével a célvonalhoz érkeztek, várhatóan áprilisban végeznek tanulóink. A képzésekre továbbra is 11 fő jár rendszeresen a kezdeti 12 támogatottból.
A támogatott albérletekbe bútorok, háztartási eszközök beszerzése továbbra is folyamatos.
Januártó márciusig továbbra is rendszeresen folynak intézményünkben pszichológus szakember, valamint szupervízor által tartott foglalkozások. A csoportos, és egyéni foglalkozásokat egyre inkább igénylik a programban segített hajléktalan emberek.
A program keretében vásárolt színház és kézilabda bérleteket rendszeresen használják a programban résztvevő hajléktalan emberek, várhatóan a későbbiekben mozijegyek vásárlásával is próbáljuk segíteni a szabadidő hasznos eltöltését.

2014. október, november, december

A különböző programelemekbe lépő célcsoporttagok állapotfelmérése folyamatos, megelőzve belépésüket.
Október hónap során összesen 4 fő beléptetése történt meg programunkba. 3 személy került be közvetlen az utcáról hajléktalan szállóinkra, a szállásainkon élők közül pedig 1 fő került külső albérletbe.
November hónapban összesen 3 fő lépett be programunkba. 1 fő utcán élő hajléktalan embert az átmeneti szállásunkra léptettünk be, 2 intézményeinkben élő embert pedig albérletbe segítettünk.
Decemberben nem történ újabb beléptetés programunkba.
A 2014-es évben így összesen 18 hajléktalan embert segítettünk programunk keretében. A belépő személyek közül összesen 1 fő esett ki programunkból, 2014. decemberében.
Az október 1-én indított Kertészeti növénytermesztő szakmunkás képzés 12 fő részvételével megkezdődött. December 1-én sajnos 1 fő kilépett a képzésből, és összességében a támogatott programból. A programot befejező ember hosszú távú munkát kapott, amit elvállalt, így a program tekintetében negatívum ugyan kiválása, viszont az életére ez a változás reményeink szerint pozitívan hat.
Az albérleteket elfoglalták a támogatott emberek. Bútorok, háztartási eszközök beszerzése folyamatos.
Október- december hónapokban rendszeresen folytak a pszichológus szakember által tartott egyéni, valamint csoportfoglalkozások. A segített emberek láthatóan egyre inkább nyitottak a szakember segítségére.
A megvalósító munkatársak részére tartott szupervíziós foglalkozásokat havi rendszerességgel tartottuk és tartjuk intézményünkben.
A rendszeresen működő Team megbeszélések során folyamatosan egyeztetjük a program során felmerülő nehézségeket, problémákat.
A vásárolt színház és kézilabda bérleteket rendszeresen használják a programban résztvevő hajléktalan emberek. Decemberben a veszprémi Petőfi Színház egyik népszerű előadására több mint 10 db jegyet vásároltunk a hajléktalan emberek részére.

2014. július, augusztus, szeptember

2014. július 1-vel útjára indítottuk az ÚTVONALAK című pályázati programunkat. A gondozottak folyamatosan tájékoztatva voltak az induló pályázatról, mindemellett két alkalommal tartottunk számukra információs napot. Gondozottjaink bizakodva vettek részt az információs napokon, remélve, hogy részt vehetnek a lakhatási, képzési programokban.
Megkezdődtek az előzetes állapotfelmérések. A programba való beléptetést megelőzően gondozottjainknak pszichés, mentális, pszichiátriai, addiktológiai, valamint egészségügyi állapotfelmérésen kell résztvenniük. A kezdeti időszakban úgy terveztük, hogy összesen 30 fő állapotfelmérése történik meg, akik közül 22 fő vehet részt a programban. A lakhatási támogatás felosztása során aztán több olyan gondozottunk került beléptetésre, akik élettársukkal, házastársukkal közösen, megosztva részesülnek támogatásban így várhatóan a tervezettnél több embert tudunk segíteni.
2014. augusztus 1-től megkezdődött az albérletekbe való beköltöztetés. A pályázati program lehetővé tette számunkra, hogy az albérletekbe bútorokat, háztartási eszközöket vásároljunk. A bútorok, tárgyi eszközök beszerzése a tervezettekhez képest várhatóan később valósul meg.
Csapatépítő foglalkozás: A projekt megvalósítók részére csapatépítő foglalkozást szerveztük külsős szakember bevonásával a Velencei-tónál. A Team erősítése, összekovácsolása egy felejthetetlen élmény formájában valósult meg.
Augusztus hónapban megkezdődtek a pszichológus szakember által tartott egyéni, valamint csoportfoglalkozások. A foglakozások a projekt keretében végzett szoros szociális munka megerősítéseként segíti a felmerülő beilleszkedési, életvezetési, mentális problémák feldolgozását.
2014. szeptember hónapban megtartottuk első sajtótájékoztatónkat is melyen a helyi média képviseltette magát. A sajtótájékoztató lehetőséget adott, hogy Veszprém város polgárainak is bemutassuk programunkat. A sajtótájékoztatót mindenképpen a Támogatási szerződés aláírását követő időszakra terveztük.
2014. október 1-től megkezdődött a képzési program. Gondozottjaink 684 órás Kertészeti növénytermesztő betanított munkás tanfolyam vehetnek részt. A képzésben való részvétel feltétele volt, az előzetes állapotfelmérés mellett, egy sikeresen teljesített képzési és munkakör motivációs vizsgálat. A képzésben résztvevőknek a képzési napokra a szakképzés nélküli minimálbérnek megfelelő képzési támogatást, valamint étkeztetést biztosítunk. A képzésben résztvevők utazási költségtámogatásban részesülnek helyi járatos buszbérlet formájában. A képzés ideje alatt kis értékű írószereket, tanulást segítő eszközöket kapnak gondozottjaink.
Szupervíziós foglalkozásokat tartunk a projekt szakmai megvalósítóinak, valamint az intézmény összes munkavállalójának. A foglalkozások megtartása kiscsoportos, szükség esetén egyéni foglalkozások formájában történik.
A program kezdete óta havi szinten rendszeres Team megbeszéléseket tartunk. A megbeszélések során közös egyeztetés történik a program keretében aktuálisan gondozott személyek helyzetéről, gondozási folyamatokról. A Team megbeszéléseken a megvalósító munkatársakon kívül pszichológus, és addiktológus /pszichiáter/ szakember is részt vesz segítve a gondozási folyamatok más aspektusból történő megvilágítását.
2014. szeptember, és október óta vásároltunk színház és kézilabda bérleteket, melyeket a programban résztvevők rendszeresen használnak.
 

Máltai Blog I.

az ÚTRAVALÓ című TÁMOP 5.3.3. -11/2-2011-0012-es kódszámú pályázati programunkról

2013. december - 2014. január
P&aac
Irányítószám: 8200
Város: Veszprém
Cím: Jutasi u. 24-26.
Telefonszám: 88/581-231
Intézményvezető: Szaller Péter
Fax: 88/581-230
E-mail: befogadas.haza.veszprem (kukac) maltai.hu


Napi evangélium Vasárnapi prédikáció Segíteni szeretnék! Hírek Hitel-S Program Hálózat a közösségért Pályázatok Hírlevél Online adományozás Betegszállítás Sajtószoba
Közlemények
Lapszemle
Kiadványaink
Címkék
Főszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11784009-20005320 | Adószám: 19025702-2-43