(magyar)   English   Deutsch   Támogatóink
 
Kezdőlap » Elérhetőségeink » Támogató Szolgálat - Veszprém
Támogató Szolgálat - Veszprém
 
Veszprém Megyei Jogú Város közigazgatási területén mintegy 59 000 ember él. Az adott területen a szociális intézményi ellátottság alapszinten megoldott. Az otthonukban, családdal élő fogyatékosok gondozásában, segítésében évek óta jellemző fehér folt mutatkozott, melyet a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Veszprémi Támogató Szolgálata tevékenysége során felismert. Veszprém Város Önkormányzatával és szociális ellátórendszerével együttműködve programjainkkal igyekszünk lefedni a hiányosságokat.
 
Szakmai tevékenységünket a mindenkori lehetőségekkel összhangban azon cél érdekében fogalmaztuk meg, hogy a súlyos fogyatékossággal élő személy fogyatékosságából, fizikai, szellemi, mentális állapotából származó társadalmi hátránya csökkenjen, életminősége javuljon, minél hasznosabb tagja lehessen a társadalomnak.
 
Alapelvünk és szakmai meggyőződésünk, hogy:
 • tevékenységünkkel a fogyatékos személyek állapotromlását megakadályozzuk
 • segítjük a társadalmi integrációjukat
 • a meglevő képességeik, készségeik fejlesztésével, szinten tartásával a saját aktivitásukra támaszkodva lehetőségeik keretein belül segítjük értékteremtő szándékukat, önismeretüket, önbecsülésüket, emberi méltóságukat megteremtő társadalmi elfogadásukat
 • életkörülményeik javításához hozzájárulunk.
 
Célunk a fogyatékos személyek saját lakókörnyezetében történő segítése, életvitelének megkönnyítése elsődlegesen a lakáson kívüli (köz)szolgáltatások elérésének segítésével, valamint önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása.
 
Szolgáltatásaink:
 • személyi segítő szolgálat szervezése és működtetése, mely segítséget nyújt a fogyatékos ember személyi higiénés, életviteli, életfenntartási szükségleteinek kielégítéséhez:
 • alapvető ápolási, gondozási feladatok ellátása
 • vészhelyzetek kialakulásának megelőzése, annak elhárítása
 • otthoni felügyelet ellátása
 • segítségnyújtás a higiénia megtartásában
 • közreműködés az ellátást igénybe vevő háztartásának vezetésében
 • információnyújtás, tanácsadás, ügyintézés, jogi problémák megoldásának segítése, információs hálózat működtetése
 • szállító szolgáltatáshoz való hozzájutás megszervezése, biztosítása (pl. szűrővizsgálatokra)
A Szolgálat ellátásainak nyújtása során semmilyen hátrányos megkülönböztetésben nem részesíti az ügyfeleket, különös tekintettel azok neme, vallása, nemzeti, etnikai hovatartozása, politikai vagy más véleménye, kora, cselekvőképességének hiánya vagy korlátozottsága, fogyatékossága, születési vagy egyéb helyzetére.
 
A Szolgálat a szolgáltatásainak biztosítása során figyelembe veszi az ellátást igénybe vevőket megillető alkotmányos jogok tiszteletben tartását, különös figyelemmel:
a.) az élethez, az emberi méltósághoz,
b.) a testi épséghez,
c.) a testi-lelki egészséghez való jogra.
 
A Szolgálat biztosítja az ellátást igénybe vevő személyes adatainak a védelmét, valamint a magánéletével kapcsolatos titokvédelmet. Az igénybevétel során figyelmet fordít arra, hogy az ellátást igénylő adataihoz csak az arra jogosult személyek férjenek hozzá.

Irányítószám: 8200
Város: Veszprém
Cím: Iboly u. 8-12.
Telefonszám: 88/788-800
Intézményvezető: Szegedi Ilona
Fax: 88/788-800
E-mail: tamogatoszolgalat.veszprem (kukac) maltai.hu
Nyitvatartás: H-P 9.00-14.00

Napi evangélium Vasárnapi prédikáció Segíteni szeretnék! Hírek Hitel-S Program Hálózat a közösségért Pályázatok Hírlevél Online adományozás Betegszállítás Sajtószoba
Közlemények
Lapszemle
Kiadványaink
Címkék
Főszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11784009-20005320 | Adószám: 19025702-2-43