(magyar)   English   Deutsch   Támogatóink
 
Kezdőlap » Elérhetőségeink » Közép-Magyarországi Szociális Módszertani Intézmény - ARCHÍV tartalom!
Közép-Magyarországi Szociális Módszertani Intézmény - ARCHÍV tartalom!
A Közép-Magyarországi Szociáli Módszertani  Intézmény 2008 és 2012 között működött, tevékenysége 2012 decemberében a minisztériumi rendeletváltozás következtében befejeződőtt.
 
A honlap tartalma archív anyagokat tartalmaz.
 
 
Honlapunk tartalma
 

Aktuális
 
Módszertanunk aktuális akkreditált képzései:
Fókusz Műhely - Jelentkezési lap - Meghívó
Jógyakorlatok Műhely - Jelentkezési lap - Meghívó
 
 
KÉPZÉSI FELHÍVÁS
az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány által támogatott A családsegítő szolgálatok beilleszkedést segítő szolgáltatásainak fejlesztése c. támogatási program keretében megvalósuló, (CSSK-képzés/2008-8211/1. azonosítójú) Szocio-TÉKA Peremhelyzetű társadalmi csoportok társadalmi és munkaerő-piaci integrációját elősegítő képzés- és módszertár c. projekt képzésére.
A képzés célja
A családsegítő szolgálatoknál dolgozó szociális szakemberek és vezető munkatársak részére a szociális munka eszköztárának és módszertanának bővítése, fejlesztése gyakorlatorientált képzések, tréningek, esetmegbeszélések, mentorálás nyújtásával, melyek segítséget adnak a munkanélküliekkel történő mindennapi munkához.
A képzés célcsoportja
Családsegítő szolgálatokban dolgozó diplomás szociális szakemberek és vezető munkatársak.
A képzés időtartama
2011. január-2011. november
A képzés költségei
A képzésen való részvétel ingyenes, a költségeket a képző intézmény az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásából biztosítja.
 
 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
 A megyei (fővárosi) kormányhivatal munkaügyi szakigazgatási szervei (a továbbiakban: megyei munkaügyi központok) rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatása és hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása címmel pályázatokat hirdetnek a helyi és kisebbségi önkormányzatok, valamint azok társulásai, továbbá egyházi jogi személyek, civil szervezetek számára. Tovább...
 
 
Fontosabb változások 2011. január 1-jétől
A kormányzás eddigi féléve alatt hozott törvényeknek köszönhetően számos, a mindennapjainkat meghatározó törvény lép életbe 2011. január 1-jén. Életbe lép Magyarország eddigi legkedvezőbb adórendszere, az egykulcsos, 16%-os arányos családi adózás. A lakosság kétharmada számára nem változik a gáz ára, jelentős változások lépnek életbe a nyugdíjrendszerben, a családtámogatásokban, a közfoglalkoztatásban és megkezdődik Magyarország fél éves EU -elnöksége. Bővebben...
 
 
Letölthető a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozási szerződésének II. számú melléklete: Kötelezően vezetendő dokumentáció a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez. 2010. december 07.
  
Az "Új Megegyezés 2010" - Szociális Ágazati Konzultációkon elhangzott előadások anyaga letölthető innen.
 
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális, Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkársága a http://www.szmm.gov.hu/ honlapot már csak részben frissíti.
Az új, egységes kormányzati honlap elkészüléséig a napi aktuális információkról tájékozódjon a www.nefmi.gov.hu oldalon.
 
INFOTÁR 2010
A Sziget Droginformációs Alapítvány gondozásában ismét megjelent a magyarországi szenvedélybeteg-ellátás intézményeivel kapcsolatos alapvető információkat tartalmazó kiadvány. Célja, hogy mindenki számára egy helyen, könnyen megismerhetővé tegye a segítségnyújtó szervezetek szolgáltatásainak profilját, az intézmények, a kontaktszemélyek elérhetőségét. A kiadvány online elérhető illetve letölthető az alapítvány honlapjáról.
 
Akkreditált továbbképzések
a Szociális Szakmai Szövetség 2010-ben elinduló akkreditált szakmai továbbképzései megtekinthetők itt.
 
 

Hírek
 
A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet 4. §-ának (7) bekezdése alapján a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet a közlemény mellékleteként kiadja a 2011. évre vonatkozó továbbképzési jegyzéket. Letöltés..
 
 
Döntés született „A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást működtető szolgáltatók befogadására és állami támogatására” címmel kiírt fejlesztési pályázati kategóriában. Bővebben...
 
Döntés született „A támogató szolgáltatást, pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátást, szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátást, alacsonyküszöbű szolgáltatást, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást és szociális foglalkoztatást működtető szolgáltatók tárgyi és személyi feltételeinek fejlesztésére” címmel kiírt fejlesztési pályázati kategóriában. Bővebben...
 
 
Megjelent a nemzeti erõforrás miniszter 8/2010. (IX. 3.) NEFMI rendelete egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról, amely módosítja a:
 • A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételérõl szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendeletet
 • A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendeletet.
TÁMOP 5.4.1 kiemelt projekt 
A szociális szolgáltatások modernizációja, központi és területi stratégiai tervezési kapacitások
megerősítése, szociálpolitikai döntések megalapozása. Tovább a projekt honlapjára..
 
 A 2009. július 1-től életbe lépett fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról szóló 92/2008.(IV.23.) kormányrendelet alapján módosul a Regionális Szociális Módszertan és az ORSZI feladatköreBővebben..
  
 

Rólunk
 
Gesztor szervezet:

Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Közép-Magyarországi Régió)

Szakmai vezető: Tarnai Zoltán
Csoportvezető: Kovácsné Ökrös Ágnes
Munkatársak: Karmazsin Eszter, Kertészné Aczél Dóra, Kovács Katalin

 

 
Konzorciumi tagok:

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Módszertani Osztály

Kézenfogva „Összefogás a Fogyatékosokért” Alapítvány

Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ

 
 
Egyéb szakértők

Viktor Speciális Otthon, Módszertani osztály

 

Módszertani feladatok:

 • adatgyűjtés, adminisztráció a területekről  
 • információáramoltatás, tanácsadás (hírlevelek, közös és saját honlap, jogszabályi változások közvetítése)
 • képzés, fórumok, konzultációs lehetőségek
 • módszertani anyagok (szociális szolgáltatások minőségfejlesztése, szociális indikátorok, szakmai standardok kidolgozása)
 • ágazati feladatok, kapcsolattartás
 • kutatás, policy ajánlások
 • új szakmai módszerek, fejlesztés (jó gyakorlatok gyűjtése, módszertani anyagok, modellkísérlet)
 • szakmai ellenőrzésekben részvétel
 • szakmai programok véleményezése
 • ápolási díjjal kapcsolatos feladatok 
 
 

 

 


Napi evangélium Vasárnapi prédikáció Segíteni szeretnék! Hírek Hitel-S Program Hálózat a közösségért Pályázatok Hírlevél Online adományozás Betegszállítás Sajtószoba
Közlemények
Lapszemle
Kiadványaink
Címkék
Főszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11784009-20005320 | Adószám: 19025702-2-43