(magyar)   English   Deutsch   Támogatóink
 
Kezdőlap » Elérhetőségeink » Gondviselés Háza Hajléktalanok Otthona - Fő u.
Gondviselés Háza Hajléktalanok Otthona - Fő u.
 
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat által működtetett hajléktalanok otthona, az önmaguk ellátására időszakosan nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes, hajléktalan személyek számára nyújt ellátást, akiknek gondozása és ápolása átmeneti szálláshelyen, rehabilitációs intézményben nem biztosítható, mivel egészégi állapotuk miatt tartós ápolást, gondozást igényelnek.
 
Az intézmény számukra napi legalább háromszori étkezésről, szükség szerint ruházatról, illetve textíliával való ellátásról, mentális gondozásról, a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátásról, illetve a Megállapodásban rögzítetteknek megfelelően, lakhatásukról gondoskodik
 
A keresztény szemléletű intézményben a szolgáltatást igénybe vevők vallásukat szabadon gyakorolhatják, felvételük az intézménybe felekezettől független Az intézmény célja a rászoruló hajléktalan, magára maradt, beteg emberek számára szeretetteljes környezetben emberhez méltó életet, gyógyulást, és speciális mentális gondozást biztosítani, amely figyelembe veszi a hajléktalan életmódból fakadó sajátosságokat.
 
Célunk, hogy az itt kapott speciális gondozás és ápolás nyomán az ellátottak fizikálisan, pszichésen, mentálisan olyan egészségi állapotba kerüljenek, hogy képesek legyenek újra önálló életet élni, elsősorban átmeneti otthonban, kiléptető lakásban, az intézményben dolgozó szociális munkás és az Utcai Gondozó Szolgálat munkatársai segítségével. 
 
 
A bentlakásos intézmény az ellátást igénybe vevő személy részére teljes körű ellátást biztosít. Napi háromszori étkezést, ruházattal, textíliával való ellátást, mentális gondozást, valamint egészségügyi ellátást.
 
Az intézményben folyó gondozási tevékenység – az intézmény szolgáltatását igénybe vevő személy részére nyújtott – olyan fizikai, mentális és életvezetési segítség, amelynek során az igénybe vevő szociális, testi és szellemi állapotának megfelelő egyéni bánásmódban való részesítése keretében, hiányzó, vagy csak korlátozottan meglevő testi, szellemi funkcióinak helyreállítására kerül sor.
 
A bentlakásos intézményben folyó ápolási tevékenység alatt a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény által biztosított gondozási feladatok során közvetlenül felmerülő és a szociális intézmény keretein között biztosítható, egészségi állapot helyreállítását célzó tevékenységet végezzük
  
Az intézményi férőhelyeket hajléktalan férfiak veszik igénybe. Otthonunkba azok a hajléktalan betegek nyerhetnek felvételt, akik, folyamatos egészségügyi felügyeletre és gondozásra, de már kórházi ápolásra nem szorulnak. Számukra az utcai életmód fokozott testi, lelki veszélyeztetettséget jelentene, hiszen önmaguk ellátására nem vagy csak folyamatos segítséggel képesek. Intézményünk az „otthoni” lábadozásban és ápolásban kíván segítséget nyújtani.
 
A hozzánk forduló hajléktalan emberek életkora változó. A fiatal felnőtt és az idős nyugdíjas egyaránt megfordul az intézményben. Jellemzően, a 30-50 év közötti hajléktalan emberek számára nyújtunk ellátást, de előfordul, hogy ettől jóval fiatalabb kért segítséget intézményünktől.
 
Az intézménybe kerülést a 24 órás Egészségügyi Centrum megfigyelő szobájában való tartózkodás előzi meg, ahol két - három napot töltenek orvosi felügyelet alatt gondozottaink. A megfigyelőszobából ápolási és gyógyszerelési utasítással kerülnek az Otthonba. Sajnos az utcai életmód, a sok kint töltött év, a nem megfelelő táplálkozás, a lakhatási feltételek ellehetetlenülése, egy sor olyan egészségügyi problémát okoz, mely a gondos, szakszerű ellátás és ápolás ellenére sem tudja már teljesen rehabilitálni gondozottjainkat.
 
 
 

Irányítószám: 1011
Város: Budapest
Cím: Fő u. 41.
Telefonszám: 1/225-82-80
Intézményvezető: Kádár Kinga
Számlaszám: 11784009-20200817
Fax: 1/225-82-81

Napi evangélium Vasárnapi prédikáció Segíteni szeretnék! Hírek Hitel-S Program Hálózat a közösségért Pályázatok Hírlevél Online adományozás Betegszállítás Sajtószoba
Közlemények
Lapszemle
Kiadványaink
Címkék
Főszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11784009-20005320 | Adószám: 19025702-2-43