(magyar)   English   Deutsch   Támogatóink
 
Kezdőlap » Elérhetőségeink » Regionális Hajléktalan Módszertani Központ - Kecskemét
Regionális Hajléktalan Módszertani Központ - Kecskemét
 „Ahogy másokban megpróbáljuk felfedezni a legjobbat,
valahogy magunkból is a legjobbat hozzuk ki.” 
(William Arthur Ward)
 
 
DRSZMI Dél-alföldi Regionális Hajléktalan Módszertani Központ
 
 
 

Szakmai vezető: Budainé Nagy Katalin

Cím: Kecskemét, Hoffmann J. u. 11.

Tel./fax: 76/505-816

 
Nyitva tartás: H-P 8-16 óráig 
 
 
 
 
 
Módszertani csoportunk a Dél-alföldi Regionális Módszertani Intézmény Konzorciumi partnereként a Máltai Szeretetszolgálat Kecskeméti Csoportjának kereti között folytatta munkáját Kecskeméten, a Gondviselés Házában.
 
Jogszabályi háttér
A Regionális Hajléktalan Módszertan a- a konzorciumi felállást követően-, Dél-alföldi régióban, a hajléktalan-ellátás regionális módszertani feladatait látja el:
  • Segítséget nyújt a fenntartók részére új szervezeti formák kialakításában
  • Javaslatot dolgoz ki hiányzó ellátások megszervezésére, a hajléktalan ellátórendszer fejlesztésére
  • Együttműködik szociális szolgáltatástervezési koncepciók kidolgozásában
  • Információkat gyűjt a kijelölt feladatok tekintetében a hajléktalan ellátórendszer sajátosságairól, problémáiról az alkalmazott módszerek, a gondozási tevékenység ellátásáról.
  • Segíti a kijelölt feladatok tekintetében szociális intézmények szakmai munkáját, tanácsot ad szakmai kérdésekben, gondozási módszerekben.
  • Részt vesz a minőségfejlesztési stratégia és sztenderdek kidolgozásában
  • A kijelölt feladatok tekintetében ajánlásokat készít a személyes gondoskodás feltételeinek fejlesztésére, a hatékonyabb gondozási módszerek alkalmazására
  • Figyelemmel kíséri a hajléktalan ellátásokat érintő tudományos kutatómunka eredményeit, elősegíti azok elterjesztését és gyakorlati alkalmazását
  • Kezdeményezi a hajléktalan ellátás szakterületen dolgozók tapasztalatcseréjét és továbbképzését
  • A szociális szolgáltatók, intézmények hajléktalan ellátást érintő intézmények működésének engedélyezése során a szakmai programot szakértőként véleményezi.
Működésünk
Regionális Hajléktalan Módszertan a DRMSZI konzorciumi partnereként 2008. július 1-jétől látja el feladatait. A tanya- és falugondnoki szakmai módszertani munkát a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete, mint együttműködő partner Intézmény látja el.
 
 
A Kecskeméti Regionális Hajléktalan Módszertani Központ tagja és rendszeres résztvevője a Minisztérium mellett tanácsadói szakmai véleményezői szerepben működő Hajléktalan Konzultatív Tanácsnak. Módszertani Központunk vezetője delegált tagja a Regionális Szociálpolitikai Tanácsnak, ahol a módszertan részéről a hajléktalan szakmai kérdések is képviselve vannak.
 
A Regionális Módszertan fontosnak tartja a hajléktalansággal kapcsolatos szakmai problémák helyi szintű közös megbeszélését. Ennek érdekében havi rendszerességgel koordinálja a helyi ellátási problémák megoldását kereső hajléktalan szakmai műhely létrejöttét, amelyben intézmények, civil szervezetek és az ellátásban érintett egyéb szereplők vesznek részt. A modellértékű szakmai kezdeményezést a régióban szeretnénk kiterjeszteni a többi városra is.
 
 

 
 
 
 

Irányítószám: 6000
Város: Kecskemét
Cím: Hoffmann J. u. 11.
Telefonszám: 76/506-124
Intézményvezető: Rigóné Kiss Éva

Napi evangélium Vasárnapi prédikáció Segíteni szeretnék! Hírek Hitel-S Program Hálózat a közösségért Pályázatok Hírlevél Online adományozás Betegszállítás Sajtószoba
Közlemények
Lapszemle
Kiadványaink
Címkék
Főszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11784009-20005320 | Adószám: 19025702-2-43