(magyar)   English   Deutsch   Támogatóink
 
Kezdőlap » Elérhetőségeink » Szenvedélybeteg-segítő - Nagykanizsa
Szenvedélybeteg-segítő - Nagykanizsa
1./Név, cím, elérhetőség
 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Gondviselés Háza „FOGADÓ” Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása
8800 Nagykanizsa
Ady Endre út 18.
 
 
Tel: 93/789-180
Fax: 93/789-180
Email: fogado.kanizsa@maltai.hu
Vezető: Leposa Gáborné Simon Szilvia
Mobil: +36-30-633-4368
 
2.Ellátás megnevezése: Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása
 
 
Működés kezdete: 2006. szeptember 1.
 
Célja: A közösségi szenvedélybeteg ellátás célja: az alkohol-, kábítószer-, gyógyszer-függők, játékszenvedély-betegek, valamint hozzátartozóik közösségi ellátása.
Továbbá célja, hogy az általa gondozott szenvedélybetegek integrált és teljes jogú tagjai maradjanak a társadalomnak, illetve reintegrálódjanak a közösségbe.
Ennek érdekében a gondozás és a pszichoszociális rehabilitáció, tanácsadás minden formáját a szenvedélybeteg otthonában, lakókörnyezetében, tartózkodási helyén illetve a szolgálat „Fogadó” helységében biztosítja. Segítséget nyújt a szenvedélybetegek számára egészségi és pszichés állapotuk javításában. Meglévő képességeik megtartásában, és fejlesztésében. A mindennapi életükben adódó konfliktusok feloldásában, a problémáik megoldásában. A szociális és mentális gondozásukban. Az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutásukban.
A szolgáltatás olyan hosszú távú, egyéni szükségletekre alapozott gondozást kínál, amely
nagymértékben épít az ellátottak aktív és felelős részvételére, valamint a természetes közösségi erőforrásokra, őket is oktatva és támogatva.
Ellátottak köre: Az ellátottak köre elsősorban azon Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén életvitelszerűen tartózkodó szenvedélybetegek, akik:
• intézményi jogviszony megszűnését követően saját lakókörnyezetükben élnek és megfelelő életvitelük fenntartásához segítséget igényelnek,
• valamely más –nem bentlakásos- ellátási forma szolgáltatásaiban, orvosi vagy egyéb terápiás kezelésben részesülnek és önálló életvitelük fenntartásához segítségre van szükségük
• Mindazon tüneteket mutató személyek, akik addiktív probléma kialakulása szempontjából veszélyeztetettek. 
Ellátási terület: Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területe
 
3. Az ellátás rövid leírása:
A segítségnyújtás személyre szabottan és célirányosan történik. A szolgálat munkatársai a hétköznapok során felmerülő problémák megoldását hivatottak elősegíteni. Feladataink:
Elsősorban a szenvedélybetegek lakókörnyezetben történő gondozása, továbbá gyógyulásuk és rehabilitációjuk elősegítése
• Az ellátást igénybe vevők lakókörnyezetében történő segítségnyújtás az önálló életvitel fenntartásában, meglévő képességeik megtartásában és fejlesztésében, egészségi és pszichés állapotuk javításában
• Egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás segítése
• Háziorvossal és a kezelőorvossal való kapcsolattartás
• A szolgáltatást igénybe vevő állapotának folyamatos figyelemmel kísérése, a mindennapi életben adódó konfliktusok feloldásában és problémáik megoldásában történő segítségnyújtás
• Pszicho-szociális rehabilitáció: a munkához való hozzájutás, a szabadidő szervezett eltöltésének segítése, szabadidős, önsegítő csoportok, támogató hálózatok szerveződésének segítése, tanácsadás, információnyújtás az egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi ellátások és szolgáltatások, valamint a foglalkoztatási, oktatási, lakhatási lehetőségek igénybe vételéről
• Szociális és mentális gondozás, problémaelemzés, problémamegoldás: a személyes célok meghatározásának segítése, a változtatásra motiváló tényezők feltárása, problémamegoldó beszélgetések.
• Készségfejlesztés: életvitellel kapcsolatos tréningek szervezése, az önellátásra való képesség javítása és fenntartása, tájékoztatás a betegséggel kapcsolatos tudnivalókról, az ahhoz való alkalmazkodás és kezelés teendőiről.
• Az ellátást igénybe vevő ösztönzése orvosi vagy terápiás kezelésen, szolgáltatásban való részvételre, és ennek figyelemmel kísérése
• Ártalomcsökkentő programok, megkereső programok szervezése az ellátásra szoruló személyek elérése érdekében.
 
Az ellátáshoz való hozzáférés: Az ellátás igénybe vétele önkéntes, az igénylő kérelmére történik.
A szolgálatnál személyesen, telefonon vagy levélben történő igénybejelentést követő legkésőbb 14 napon
belül, (amennyiben szükséges azonnal) a szolgálat munkatársa előzetes egyeztetés után
személyesen keresi fel az ellátásra váró klienst.
A szolgáltatások az ellátottak számára térítésmentesen igénybe vehetők.
 
Jogosultság leírása:
 
A jogosultság feltétele az ellátott BNO 10 kódkönyv F 10-19 diagnózisokba történő besorolása.
 4. Együttműködő partnerek:
• Kanizsai Dorottya Városi Kórház Pszichiátriai Osztálya
• Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltsége
• Rehabilitációs és Drogterápiás Intézetek
• Nagykanizsa Megyei Jogú Város Humánpolitikai Osztálya
• Háziorvosok, védőnők
• Rendőrség, BV Intézet
• Zala Megyei Igazságügyi Hivatal / Pártfogó felügyelet /
• Zala Megyei Önkormányzat Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata
• Magyar Vöröskereszt
• Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
5. Tervek
 Az előző évben, a rendszerbe bekerülő igénybevevők részére a folyamatos ellátás biztosítása, segítségnyújtás.
 További lehetséges ügyfelek felkutatása, bevonásuk az ellátásba, a háziorvosok, családsegítő szolgálat, érdekképviseletek segítségével.
 A gondozási tervek felülvizsgálata.
 Klubfoglalkozásokon a témában szekértő előadók bevonása, előadássorozatok szervezése.
 
Az ellátáshoz való hozzáférés
A szolgáltatás önkéntesen, térítésmentesen vehető igénybe.
  • § személyesen vagy telefonon a kapcsolattartás helyszínén,
  • § háziorvos, iskolaorvos, üzemorvos közvetítésével,
  • § pszichológus, pszichiáter, pszichiátriai osztály, ill. addiktológiai gondozó által,
  • § a szociális alap- és szakellátás közvetítésével,
  • § oktatási-nevelési intézmények közvetítésével,
  • § önsegítő és civil szervezetek közvetítésével,
  • § családtagok, szomszédok, és egyéb, az ellátottal kapcsolatban álló önkéntes közreműködők közvetítésével.
 Elérhetőségünk: 8800 Nagykanizsa, Zárda u. 2.
                              Tel: 30-633-43-68

Irányítószám: 8800
Város: Nagykanizsa
Cím: Zárda u. 2.
Telefonszám: 30-633-43-68
Intézményvezető: Leposáné Simon Szilvia
Számlaszám: 10400717-49545551-53571009
Fax: 93-789-180
E-mail: fogadommsznk (kukac) citromail.hu
Nyitvatartás: H-Sz: 8-16-ig, Cs: 8-18-ig, P: 8-14-ig

Napi evangélium Vasárnapi prédikáció Segíteni szeretnék! Hírek Hitel-S Program Hálózat a közösségért Pályázatok Hírlevél Online adományozás Betegszállítás Sajtószoba
Közlemények
Lapszemle
Kiadványaink
Címkék
Főszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11784009-20005320 | Adószám: 19025702-2-43