(magyar)   English   Deutsch   Támogatóink
 
Kezdőlap » Elérhetőségeink » Támogató Szolgálat - Székesfehérvár
Támogató Szolgálat - Székesfehérvár


A Szolgálat működésének kezdő időpontja: 2004. október 28.

 Az irodahelyiséget a Szolgálat számára a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület biztosítja, szerződésben foglalt feltételek mellett.
 
Szolgálat dolgozóinak létszáma:
• 1 fő szolgálatvezető
• 4 fő személyi segítő
• 2 fő gépkocsivezető
 
Tárgyi feltételek
Szolgálatunk rendelkezik a törvény által előírt tárgyi feltételekkel:
• jól megközelíthető helyen fekvő akadálymentes iroda
• akadálymentesített
• irodabútorzat
• telefon
• számítógép, Internet hozzáféréssel
• nyomtató
• faxkészülék
• fénymásoló
• speciális gépjármű 4+3 pontos rögzítéssel 
 
Tevékenységi terület, feladatok
1. Személyi segítés
A fogyatékossággal élő személy aktív közreműködésével lakáson belül és kívül egyaránt segítséget nyújtunk a mindennapi életviteli teendőkben, lakásfenntartással kapcsolatos mindennapi tevékenységekben, valamint a munkavégzés, tanulmányok, szabadidős, kulturális és sport tevékenységek gyakorlásában. Több kliensünk igényli a rendszeres személy körüli, higiénés teendők ellátását. Gyakoriak a szakorvoshoz, rendelésre történő kísérések, az ott nyújtható mentális ellátása a kliensnek.
 
2. Szállítás
A Szolgálat tulajdonában egy Ford Transit típusú személygépkocsi van, amely alkalmassá tehető kerekes székes személyek megfelelő biztonságos és szabályos szállítására is. A másik gépjármű egy Opel Vivaro típusú gépkocsi.
A szállítható személyek száma: 1+8 főx2 gépkocsi, tehát a gépkocsivezetőn kívül 8 személy tartózkodhat a gépkocsiban.
Szállítószolgálatunkra az igény az év folyamán folyamatosan nőtt. A szolgáltatás célja a közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi, szociális, kulturális és egyéb szolgáltatásokhoz való hozzáférés segítése. Lehetséges rövidebb és hosszabb távú útvonal, szükség esetén személyi segítő biztosítása. Igénybe vehető rendszeresen vagy alkalomszerűen, egyénileg és csoportosan egyaránt. Rendszeresen szállítottuk klienseinket különböző egészségügyi intézményekbe, bevásárolni, rokonlátogatásra, misére, kirándulásra is. Rendszeres szállításaink közül:
- középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek szállítása speciális iskolából gyógyúszásra, gyógylovaglásra, iskolába, fejlesztésre
- fiatal felnőtt szállítása rehabilitációs munkahelyre
- látássérült szállítása idősek klubjába, vásárolni, rendelőintézetbe
 
3. Tanácsadás, információnyújtás
Többen fordultak hozzánk segítséget kérve a nyomtatványok, kérelmek kitöltésében, néhány esetben akadályoztatás esetén a közvetlen ügyintézésben. Információkat nyújtottunk a fogyatékossággal élő személyek számára a támogatási lehetőségekről, személyes gondoskodást nyújtó intézmények, érdek képviseleti szervezetek, valamint közösségi lehetőségek eléréséről, továbbá életviteli tanácsadás nyújtására is jelentkezett igény.
Több kliensünknek eredményesen tudtunk segíteni az elektromos kerekesszék igénylésében, az ahhoz való hozzájutásban.
 
4. Közösségi foglalkozások, közösségi programok szervezése
A fogyatékos emberek, személyek társadalmi integrációjának megvalósulásához, valamint a családi, közösségi, kulturális, a szabadidős kapcsolatokban való egyenrangú részvételhez szükséges feltételek biztosítása érdekében részt vettünk különböző közösségi programok szervezésében, lebonyolításában.
- idősklub
- kirándulások
- közös séták
 
Karácsonyra készülve minden évben gyűjtőakciót szerveztünk, melyből összegyűlt adományokkal ajándékoztuk meg ellátottjainkat. 
 
Szolgálatunk együttműködik:
A szociális szolgáltatóknak törvény által is előírt feladata az együttműködés az ellátási területen működő szociális, gyermekjóléti-, gyermekvédelmi, egészségügyi, oktatási és munkaügyi szolgáltatókkal, intézményekkel.
Rendkívül fontos a szociális szférában és a kapcsolódó területeken működő szakemberek együttműködése. Igyekeztünk személyesen kapcsolatot tartani az ellátási területünkön szolgáltatást nyújtó szociális, egészségügyi, humán intézményekkel, szolgáltatókkal, akikkel munkánk során együttműködésre kell törekednünk: helyi önkormányzat; háziorvosok; védőnők; iskolák, óvodák, bentlakásos szociális intézmények; Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat; civil szervezetek helyi képviseletei; Gyámhivatal.
Civil fenntartású intézményként tartjuk a kapcsolatot a különböző felekezetekhez tartozó plébániákkal is.
Jó munkakapcsolat és együttműködés alakult ki Szolgálatunk és az Egyesített Szociális Intézmény, az Ezredéves Készségfejlesztő Óvoda , Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Családsegítő Központ, alapellátásban dolgozók, az egészségügyi dolgozók (háziorvosok, gyerekorvosok, szakorvosok, védőnői hálózat, kórház) és a városban működő Támogató Szolgálatok között.
Legnehezebb feladatnak az ellátásra jogosult rászorultak körének feltérképezése bizonyult, ami még jelenleg is folyamatban van. A szolgáltatás közzétételének az alábbi módjait, formáit alkalmaztuk:
• Intézmények, szolgáltatók személyes felkeresése
• Tájékoztatás nyújtása levélben
• Szórólapok
• Hirdetés a helyi televízión, újságban
• A Polgármesteri Hivatalok hirdetőtábláin való közzététel
 
Ellátotti kör:
A Szolgálat igénybevételére a Székesfehérvár Megyei Jogú város közigazgatási területén élő fogyatékos személyek jogosultak, akiknek mozgásszervi, érzékszervi, vagy mentális fogyatékossága miatt szüksége van a Támogató Szolgálat által nyújtott szolgáltatásokra a társadalmi életben való egyenlő részvétel biztosításához. Mindezek valamennyi fogyatékossági csoportba tartozó személyre kiterjednek:
• Látássérültek
• Hallássérültek
• Mozgásszervi fogyatékosok
• Autisták
• Halmozottan fogyatékosok
 
Térítési díj:
Szolgálatatásaink a Székesfehérváron élő valamennyi súlyos fogyatékos személy részére térítésmentesen vehetők igénybe.
 
Az intézmény küldetése:
A szolgálat a Szociális Törvény szerinti személyes gondoskodást nyújtó, speciális alapellátási feladatokat biztosító szociális intézmény, mely elő kívánja segíteni a fogyatékos személyek integrációját, helyi szinten – a jelenlegi ellátórendszerekkel együttműködve – támogatni a fogyatékossággal élő embereket abban, hogy lehetőségeikhez képest önálló és független életet élhessenek.
 
Célja:
A fogyatékos személyek és családtagjaik saját lakóhelyükön, lakókörnyezetükben történő segítése személyre szabott, komplex feladatok és ellátások közvetítésével; az igénybevevő életvitelének megkönnyítése lakáson kívüli (köz)szolgáltatások elérésének segítésével, valamint önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása; azaz a társadalmi hátrányok csökkenése érdekében és az igénybevevő társadalmi aktivitását növelő módon végzett segítő, támogató szolgáltatás a cél, amelyet a szolgáltató a jogosult személy lakásán és azon kívül egyaránt végez.
 
Feladatai:
• Székesfehérváron élő valamennyi fogyatékos személy felkutatása, az önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás alapján
• Személyi segítő szolgálat szervezése és működtetése
• Információnyújtás, tanácsadás, ügyintézés
• Szállító szolgáltatáshoz való hozzájutás megszervezése
• Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés
• Közösségi, kulturális és szabadidős programokban való egyenjogú részvétel elősegítése
• A fogyatékkal élő személy általános egészségi állapotának és a fogyatékossága jellegének megfelelő egészségügyi, szociális ellátásokhoz való hozzájutás biztosítása.
• Jeltolmács biztosítása
• Alap- és szakellátási rendszerekkel való kapcsolattartás
• Önkormányzatok szociális vezetőivel való kapcsolattartás
• Egészségügyi, oktatási, gyermekjóléti, valamint gyermekvédelmi szervezetekkel, egyházi és civil rendszerekkel való együttműködés.
 
 
Tervek, elképzelések
A szolgálatnak vannak állandó kliensei, akikre nézve folytatni kívánjuk a megkezdett munkát. Illetve célunk a kliens kör bővítése. Szórólapok, plakátok terjesztésével igyekszünk továbbra is a lakosság figyelmét felhívni szolgáltatásainkra, illetve a jelenlegi klienseinknek nyújtott szolgáltatások minősége, az arról alkotott vélemény, és annak az ellátási területen történő terjedése a legjobb „cégér”.
Néhány helyi civil szervezettel közösen olyan szabadidős programok megvalósítására törekszünk, ahol a társadalom sérült és egészséges tagjai együtt vehetnek részt. Ezeken a programokon a sérültek személyi segítését és szállítását végezzük majd igény szerint.
Megjelenünk az ellátási területek kulturális, szabadidős rendezvényein.
 
 

Irányítószám: 8000
Város: Székesfehérvár
Cím: Taksony u. 15.
Telefonszám: 22/312-720
Intézményvezető: Rehova Eszter
Fax: 22/312-720
E-mail: tamogatoszolgalat.szekesfehervar (kukac) maltai.hu
Nyitvatartás: Hétfő-Péntek 8-16

Napi evangélium Vasárnapi prédikáció Segíteni szeretnék! Hírek Hitel-S Program Hálózat a közösségért Pályázatok Hírlevél Online adományozás Betegszállítás Sajtószoba
Közlemények
Lapszemle
Kiadványaink
Címkék
Főszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11784009-20005320 | Adószám: 19025702-2-43