(magyar)   English   Deutsch   Támogatóink
 
Kezdőlap » Programok » Jelenlét Program - Pécs
Programok
2008.11.10.

Jelenlét Program - Pécs

A Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kapcsolatban sokaknak a ruhaadományok, az élelmiszer-adományok képe villan be, azonban a Jelenlét programban nem erről a feléről ismerhetjük meg a „Máltát”.
 
 
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat „más” arca
 
A Szeretetszolgálat az országban több helyen működtet mintaértékű „telepes” programot, amely túlmutat az eddig ismert tevékenységén. Valamennyi helyszínen komplex programokról van szó, amelyek a felmerülő szociális problémákra ad hoc lépések helyett hosszútávú, fenntartható megoldási stratégiát kívánnak kidolgozni. Alapja az aktív, állandó szociális munka a célterületen, a célcsoport lehetőségekhez mért legteljesebb bevonása a munkafolyamatokba.
 
A Jelenlét program egy komplex közösségi rehabilitáció Pécsett az egykori bányászkolóniák területén kialakult telepeken. Jelenlét, mivel a program lényege egy állandó jelenlét biztosítása a célcsoport részére, irodánk a telep egyik lakásában található így könnyen megközelíthető a segítségre szorulók számára. Komplex, mivel több részterületre - szociális ellátás, oktatás/képzés, gazdaság, egészségügy, kultúra - együttesen koncentrál. Közösségi, mert a családokat és a közösséget aktivizálva felkutatja, elismeri és felhasználja a már meglévő belső erőforrásokat, és a szociális segítségnyújtást a jó célra és a konkrét és gyors problémamegoldásra törő csapatmunka húzóerejével és dinamikájával végzi. Rehabilitáció, mivel jövőképet, tartást ad, lehetővé téve azoknak az alapvető, sokszor az emberi méltósággal összefüggő igényeknek a kielégítését, amelyek az itt élők számára gyakran elérhetetlenek. 
 
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Jelenlét Programjának közvetlen célcsoportja a Pécs észak-keleti városrészében lévő György-telep halmozottan hátrányos helyzetű teljes lakossága, összesen kb. 90 család, azaz 500 fő.
A program közvetett célcsoportját képezi az egész slummosodó észak-keleti városrész váratlanul krízishelyzetbe kerülő, azonnali szociális segítségnyújtásra szoruló, hasonlóan rossz életkörülmények között élő lakossága (Hősök tere és környéke, István-akna).
A víz- és csatornaellátottság nélküli, 3-4 lakásos sorházakból álló György-telep (volt bányászkolónia) lakossága túlnyomórészt sokgyermekes, viszonylag fiatal családokból tevődik össze. A rossz életkörülmények miatt a lakosság átlagéletkora alacsony, a telepen viszonylag kevés az idős egyedülálló.
 
Helyzetfeltárás helyett hosszútávú, aktív résztvevő megfigyelés
 
A Jelenlét program túlmutat a helyzetfeltáráson. Célunk nem az oly sokszor már leírt problémák újbóli prezentálása, dokumentálása, hanem a helyszínen nyújtott célravezető segítségnyújtás. Aktív résztvevő megfigyelőként dolgozunk, megéljük a célterületen a célcsoport tagjai között a mindennapjaikat, így a szakadék az érintettek és a segítő szakmában dolgozók (mi) köztünk folyamatosan szűkül. Egy nyelvet beszélünk, együtt csúszkálunk a sárban egy-egy eső után, így a bizalom kialakításához szükséges feltételek a jelenlétünkből fakadóan adódnak meg számunkra. Nem döntünk helyettük, nem mondjuk meg, hogy mit kell / kéne tenniük, hanem a lakók teljes bevonásával segítünk dönteni, cselekedni. Ebben látjuk a hosszútávú, célravezető, fenntartható szociális munka alapjait.
A Jelenlét program elválaszthatatlan, szerves része a Csilla Gondviselés Házában folyó kiemelkedő szociális munkának. A szociális étkeztetésben való részvétel, a sérült gyermekek iskolába és haza történő szállítása, a program adminisztratív tevékenységei, az adományok leszervezése mind a Csilla Ház évek óta jól működő infrastruktúrájának kiaknázásával történik.
 
 
Eddigi eredményeink
 
Karbantartó műhely:
Egy telepen élő bevonásával és alkalmi munkavállalói kiskönyvvel történő foglalkoztatásával létre hoztunk egy karbantartó műhelyt, amelyben mára valamennyi javítómunkához szükséges szerszám a rendelkezésünkre áll. A telepen élők segítséget kérhetnek a karbantartótól egy-egy munka elvégzésére (pl. fűnyírás, festés, törött tetőcserepek cseréje, stb.), azonban itt is közösen végrehajtott munkáról van szó.
 
Szemétszedési akció:
 
2008. április 5-én került sor az első kollektív szemétszedési akcióra, amely egyelőre csak a lenti részre, „Rigli”-re vonatkozott. 3 óra leforgása alatt 14 köbméter szemetet szedtek össze a lakosok, a Támasz Alapítvány hajléktalan önkéntesei segítségével.
2008. október végére szervezzük a harmadik ilyen sikeres akciót, ez alkalommal egész Hősök tere és a környező utcák is célponttá válnak.
 
 
Gyermekfoglalkozások: 
 
A program kezdetétől nagy hangsúlyt fektettünk a gyermekekkel való foglalkozásra. A családokhoz való közelkerülést, a program elfogadását nagymértékben elősegítette, hogy a gyerekekkel sikerült őszinte, bensőséges viszonyt kialakítani. A közös munka az egyéni, kiscsoportos tantárgyi segítségnyújtásból, fejlesztésből és a szombati kreatív műhelymunkákból áll. A közös munkát a legapróbb, sikert adó tevékenységekkel kezdtük.
 
 
Készültünk ajándékkal a szülőknek, színezünk, festünk, rajzolunk nagy felületekre közösen, játszunk készség és képességfejlesztő játékokat, mindezt a közösségfejlesztés szellemében. Mára közel 25-30 (3-14 év közötti) gyermek látogatja rendszeresen a szombati foglalkozásokat, és büszkén mondhatjuk, hogy a szülők közti nézeteltérésekből adódó konfliktushelyzetek egyre ritkábbak a gyerekek között, amely nagy problémát jelentett még egy évvel ezelőtt.
 
 
Munkatársaink
 
A program szakmai vezetője Csonkáné Utasi Katalin, a pécsi Csilla Gondviselés Házának intézményvezetője. A telepen 2 aktív munkatársunk dolgozik szociális munkásként, Fehér Angéla és Szőnyi Tamás. Orsós Zsolt a karbantartó műhely munkatársa.

 


Kapcsolódó hírek
Kapcsolódó programok
Címkék
Főszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11784009-20005320 | Adószám: 19025702-2-43