(magyar)   English   Deutsch   Támogatóink
 
Kezdőlap » Programok » Hitel-S Program - A banki hitelek miatt bajba jutott családok segítése
Programok
2009.06.08.

Hitel-S Program - A banki hitelek miatt bajba jutott családok segítése

A 2008 októberében kirobbant válság újfajta problémákat vetett felszínre, és ezeket a problémákat nem tudják a jelenlegi szabályozói, szociális és piaci megoldások, szolgáltatók hatékonyan és teljes körűen kezelni.
 
Az mostanra tisztán látszik, hogy hiányzik egy olyan támogató-segítő partner a lakosság számára, aki nem egy-egy ügyletet néz és azt igyekszik megoldani, hanem a család általános helyzetét tekinti át és ennek alapján próbál meg, egyrészt egy azonnali megoldást javasolni az akut problémára, másrészt visszasegíteni a családot egy kiegyensúlyozott gazdálkodáshoz. Ebből a megfontolásból indította el a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a Hitel-S Programot
 
Miért egyedi?
 
Ez egy ingyenesen és önkéntesen igénybe vehető komplex program, melyben nemcsak pénzügyi tanácsot adunk, de gazdasági-szociális tanácsadást is folytatunk: hova forduljon a család, miképp alakíthatja, ütemezheti tartozásait, milyen támogatásokat vehet igénybe, hogyan keressen munkát a családfő.
Munkánk alapvető fontosságú alapelve a közvetítés, semlegesség, mivel a segítő nem hatóság, nem behajtó szervezet, maga nem ad pénzbeli vagy egyéb közvetlen támogatást, segítő közbenjárásával támogatja a támogatott családot ügyei intézésében, segíti hozzá a banki hitelkonstrukció felfüggesztéséhez, átütemezéséhez, a szociális juttatások és szolgáltatások rendszeréhez. A folyamat lényeges eleme a titoktartás, a segítő kizárólag az ügyfél meghatalmazásával oszthat meg adatokat a hitelezővel ill. más segítő szervezettel, minden egyéb tudomására jutott körülményre, tényre, adatra és körülményre vonatkozóan titoktartási kötelezettség terheli.
A program része a támogató hálózat, a védőháló kiterjesztése, vagyis a krízishelyzet orvoslása után alapvető cél a család szociális támaszainak megerősítése, hosszú távú helyi támogatásának biztosítása.
Mindez természetesen aktív részvétel, közreműködés révén lehetséges, melyet elvárunk a programba bekapcsolódott egyénektől, családoktól.
 
Hogyan működik a gyakorlatban a segítségnyújtás?
 
A kísérleti programhoz elsőként a Takarékbank, illetve konkrétan egyes, a TakarékPont hálózathoz tartozó hitelintézet csatlakozott. Partnereink a hátralékos ügyfeleknek szóló figyelmeztető levél mellé a Hitel-S program tájékoztatóját is elhelyezik.
A program kezdeti szakaszában azokkal a családokkal vesszük fel a kapcsolatot, akik ezután telefonon, a Program központi számán jelentkeznek. Ezt követően egy előre egyeztetett időpontban elmegyünk, és személyesen felkeressünk a családot, amikoris felmérjük a család helyzetét: nem csak a tartozásaikat, hanem a család teljes pénzügyi és szociális helyzetét is. Áttekintjük, hogy milyen családi körülmények, esetleges traumák vezettek a helyzet kialakulásához, van-e további adóssága, milyen kiadások és bevételek várhatóak a jövőben, kikre számíthat a rokonságból, satöbbi. Ennek ismeretében egy cselekvési programot dolgozunk ki, aminek alapján - megfelelő felhatalmazással, vagy az adósokkal együtt - felkeressük az adott pénzintézetet és a szankciók elkerülése érdekében igyekszünk mindkét fél számára megfelelő megoldást találni. Ez a fajta bizalmi együttműködés nem áll meg ennél a pontnál, hanem a megállapodás betartását a Máltai Szeretszolgálat nyomon követi. Ehhez fontos hozzáadott értéket jelent az is, hogy a pénzügyi rendezés mellett tájékoztatjuk a családokat arról, hogy milyen szociális ellátásokra jogosultak, hogyan tudják azokat igénybe venni, kikre, milyen segítő szervezetekre számíthatnak, vagy milyen feléleszthető természetes támaszok lehetnek (pl. testvérek, nagycsalád). Eddig azt tapasztaltuk, hogy a tanácsainkat komolyan veszik és az ügyek rendezésére tett vállalásaikat igyekeznek pontosan betartani.
 


Kapcsolódó hírek
Kapcsolódó programok
Címkék
Főszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11784009-20005320 | Adószám: 19025702-2-43