(magyar)   English   Deutsch   Támogatóink
 
Kezdőlap » Hírek » XVI. Benedek pápa üzenete a magyaroknak
Hírek
2013.02.26.

XVI. Benedek pápa üzenete a magyaroknak

Vigyázzanak Szent István örökségére

A Szuverén Máltai Lovagrend 900. évfordulóján a vatikáni Szent Péter bazilikában Kozma Imre atya, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke köszöntötte XVI. Benedek pápát, aki a magyaroknak szóló rövid üzenetet mondott neki. A találkozó körülményeiről és az üzenetről hazaérkezését követően beszélgettünk Kozma Imre atyával.
 

Nehéz magyarázatot találni a magyarországi médiumok érdektelenségére - fogalmazott Kozma Imre atya. Visszhang nélkül hagyták a Szuverén Máltai Lovagrend 900 éves évfordulójának római ünneplését. A Szentatya váratlan döntése elvonta a médiumok figyelmét. Szeretnénk kiemelni a sodró hullámokból ezt az eseményt.

A Szuverén Máltai Lovagrend Ispotályos Rendje ünnepelni hívta tagjait Rómába, 2013. február 6-9 közötti napokra. A világ 104 országából mintegy 6000 küldött érkezett, valamint államfők, kormányfők, s más nagytekintélyű személyiségek.

A ünneplésre azért került sor, mert II. Pascal pápa 900 évvel ezelőtt, 1113. február 15-én hagyta jóvá a rendet a Pie Postulatio Voluntatis című bullájával.

Emlékezésre méltó e sok vihart, küzdelmet megélt 900 éves karitatív szervezet, amely töretlenül állt, áll a szegények és betegek szolgálatában, és azok mellett, akik emberi méltóságukban veszélyeztetettek.

Európa keleti felén a II. Világháború után illegalitásba vonult máltai lovagok által képviselt szellemiség, elsőként hazánkban jelent meg újra. 1989-ben megalakult a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Megalapítói, a Németországban élő Fényes Csilla (Csilla freifrau von Boeselager), és Kozma Imre atya, zugligeti plébános.

- A keresztény világban egyedülálló múltra tekint vissza ez a kilencszáz éves szervezet, ennél már csak maga az egyház öregebb – mondta Kozma Imre atya. – A karitatív tevékenység kezdetektől együtt jár az egyházi szolgálattal. Már az apostolok kiválasztottak hét jó hírben álló férfit, akik a szegények, árvák, özvegyek szolgálatát látták el. Az egyházközségek életéhez ez mindig is hozzátartozott, de önálló, szuverén szervezet nincs még egy, amelyik ilyen múlttal rendelkezik. Jelmondata - Tuitio fidei et obsequum pauperum, vagyis: A hit védelme és a szegények szolgálata - meghatározza az értékrendjét és kijelöli a feladatait. Az ebben rejlő üzenet, és az ebből fakadó feladatok ma éppolyan aktuálisak és égetőek, mint voltak akkor. Azzal is szembesülünk, hogy hitehagyott és vallástalan korunkban a küldetés teljesítése a keresztényüldözések korabeli hősiességet, és a vértanúságig menő áldozatkészséget kívánja tőlünk.

A civilizált világban a hit meggyengült. A Rendnek úgy kell végeznie karitatív munkáját, hogy az valóban hívő meggyőződésből fakadó tanúságtétel legyen. Motiváció nélkül a karitatív munka csupán jótékonykodás. A z igazi jócselekedetet belülről fakad. Kozma Imre atya összegezte így a 900 éves évfordulóhoz kapcsolódó tanácskozásokon elhangzottakat. A Gregorián Egyetem aulájában tartott konferencián többször is szóba került a magyarországi máltai tevékenység - a Máltai Lovagrend magyarországi karitatív szervezete, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat - , amelyet elismeréssel méltattak. A Rend vezetőinek értékelése szerint a legtalálékonyabb, legsokoldalúbb, s leghatékonyabb. Ennek is köszönhetően jelölte ki a Rend vezetése Kozma Imre atyát, hogy a szervezet nevében, a Rend képviseletében köszöntse a szentatyát.

Február 9-én az ünnepi eseményre érkező vendégek megtöltötték a Szent Péter bazilikát. A szentmisét követően XVI. Benedek pápa beszédet intézett a Szuverén Máltai Lovagrend tagjaihoz. Kiemelte, hogy a rendet már a kezdetektől az egyházhoz és Szent Péter utódjához való hűség jellemezte. „Ezen az ösvényen haladjatok tovább, konkrétan tanúsítva a hit átalakító erejét.” „Rendeteket a keresztényi inspiráció különbözteti meg más nemzetközi szervezetektől, amelyek a betegek megsegítésének, a szolidaritásnak és az emberi haladásnak elkötelezettjei”. „Mindennapi munkátokat hassa át Jézus jelenléte, akinek szeme előtt a betegek szenvedését, az idősek magányát és a fogyatékkal élők nehézségeit hordozni hivatva vagytok.” „Folytassátok munkátokat a társadalomban és a világban az evangélium által kijelölt úton, a hit és a szeretet útján, hogy a remény új életre keljen.” – mondta a beszédében a Szentatya, XVI. Benedek pápa.

A Szentatyával történő találkozásra Kozma atya ajándékokkal és egy levéllel készült, ezeket a pápa titkárán keresztül juttatta célba. Egyoldalas levelében Mindszenty József bíboros boldoggá avatásával kapcsolatos kérelmet fogalmazott meg. Személyes ajándékai között Feszty Masa 1950-ben Istenes Szent Jánosról, a Betegápoló Irgalmasrend alapítójáról festett képét, egy máltai könyvet, és a Betegek Világnapjára írt üzenetét nyújtotta át olasz nyelven. Az üzenet így szólt: A betegség súlyos nehezék az emberen. A léleknek minden erejére szüksége van ahhoz, hogy fölébe kerekedjen. A betegség lehetőség is az ember számára, hogy legyőzve önmagát megsokszorozza lelki erőit. Ez a gyógyító felismerés Isten ajándéka.
Az üzenetnek utóbb különös jelentőséget adott, hogy két nappal később (a Betegek Világnapján) XVI. Benedek pápa épp gyengülő egészségi állapotára hivatkozva jelentette be lemondását.

Kozma Imre atya a Szentatyával történt találkozását így idézte fel:

- A Máltai Nagymester, Fra Matthew Festing mutatott be a Szentatyának: P. Kozma Imre, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke, irgalmasrendi szerzetes. Mondtam egy hosszú mondatot a máltai aktivitásról, megemlítettem Csilla von Boeselagert (a Magyar Máltai Szeretetszolgálat tiszteletbeli örökös elnökét), és keletnémet menekültek befogadását. Amikor ide értem, felcsillant a szeme, egy picit elmosolyodott és azt mondta: örülök, szeretem a magyarokat. Szóltam az Irgalmasok magyarországi újrakezdéséről. Felemelte fáradt tekintetét, s egy olasz szót ejtett ki: Coraggio! (Bátorság) Hosszabb beszélgetésre nem nyílt lehetőség, sürgetett a ceremónia mester, de amikor elindultam, mintegy utánam szólt: Vigyázzanak Szent István örökségére!  Úgy éreztem, ez egy üzenet, ami a magyarság egészének szól. Mindenkinek, függetlenül attól, hogy tanításnak vagy tehernek érzi. Ezt üzente a Pápa a magyaroknak. És miután két nappal később bejelentette a lemondását, azt hiszem, mondhatom azt, hogy ez XVI. Benedek pápa utolsó, magyaroknak címzett üzenete.
 Kapcsolódó hírek
Kapcsolódó programok
Kapcsolódó intézmények
Kapcsolódó oldalak
Címkék
Főszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11784009-20005320 | Adószám: 19025702-2-43