(magyar)   English   Deutsch   Támogatóink
 
Kezdőlap » Hírek » ''Plaza'' program
Hírek
2008.11.30.

''Plaza'' program

A pályázati kiírás fontosabb paraméterei: Pályáztató és Támogató: Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium.
 
A pályázati kiírás fontosabb paraméterei:
Pályáztató és Támogató: Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium.
A pályázat jellege: Makro.
Cél: a városok (települések) biztonságának fokozása - 3. komponens: „Pláza programok”: a bevásárlóközpontok közösen használt – fizikai és szociális – tereinek többirányú kihasználása.
Tevékenység: „Pláza programok”: a bevásárlóközpontok közösen használt – fizikai és szociális – tereinek többirányú kihasználása.
 
Támogatható tevékenységek:
-          a bevásárlóközpont teljes nyitvatartási ideje alatt működtetett non-profit multifunkcionális segítő, tájékoztató információs szolgáltatás (alacsonyküszöbű szolgáltatások biztosítása, kortárssegítés, áldozattá válást megelőző programok szervezése) működtetése;
-          közösségi terület kialakítása, működtetése a bevásárlóközpont területén vagy közvetlen környezetében az alternatív, kreatív szabadidős sport-, közművelődési tevékenység, „klubfoglalkozások” szervezésére.
Partnereink:                                                                                    
GYMSMRFK Bűnmegelőzési Osztály
Győr Pláza
Árkád Győr
ÁNTSZ
Gyermekjóléti Központ
Gyermekek Háza
Prohászka Ottokár Oktatási Központ
Széchenyi István Egyetem – Szociális Munka Tanszék
 
A projektben résztvevő egyéb szervezetek:
NYME Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar: Rekreációs és Egészségfejlesztő Intézet, Gyógypedagógiai Intézet,
Kossuth Lajos Általános Iskola,
Krúdy Gyula Gimnázium
Szabadhegyi Oktatási Központ
Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola
 Kortárs segítők, önkéntesek feladatai:
-          2008. december 11-én 8-15 óráig részt vesznek egy felkészítő tréningen, ahol megismerkedhetnek a rájuk váró feladatokkal, helyzetekkel, programokkal.
-          A tréninget követően elkezdik a projektben való aktív részvételt: információs ponton való részvétel, szórólapozás, ismerkedés a tereppel: plázában, környékén heti egy alkalommal 2 óra fejenként.
-          egyeztető találkozó havi egy alkalommal,
Választható tevékenységek:
-          Nyitó, és záró rendezvényen házigazdaként való részvétel (maximum 6 óra).
-          Éjszakai sportrendezvényen való részvétel.
-          Közösségi helyszín programjain (klubfoglalkozás, filmvetítés, kreatív foglalkozás, sport stb igény szerint…) való részvétel.
Kitűzött céljaink
Átfogó cél:
 • Fiatalkorú bűnözés előfordulásának csökkentése, áldozattá válás megelőzése partneri együttműködéssel.
Konkrét célok:
 • Az együttműködő szervezetek közötti modell értékű információs, jelzőrendszer kialakítása.
 • Érdekeltté tenni a célcsoport tagjait a hasznos szabadidő eltöltésére.
 
Várt eredmények:
-          szoros, a projekt idején túlmutató együttműködés valósul meg a partnerek között,
-          a célcsoport szabadidő eltöltési szokásai megváltoznak, tájékozottabbá válnak,
-           az önkéntesek szakmai tapasztalathoz jutnak, új ismereteket szereznek,
-          az önkéntesség szélesebb körben ismertté válik.
A projekt célcsoportjának a szabadidejüket a plázákban, vagy azok környékén töltő 12-18 éves fiatalokat tekintjük.
Célkitűzésünk, hogy hosszú távú együttműködés, alakuljon ki a projekt partnerei között, amelynek következtében a célcsoportot hasznos szabadidő eltöltésére ösztönözzük, ezáltal csökkentsük a gyermek – és fiatalkorú bűnözés előfordulását.
Célunk elérése érdekében tréningeken készítjük fel a projekt munkatársait, hogy a programok megvalósításához megfelelő ismerettel rendelkezzenek. A tréninget követően kerül sor a célcsoport toborzására, amely tevékenységet a projekt során folyamatosan végezzük. A program elején és végén egy egynapos, sajtó tájékozatóval egybekötött szabadidős napot tartunk, ahol bemutatjuk programunkat, záráskor felmutatható eredményeinket. A program eleme egy információs pont működtetése is, valamint a projekt során heti rendszerességgel alternatív szabadidős foglalkozásokat tartunk a célcsoport igényeinek megfelelően, kortárs segítők részvételével. 
 
A projekt megvalósítását indokló tényezők:
A rendőrség 2007-es adatai alapján Győrben növekszik az erőszakkal megvalósuló bűnelkövetés, valamint a gyermekkorú bűnelkövetők száma is. Egyre több kiskorú az iskolába járás/ hazaérkezés helyett csavarog a plázákban, és bűnözést folytató bandákba verődik. A droghasználat terjedése miatt a kábítószer-bűnözés is erősödik.
A 2005-ben készült Győr városi ifjúságkutatás adatai szerint a fiatalok nem tudják hol eltölteni szabadidejüket, hiányolják saját közösségi helyeiket. Az alternatív szabadidő eltöltési lehetőségek hiánya, az interszektorális együttműködés elégtelensége hívja életre projektünket, mely a közvetett módon a bűnmegelőzést támogatná.
Győrben közel 100-as nagyságrendű azon 12-18 éves fiatalok köre, akik túl sokat időznek a plázákban, iskolakerülés, bűnözés jellemzi őket. A társadalom perifériáján élő családok elhanyagolt gyermekei a legveszélyeztetettebbek. A bandázás egyik oka, hogy hiányoznak a fiatalok számára a szabadidejük hasznos eltöltésére alkalmas lehetőségek.
A projekt során megvalósítandó tevékenységek:
Programunkban a kortárssegítők megszólítják személyesen a célcsoportot a plázákban, a közösségi helyre/ programra invitálják őket. A projekt előkészítése:
 • A projekt a résztvevő szakembereket és önkénteseket felkészítő tréninggel indul (témák: jogszabályi háttér, szociális munka elmélete, gyakorlata, bűnmegelőzési ismeretek, személyiség fejlesztés).
 • Toborzás, tájékoztatás: szórólapokkal, sajtótájékoztatóval, nyitó rendezvénnyel.
A programok megvalósítása:
 • Információs pontok létrehozása kortárs segítők részvételével.
 • Közösségi tér kialakítása: a bevásárló központterületén és közelében szabadidős tevékenységek megvalósítása önkéntes segítők és szakemberek irányításával:
-          csoportfoglalkozások (police szakkör: esetmegbeszélés, előadás, filmvetítés)
-          kreatív foglalkozások,
-          sportrendezvények,
-          éjjeli rendezvények,
-          kiállítás.
 • Kéthetente partneri egyeztetés.
 • Folyamatos szupervízió a kortárs segítők számára.
A projekt zárása:
 • Egynapos záró rendezvény sajtótájékoztatóval, kiállítással, szabadidős programokkal.
 •  Záró foglalkozás a kortárs segítők számára.
 • A projekt eredményeinek összegzése, hogyan tovább.
Partnereink célja és tevékenységei
GYJK:
Cél: a célcsoport csellengő, magatartásának megváltoztatása azáltal, hogy alternatívákat mutat a szabadidő hasznos eltöltésére.
Tevékenység: képzés:szociális munka gyakorlatának bemutatása, esetek bemutatása utcai szociális munkások, családgondozó vezetésével, valamint az információs pontokon való részvétel-1 fő.
GYH:
Cél: pozitív életstílus kialakulásának segítése, célcsoport képességeinek fejlesztése, szociális értéktudat erősítése.
Tevékenység: kreatív foglalkozások -1 fő.
 
GYMSMRFK:
Cél: a fiatalok biztonságának emelése, a bűnözéssel, a szerfogyasztással szemben, a célcsoport rendőrséggel szemben kialakult attitűdjének változtatása.
Tevékenység: előadások, csoportfoglalkozás, információs pontokon való részvétel -1 fő.
PO:
Cél: önkénteseik szociális érzékenységének fejlesztése.
Tevékenység: programszervezés -5 fő.
SZIE:
Cél: hallgatóik gyakorlati ismeretének bővítése.
Tevékenység: programszervezés (1 fő), tréning – 15 fő.
GYMSMÖ:
Cél: szakmai együttműködés fejlesztése.                                                        
Tevékenység: képzés -1 fő.
 
ÁNTSZ: képzés, tájékoztató szóróanyag
 
ÁRKÁD: program helyszín biztosítása
GYőR PLAZA: program helyszín biztosítás
 
A program koordinátorai:
Mátai Enikő és Gasztonyi Eszter


Kapcsolódó hírek
Kapcsolódó programok
Kapcsolódó intézmények
Kapcsolódó oldalak
Címkék
Főszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11784009-20005320 | Adószám: 19025702-2-43