Hírek
2014.02.27.

Ahol a fogkefét is a Szeretetszolgálat adja

Az egészségre nevelés, az alapvető higiénés ismeretek átadása egyre nagyobb hangsúlyt kap a Máltai Szeretetszolgálat missziós orvoscsoportjának tevékenységében. A leszakadó területeken szervezett szűrővizsgálatok során a gyerekeket, és sok helyen a fiatal felnőtteket is olyan alapvető ismeretekre kell megtanítani, mint például a szappan vagy a fogkefe használata. Szalai László, az orvoscsoport vezetőjének beszámolója.

A máltaiak orvoscsoportja nagy hagyományokkal bíró egészség- és szűrőnapjain igyekszünk az ott megjelentek számára a lehető legtöbb információt átadni a szájüregi egészségük védelme, fejlesztése, a betegségek megelőzése, azok manifesztációjának késleltetése érdekében. Célunk, hogy az emberek ismerjék meg a szájüregi egészség megtartását szolgáló gondolkodási, viselkedési, cselekvési módokat.

A fogászati egészségnevelő tevékenységekbe bevontunk fogászati asszisztens és dental higiénikus diákokat is. A foglalkozások során minden személy kezébe fogkefét adtunk, és így tudtuk számukra a helyes fogmosás technikáját megtanítani. Szomorú tapasztalatunk, hogy a tizenéves gyerekek többsége büszkén bevallotta, hogy még soha életében nem mosott fogat. Sajnos az is elmondható, hogy egy-két kivételtől eltekintve ebben a populációban nem találtunk egészséges szájüreget.

Nehéz feladatot jelent az emberekben, főleg a hátrányos helyzetben élők körében egészségtudatos magatartást kialakítani. Oktatási szempontból egyedülálló lehetőség, hogy ezen programokon a majdani egészségügyi szakdolgozók (fogászati asszisztensek, dentál higiénikusok) látják a rideg valóságot. Fontos, hogy betekintést kapnak a rendelőkön kívüli világról.

A programban részt vevő diákok véleménye a tapasztaltakról:

„Sok budapesti lakos nem is gondolná, hogy mennyivel jobb helyzetben él, szájhigiéniai felvilágosítás és ellátottság szempontjából, mint a tőlük már száz km-re élő kistérségbeliek. A preventív foglalkozások során megtanultuk, hogy értékelni kell azt a helyzetet, amelyben vagyunk.

Sok hátrányos kistérségben élő gyermek és felnőtt szájüregét vizsgáltuk meg a prevenciós előadások folyaman, és elkeserítő volt, amit tapasztaltunk. Tizenkét éves gyermekek nem ismerték a fogkefét, nem tudták, hogyan kell használni. A gingivitis (ínygyulladás) és caries (fogszuvasodás) sajnos szinte kivétel nélkül mindenkinél fellelhető volt. Meglepetten tapasztaltuk a különböző depozitumok jelenlétét, és azt, hogy a 6-7 éves gyermekeknek az éppen előtört maradó fogaikból már csak a radix (gyökér) látszott. Jó volt látni a foglalkozások során az emberek együttműködését, lelkesedését az új ismeret befogadása, a csoportos fogmosás közben.

Szerintünk nagyon fontos lenne, hogy javítsunk a kialakult elszomorító helyzeten. Nagyon jónak tartjuk ezeket a prevenciós előadásokat. A tapasztalatok alapján elmondhatjuk, hogy az emberek többsége együttműködő volt, és értékelte a segítő szándékot.

Ezek az alkalmak kivétel nélkül a hasznunkra voltak! Amiket itt átéltünk, azt a további munkánk során fel tudjuk majd használni. Véleményünk szerint minden egészségügyi dolgozónak egyszer el kellene mennie egy ilyen prevenciós tevékenységre, segítséget nyújtani az embereknek, meglátni, hogyan élnek, milyen körülmények között zajlanak mindennapjaik, mert utána máshogy állnak majd a munkájukhoz, az emberekhez, sokkal jobban odafigyelnek majd a másikra.”

 

PDF | nyomtatás | oldal teteje