Hírek
2012.11.27.

Kiút az adósságcsapdából

Eredményes a Hitel-S program a sásdi kistérségben

A Máltai Szeretetszolgálat Hitel-S a Hegyháton projektjéhez 220, fizetési nehézségekkel küzdő család fordult az elmúlt másfél évben. Az uniós forrásból támogatott program keretében a Sásdi kistérség négy településén nyílt ügyfélszolgálat, ahol a munkatársak bajba jutott családoknak nyújtottak konkrét segítséget ahhoz, hogy gazdálkodásuk újraszervezésével kijussanak az adósságspirálból.

A Hitel-S program komplex, személyre szabott adós tanácsadás. A tanácsadás célja, hogy olyan megoldást találjunk a család fizetési nehézségeinek kezelésére, amelyet maga az érintett alakít ki, és vállal. Nem az eszközökhöz való hozzájutásban, hanem a megfelelő eszközök – piaci, szociális - megtalálásában segítünk. Egyszerre kell kezelni az akut fizetési kötelezettségeket, megtalálni azok elrendezésének lehetőségeit, és kialakítani azt a cselekvési tervet, ami alapján a család egyben tartására, hosszú távú működésére remény van. Kulcsfontosságú a probléma konkrét okainak feltárása, van-e esély a bevételi források növelésére, különös tekintettel a munkajövedelemhez jutás visszaállítására. De a gazdaságos lakhatást, családi kiadások csökkentési lehetőségeit, kert hasznosítás tartalékait is fel kell tárni. A segítő munka kiemelt feladata a felek közötti mediáció. Munkatársaink, ha kellett, közvetítettek a hitelező bankok/szolgáltatók és a családok között, hogy a családok jövedelméhez igazodó törlesztési megállapodások jöhessenek létre, segítettek az ügyek intézésében.
A projekt tapasztalatai alapján elmondható, hogy a résztvevő családok körében a legnagyobb probléma a közüzemi díjak megfizetése. A családok csaknem fele fordult lakáshitel, vagy deviza alapú jelzáloghitel gondokkal a Programhoz.
A program eredményei többek között, hogy 35 család kötött új szerződést a különböző pénzintézetekkel illetve szolgáltatókkal és kezdték meg tartozásuk rendezését részletfizetéssel, 25 embernek sikerült munkába állnia, 13 család otthonába visszakötésre került az áram, illetve vízszolgáltatás. Több mint 60 ember vett részt rendszeres továbbképzéseinken, több mint kétszázan különböző tájékoztató, tudatformáló előadásainkon.
A program szakmai szempontból alacsonyküszöbű, ami azt jelenti, hogy minden hozzánk forduló családnak segítettünk, szigorú, nehezen teljesíthető elvárások nélkül.
Mindez természetesen a családok aktív részvételével és közreműködésével lehetett csak sikeres. És ehhez nélkülözhetetlen volt a szociális partnerek, civil szervezetek, önkormányzatok együttműködése is.
Az esetmunka eredményei alapján kijelenthetjük, hogy az ilyen típusú, diagnózison alapuló, az érintettek – adósok és hitelezők – közötti kommunikációra, a testreszabott segítőmunkára és támogatásokra épülő adóstanácsadás ad reményt a fenntartható családi gazdálkodásra.
Ugyanakkor ebben a projektben is igazolást nyert, hogy a hátrányos helyzetű térségekben az adósságspirál megállítása helyi fejlesztési programok nélkül csak korlátozott eredményeket hozhat. A családi költségvetések stabilizálása csak a munkahelyteremtéssel, az önfoglalkoztatás, a családi gazdaságok megerősítésével együtt tud hatékonnyá válni.
 

PDF | nyomtatás | oldal teteje