Hírek
2012.03.18.

Máltaiak tevékenységét ismerték el a március 15-i nemzeti ünnepen

Kállay Ubul Tamás MMLSZ elnök és a kecskeméti szervezet kitüntetése

A március 15-i nemzeti ünnep alkalmából a Magyar Érdemrend tisztikeresztje kitüntetésben részesült Kállay Ubul Tamás, a Magyar Máltai Lovagok Szövetségének elnöke. A Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést vehette át Ugron Béla, a Magyar Máltai Lovagok Szövetségének delegátusa. Március 14-én Soltész Miklós a NEFMI szociális államtitkára hajléktalan emberek és más rászorulók életének megmentéséért kitüntetésben részesítette a Máltai Szeretetszolgálat kecskeméti szervezetét.

Az idei ünnepen számos ismert egyházi, vagy egyházi intézményben dolgozó személy tevékenységét ismerték el. Többek között elismerésben részesült a Szeretetszolgálat médiatámogatója, az Új Ember c. lap szerkesztője, és a Katolikus Karitász igazgatója is. Az egyházi személyeket érintő kitüntettések névsorát az ujkatolikus.hu portál gyűjtötte össze az alábbi lista szerint:

A Magyar Érdemrend középkereszt polgári tagozata kitüntetést kapta

Bíró László tábori püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia családpasztorációért felelős püspöke

Dr. Botos Katalin, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Heller Farkas Közgazdaságtudományi Intézetének egyetemi tanára

Habsburg-Lotharingiai Mihály, a Magyarországi Mindszenty Alapítvány elnöke

A Magyar Érdemrend tisztikeresztje kitüntetés kapták

dr. Boda László morálteológus, író, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem nyugalmazott tanára,

Kállay Ubul Tamás, a Magyar Máltai Lovagok Szövetsége elnöke,

A Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést kapták

Fekete László András, a Szentendrei Ferences Gimnázium biológia szakos középiskolai tanárának, volt gimnáziumi igazgatója, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola főiskolai adjunktusa, pedagógia szakos előadója,

Hofher József jezsuita szerzetes, a Jezsuita Roma Szakkollégium lelki vezetője

dr. Horváth Lóránt Ödön csornai premontrei apát, prépost, prelátus,

Janig Péter Ferenc, a Budapesti Katolikus Kórházlelkészség lelkésze,

Rosdy Pál, az Új Ember katolikus hetilap szerkesztője, (a Magyar Kurír korábbi főmunkatársa),

Rubovszky Rita, a budapesti Patrona Hungariae Általános Iskola, Gimnázium, Diákotthon és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója

Sztrilich Ágnes, a Szociális Testvérek Társasága magyarországi elöljárója, a Magyarországi Rendfőnöknői Konferencia elnöke

dr. Tomka Ferenc, a Káposztásmegyeri Szentháromság Plébánia plébánosa, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar egyetemi tanára,

dr. Tóth Tamás, a Pápai Magyar Egyházi Intézet rektora, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia római ágense,

Ugron Béla, a Magyar Máltai Lovagok Szövetségének delegátusa

Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést kapta

Écsy Gábor, a budapesti XI. kerületi Magyar Szentek Plébánia plébánosa, a Katolikus Karitász igazgatója,

Gábor Miklós, a Katolikus Ifjúsági Mozgalom elnöke

Gere György, a Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskola nyugalmazott igazgatója, a budapesti XI. kerületi Szent Benedek Óvoda, Általános Iskola és Két Tanítási Nyelvű Gimnázium énektanára,

dr. Laurinyecz Mihály, az orosházi Római Katolikus Plébánia plébánosa,

Molnár Béla József, a Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia plébánosa, a Regnum Marianum Katolikus Közösség házfőnöke,

A Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést kapta

Fogassy Judit nővér,a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Országos Hitoktatási Bizottsága főmunkatársa,

Kucsora Tamás Rezső hittan-tanárnak, az Actio Catholica mozgalom megújításában való tevőleges részvételéért, a hátrányos helyzetű gyermekek oktatása-nevelése terén végzett munkája, karitatív tevékenysége elismeréseként,

Táncics Mihály díjat kapott

a Magyar Katolikus Ujságírók Szövetségének javaslatára Huzsvár László nyugalmazott nagybecskereki püspök, a Hitélet című folyóirat alapítója

PDF | nyomtatás | oldal teteje