(magyar)   English   Deutsch   Támogatóink
 
Kezdőlap » Szegedi játszótér és játszóház
Szegedi játszótér és játszóház
 
BEMUTATKOZÓ ANYAG
 
 
A szervezet adatai
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-Alföldi Regionális Központ
Szegedi Játszótér – Játszóház
6723 Szeged, Retek utca 2-4.
Telefon: 62/467-486, 30/407-7437 Fax: 62/436-808
 
Az MMSZ Szegedi Játszótér-Játszóház munkatársai:
• Czibulya-Oláh Tímea, szociális munkás, intézményvezető
• Erdei Helga pedagógus, szociológus
• Tosevski Beatrix óvodapedagógus, gyermekfelügyelő.
• Kómár Mátyás pedagógus, néprajzos, családi napközi vezető
• Szekerczés Norbert és Szűcs Sándor gyakornokok, egészségtan tanár főiskolások, „játékmesterek”
• Önkénteseink: állandó önkéntesünk jelenleg 10 főt jelent. ők a Játszó vonzáskörzetében élő családokban élnek, részt vesznek a mindennapi élet szervezésében (programok lebonyolítása, gyermekfelügyelet, dekoráció készítése, évszakonkénti takarítások, stb.) Alkalmi önkéntesek a nagyobb rendezvényeken és – általában országos – adományszervezési akciók lebonyolításában vesznek részt.
 
Általános ismertető
 
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat megalakulása óta foglalkozik a gyermekek, családjaik és az ifjúság problémáival. Az elmúlt években több olyan programot indított, amely figyelemreméltó eredményeket ért el a nehéz helyzetben lévő gyermekek és családjaik gondjainak megoldásában. A módszertani tapasztalatok azt mutatják, hogy csak a széles rétegeket érintő cselekvési tervek és programok képesek igazán érezhető változtatásokat létrehozni a társadalomban.
A Magyarország nagyobb városaiban útjára indított „Játszva megelőzni” program kiemelten a panel-negyedekben élő hátrányos helyzetű családok gyerekei számára kíván prevenciós jelleggel a játék és a szabadidő tartalmas eltöltésén keresztül védettséget nyújtani.
A program küldetése, hogy a köznapi értelemben vett játszóterek helyett a gyermekjóléti ellátás speciális formáját alakítsa ki, és a hátrányos helyzetű gyermekek élethelyzetében a játék eszközeivel nyújtson segítséget.
Arra vállalkoztak a „máltai típusú játszók”, hogy korszerű, védett család- és gyermekbarát közösségi tereket (játszóteret és szervesen hozzá tartozó játszóházat) működtessenek minden olyan család számára, akik nem tudnak a közvetlen lakókörnyezetükben a gyermekeiknek más aktív és tartalmas, életkori sajátosságokhoz is igazodó szabadidő-eltöltést biztosítani. A „Játszva megelőzni” Játszótér-Játszóház program a paneles városrészek szabadidős, kulturális és gyermekvédelmi infrastruktúra hiányainak pótlására helyezi a hangsúlyt, és egyben egy olyan cselekvési terv része is, amely a lakótelepi övezetek rehabilitációjára irányul.
Az MMSZ – Szegedi Játszóházat és Játszóteret – amely egyetlen a Dél-Alföldön – 2001. október 28-án nyitottuk meg.
 
Céljaink:
Helyi szinten legfontosabb hosszú távú célkitűzéseink a következőképpen foglalhatók össze: A városi környezetben, kiemelten a panellakások „dzsungelében” a Játszó szocializációs terepet jelent. A hét éves történet során a városrész lakosai és a Játszó között értékes emberi kapcsolatok, együttműködések, felbecsülhetetlen önkéntes vállalások jöttek létre. A közösségfejlesztő szerep munkái a jövőben még nagyon sok feladatot rónak a Játszó munkatársaira.
 
• Korszerű, védett család- és gyermekbarát közösségi tér (játszótér és szervesen hozzá tartozó játszóház) működtetése minden olyan család számára, akik nem tudnak a közvetlen lakókörnyezetükben a gyermekeiknek más aktív és tartalmas, életkori sajátosságokhoz is igazodó szabadidő-eltöltést biztosítani. A nagyvárosokban megjelenő magánjellegű játszóházakhoz képest a védett, igényes környezetben zajló szabadidő-eltöltés és a foglalkozások ingyenesek.
• Változatos lehetőségeket kínálni az önfeledt játékra és a közösségi kapcsolatok építésre, és nem utolsó sorban az önkéntes közösségi szerepvállalásra
- biztonságos (védett, felügyelettel ellátott)
- tiszta (szeméttárolókkal ellátott, higiénikusan tartott)
- kreativitást ösztönző környezetben (készségfejlesztő játékeszközökkel ellátott)
 
• Az alacsony életszínvonalú, bármilyen értelemben hátrányt szenvedő családok gyermekei számára „minőségi szabadidő-eltöltés” lehetőségének biztosítása rendszeres programokkal, igényekhez igazodó képesség- és készségfejlesztő foglalkozásokkal, rendezvényekkel, utaztatásokkal, táborokkal, stb.
• Közösségfejlesztő programok kidolgozása: szülői csoportok számára nyújtott találkozási alkalmak szervezése, ahol az egymást segítő attitűd egy „közösségi hálót” is kialakíthat hosszú távon.
• A helyi lakosság különböző korosztályai aktivitásának növelése a közösségi programok megvalósításban, a Játszó mindennapi életének megszervezésben: rendszeres önkéntes akciók lebonyolítása.
• Szoros szakmai kapcsolat a városrész nevelési, oktatási, családsegítő és gyermekjóléti intézményeivel.
 
 
Célcsoportok:
A program alapvető feladata, hogy gyakorlatilag észrevétlenül - a játékon és a Játszó játékkultúráján keresztül – elsősorban hátrányos helyzetű gyerekek részére közvetítsen normákat, fejlesszen készségeket.
Korosztályonként:
• óvodások
• kisiskolások
• kis- és nagykamaszok
• kismamák, szülők
• nagyszülők
 
Városi környezetben a játszótér fontos szocializációs terep. A program alapvető feladata, hogy gyakorlatilag észrevétlenül - a játékon és a Játszó játékkultúráján keresztül - közvetítsen normákat, fejlesszen készségeket. Játszónkat főleg a kismamák, az óvodások és a kisiskolások látogatják, de nagyszámban előfordulnak kis- és nagykamaszok is. Rendszeresen felkeresnek minket a környék iskolái és gyermekcsoportjai.
A szünidei és hétvégi programok különösen fontosak a csellengő gyerekek és szüleik számára, hiszen ilyenkor az intézmények többsége bezár, ezért ebben az időszakban a legmagasabb a látogatottsági arány.
A hátrányos helyzet számos formájával találkoznak a munkatársak a Játszóra látogató gyerekek és szülők körében. A legfontosabb feladat, hogy a gyerekek biztonságos és befogadó helynek érezhessék a Játszót.
 
Általános tevékenységeink 
 • gyermekfelügyelet – hosszú távon családi napközi – beindítása: gyermekmegőrzés hátrányos helyzetű családok számára, kifejezetten azoknak az édesanyáknak, akik egyedül nevelik gyermekeiket, akik nagycsaládosok, és akik számára a napi ügyintézésben, főleg munkakeresésben nem sikerül megoldani a gyermekmegőrzést
 • mozgásfejlesztő és egészségmegőrző foglalkozások gyógytornász vezetésével: baba-mama torna, kismama torna a szülés utáni erősítésre (a városban csak magánúton vehető igénybe, amit a Játszó vonzáskörzetében élők nem tudnak megfizetni)
 • tanulószoba: korrepetálás rendszeresítése önkéntesek bevonásával olyan a Játszó vonzáskörzetében élő gyerekeknek, akiknek a szülei nem tudnak segíteni az otthoni tanulásban (együttműködve az iskolák pedagógusaival)
 • teaházzal egybekötött filmvetítések (gyerek és felnőtt korosztályoknak egyaránt)
 • szülői csoportok számára közösségépítő esték szervezése
 • mentálhigiénés szakemberek segítségével csoportok szervezése (konfliktuskezelés, kommunikáció, gyermeknevelés témákban)
 • koncertek és zenés programok
 • havi rendszeresességgel egészségnap szervezése (tematikusan, különböző korosztályoknak, egészségtan tanárokkal, védőnőkkel közösen)
 • szülői önkéntes akciók: pl. „játékjavító” műhelyek, kertgondozó, virágültető akciók tavasszal, stb.)
 • kapcsolatépítés a város hasonló területen működő szakmai szervezetekkel, közös programok és projektek kidolgozása (pl. Önkéntesek napja megvalósítása a Szegedi Önkéntes Központtal)
 • Jótékonysági akciók lebonyolítása
 
 
 

Napi evangélium Vasárnapi prédikáció Segíteni szeretnék! Hírek Hitel-S Program Hálózat a közösségért Pályázatok Hírlevél Online adományozás Betegszállítás Sajtószoba
Közlemények
Lapszemle
KiadványainkFőszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11784009-20005320 | Adószám: 19025702-2-43